1. Sport
  2. Lokalsport

Dressur: „Olympia – ich habe meinen Traum gelebt“

Kostenpflichtiger Inhalt: Dressur : „Olympia – ich habe meinen Traum gelebt“

Vor 20 Jahren gewannen die Aachenerinnen Alexandra Simons-de Ridder und Nadine Capellmann in Sydney Gold im Dressur-Team. Eine Bratwurst hätte fast den Lauf der sportlichen Geschichte verändert.

uenGear sate,gg red crehGu der tarrus.Bwt eDr raw rfbnhorFae mi ecrikVe ni eid eNas .neisgeetg „nUd re awr inhtc hemr uz gbwn,eee in dei cRn,igtuh asu erd dre cGrueh k,ma uz ,ghn“ee rnreetin cish dneiNa mael–Cap nln euhet cl,hdena nned die eech,htGsci ied chsi 0020 ibe edn encDthesu risfhnseetceMat in avleB, dre nlfQoatiiauik ürf ide hOleicpsmyn elSpie ni dyneyS r,ietgneee hta cnühtalir ien nH.pda-ypE nesimameG itm rehir rancheeA kmegelnailoT xeAldaanr -oSsdimen reiddR iweos selIlab hrteW giRenbe)r(h nud Ulla zgeSlbrae geanwn nmnlpaaelC tmslesar ni rehri raireKre yhmecspilos .dlGo

Dre Tramu nov ma pil–Oy für edi nbedei ineeacrhnAenn otelsl er scih 2000 elnf.ürel Dhco ovreb es nahc ySndey ,gngi tteah asd iScclkash neihn tieenS in dne Weg egl.get irDe tanoMe lnag ehtta Aexlaandr Soesd-nmi deRrdi agrdfuun nov menchzerS, eednr Urhsace ide Äetzr cnhti edifnn noe,ktnn uamk niteer nneökn. c„Ih ahtet deyySn fsat aghkebt,a enknot comCoah unr ewgb,nee suestm arbe bie rde DM enitewsnsg mi ndGra xrPi eaenr nt–t rüf dire ünfneugPr heätt hci kneei tKraf ahbte,“g nrteiern hisc ied grih5ä.7Je- Sie biss die eäZnh szeuammn ndu pirletiteo erhni neBuarn fau lzPat deir – ehnirt anampeCl.ln

eiD htaet elchgi eiwz sEnie im ,rFeeu end ennhfeearr oisao,cGr itm dem ise stieber TamelWte-- nud zwie Mal arenitpumos-iEre grwoened ra,w esoiw den noch eujnng brofrFeanh, dne ise tlebss frü mOyialp eätpr.eferir Dcho canh emd nutge atStr uwerd ide DM frü eis mzu Dke:blae rroFhebf„na dul hisc mi Siapclé mimer remh “uf,a nnertire chsi lnam,leapCn edi eeni pEo“xsnl„io sed senoruYtgs chon tvrei.nhreed choN ärrge igenrg es rhi mti crisGao.o Da„ ntsda eine Kaarme am eVecrki, nnad kam ine euruZchas cshdru ,nzhUtelro dun enwn Gooaiarc ianmle sgAtn t,htea ngig cinhts ehr.“m Er westedteriz cis,h nesei rRneeiti msutes efn.ubage

eeiKn itcheel gbAuafe für edn casssuhsDrusurse mu eiensn en,sreizoVtnd ned 0121 rnseeeovntbr rüreeneslW noAnt ri.hscFe ndU red ateht eeni lgecnnöwiuhhe e.dIe o„S neie aheb ich ucah cdaanh nei erweid gtöe,hr“ satg alnepCmlan einrsgd.n Sei ustems u„zr Sf“taer icthn rnu orv med OICH aenchA in rbaeögHen-Nedrtnr ncoh lenmai ,tnrnetea dbeie ietreeRnnin tsnoell hcis chua eibm Drrrseetiunurs ufa uGt kKumcu in yrüsl-nleePeW eärnei.tserpn

nreUt edn nretengs Aeugn onv csihrFe dnu sde dalieagmn darsesituBnrne lKaus oBhkanlel eilß nleaalpmnC erih endebi ücsFhe in red Krü nnz,eat hädwern elrnaaAxd es-oSmndi Reidrd enie rfui-rdVGüao-nrnxhPrg rentu ngituenlA rhsei asinreTr dnu enEnsahm nTo ed irRded zeet.gi eBdie rbeegüueznt – und cnho ilve rhme bemi IOCH eAa:cnh son-Sedim erddRi ebletge im n„roßGe rDerprsusesi onv he“Anac Rang ,ezwi Clpnnmaeal zPtla edir – afu b,ahrnefFro der csih tim dem Seig mi éliacpS ads Omlakpciyeitt c.tieersh asGcioro„ arw ine eolslt rfd,Pe aerb rFhonbefra tthae rhem rgAthsunauls dnu vernmGnegöag,“ hctteistnurre lnneCampla.

iDe eztletn eüHnrd ufa mde gWe anhc enSydy eanwr ide raQenäu,tan edi dei srsrudefrpDee afu edn Sohchaff in Keogbrrn lvst,oienerab udn red  –Flgu dmusnietz üfr chaoom.C hI„c rwa dre nAuß,etserei neaindm snei frPde tmi Caocmoh emusamnz ni den nnoarCeti aed,lr“evn os minsde-So drRdei rsgnd.ien eweTisest theat ies ahomoCc für end gulF uzm tceulWp in oclkSmtoh laeend,vr dnu cnho ufa mde deflllRo athte er edn stpcrnTarionoertan rtne.imedot r„E mceoth se t,hinc beguaendnn zu eisn. Asl anm den rtiSck ,lestö sdatn er wie nie ,Lemc“ähnm ltterueär dei nnhAi,ecear red Sgitrnieprre rLas rbeiNeg sa.epingbr eSni Eptisr raw im egFlier ide ueRh lbste,s dun amhcoCo – dnaugnnebnue udn enrut uisAthcf vno onT de Rrdd–ie  neenb imh fau dme eWg ncah ySyend aes.bnefll

Segi eshtt hnsoc stfe

Dwno denUr arw sad lsael rense.sgve cnSoh na gaT sein eenltg -dmoSnsei Rdedir und tWrhe im danrG riPx nei iesgppü orlPtes üfr dsa teucsdhe Tmea .na eStlbs wezi kiecd teazPr nvo yRtus dun zrebSleg,a edi iSeebt wrenud, ntnnkeo end gSie orv edn enrinledNdea hncit rhme ehner.vndri Udn so ttir idneNa naanlleCpm ncohs asl egnOpiilysramei nsi ,eVecirk uebta uaf med tafs iüfrbngieree Frfnrbohea ned purnorsVg rbea cnoh eweirt .sua

eiB llnea nsncehö anenGekd an yn Sey–d eid nsteerhe edmGldollaei tesht mierm honc im Fsu.ko eiD„ oeotnmiEn rwaen ,reädtnwegübli“ asgen iebde os.oninu „Da eonb zu et,senh its ien gluusnlicbeha f.üeGlh iWe ien Fmli aelnuf ied ,taoeinSnt ide ieenn niahd fgtehrü aeh,bn orv mneei .b“a chDo se tis ewedr afhnce,i eymigOeasrnilip zu wenedr ncho zu sei.n namClalnep clntah„ :I edr ePsnsnzoekerrfe aßs hic ebenn lbeal,sI eid orlkec afu slEgihcn elaritrep. Ich nbi awrz cool bemi eein,tR ebmi eenRd raw hic es – tmunedszi –s ldmaa hcon .thi“nc

Ncha med lmTG-daoe ingg red pKfam um dei aeidneenlEizlml os l– dnu rde elolts rüf ied ceenaAhennnri cismtrhdaa ednwr.e neWädrh etrWh udn laenaClpnm sla eetsb csteuhDe im pléicSa zeiw red ride Käl-tPzeür orp inoatN g,nbetlee atthne dnSo-esim Ridder ndu lgzrbaeeS ngaue dei eilghce aPlunhktz hacn adnrG Pxri dnu lcéapSi. ürF ebied agb es mtreuenAg – ndu der Desrsuuhsacursss um tnAon hisceFr nhtesecid hsic rfü beaS.eglzr Dsa„ raw eeni ewrhces ihEtudgncesn, raeb eid nigize lpakbezt,a“e war ceishFr mdsaal slbest m„a enBdo etstrz.“ör

Dsa rseseeb niEgrsbe im pélaiSc tehta den auAgshlcs nge.bege ea„Dib tehta Ulal rnu nkda nriee rhtenicRi, dei eis grsoa vro trehW dnu goiGlo st,eetz so lieev tu“ePk,n tsrüp nam odsmenSi- iderdR cuah ethue chon na, sdsa ihr die espatersv nhcaeC hehgna.te rheM c o–nh es lhütf hcsi eiw inee lk“teagu„e renhcAae ilaelMed a,n ennd cuha anmaplneCl ateht in dre rüK das hsacn:eehN amKu im Vieekcr lief Rtssyu isuMk sua – edi zsDtCraE- war mi llSat und nicht in dre oihngebsencrvree tZie im reRk.erdo ohcD aUll eeSazlbgr uerftd cnha end redenan Setantrr honc lam onv ornev eengninb – eegnteng dse Reeng.lmest „sDa wäre idNneas reBieazmeldnlo eweg,“sne tasg sdm-enSio edRrdi. So wrued nmpnCellaa iteeVr beim Sieg ovn nva vnunsGer vor .heWtr

hcoD rneorFbfha dnu Comhcoa rwena gn,ju ttenha dbiee noch enei oegrß kftuunZ rvo –ic hs so shienc se mnizstud.e Dnne 0,032 edi EM vro nuAe,g ekterm Arndxleaa doinSse-m idRrde mbie ierTurn in -gaeHrNbtnende,örr dssa ewtsa tmi aomCoch tncih msmet.it zruK uraadf wrdue er am nbeMadnga rirtee,po codh ads ilenlea wra es chit.n 9199 heatt mosnS-edi idrRde ieb red EM ni nrhmAei zum amlGTdo-e rgöe,th rabe üfr edi etguEzrnlwien pesans m,esüns da cohmCao ufa nmiael aflch a.eetmt mI retpebmeS 0102 reuwd eid hsecUar eduefgnn – ein Tumro wnczheis rröhLeutf dun ugn.Le

errTaruig abAggn

eD„i segnioaD hta lvie zu lgena eerudta,g re tähte ebernleüb nöe“n,kn stag seein iernitRe ita.grur haCcomo theekr chnit remh ins ecerVki kücurz und uesmts mi vreeNmbo 0021 ersltö .nwreed Mti lCboaam und tenWgolinl rtit edi heetu -ägJri7e5h hcno hnez aJher agnl uaf taenlnoirtraeni nehBü i.mt aDnn snentad eirh trchTöe lJli dun Jluia im dredurrVngo, ide edibe -doGElM ieb end iennuJor geennnwa dnu eueht fua dnvGerairaiN--uPx ei.ernt

eeM„in oaiennltrntiea erKierra rwa ,uzrk hic ibn aj sert tmi 30 naJhre tlrsmase chhiRneise aMtsschetienfer reg,tient brea es wra ieen lleot i,Z“et tblick ido-esSnm rRddei czü.kru 9919 oGME,l-d aPlzt erdi im tepcuWl mit rde enegrnnssuvee Krü uz uMsi„c aws my tsirf lve“o nud g-eeiS,hancreAni 2000  cih:eynI„rsaimOepgli hbea neemin uamTr l“egbt,e astg rAedaxnal oei-dmnSs Rridde, ide ehnieitwr e.eritt hc„I eebil es emmri ncoh, cihm mti dne dfPenre uz n“gäsheci.efbt

nzGa sredna erd ieeewtr edaernggW onv naeidN mneaCnl:alp MT-eloEgdam und r-oezneizlbEn 1002 ftlgeo nie Jhar ptseär mi siepsnchan zrJee ed la tFroraen rde toteal mhpri:uT Nhac lameT-doG newang afrbnForeh huac EGdlziole-n. n„Ei E ieetin–tzll ndu nde acuh hnco eib reeni MW uz ewne,nngi sit onshc was nzag nde,osese“Br arwne 2020 nbene emd AehncS-eaig die seeterltlereiiWp sda ithhlHggi ni eirhr reKrri.ea

cAuh bei hri csglhu sad ccialskSh ine hraJ ptärse uz: fernhFrabo ethta hisc rtezvelt ndu emssut ihcs enrei -OtenouPiR rtehnunzee.i imBe nehfuetAs in edr uwohcAbafx utcthrse er sau und bachr cish nde sbnheOclekanoreschkenhl. s„E tha rulebcichsnhibe ehw g,eatn sla rwi mti eelrem negräH die inKikl edweri n“ire,vlßee stga .plaelCmann

Dcho im tlaSl adnst tmi lsEiv enei eeun fufonng,H dei eivl Atbrei eedotrrrfe und esi eetb.lank „Das tah imhc weeird tuicfgetaehr“, os ide rntR.eiei erD ujeng tSra war cihnt henicf,a rfda hcsi üren,hm tim napnlmlCe,a lhaBonlek ndu Maitnr cSaduth cglihe deri ieOlriseapmyg in dne nSad eezgtts zu hba.en cDoh 0,062 ieb ned lerpnleteiWistree in nahA,ec arw er ,tgieref ohetl Gold mti med eTm,a nie haJr eäsrpt bSr-iEelM udn 8020 ni gnnoHogk ied etiwez holiyescm lmadllGieeod ürf ieadnN leaaCm.plnn

achN sEilv etntsngziulgermeedbv becdiAsh sua dme rpSot 1023 raw niedaN pllenCaanm imt cdsvneernhiee ee,fdrPn wei ior,sGal Fro toPs erdo rkDa ycianmD, uaf xnrreiGndbEPae-- v,rrteenet dre gnaz regßo etniniratnloea Efoglr elibb aebr us.a Ich„ athte os lieve eJhar tolel sgEoprldfref,e reab in erd gerjeünn Vaheetinegnrg tahte cih tcnhi sad tgierihc nhädnecH ürf eid gchitmire “ed,efrP igbt dei eacni,erhAn Mutert ineer sczhinnwie nhiungäernej cheTr,ot nmnueduuwn z.u hcaN ,2200 in dme sei etoabdcnrnogi nur ien ineurrT ir,tt llwi ise 1220 uaz.crdurshttne h„cI mechtö cösenh, ienrlinataotne reeuinrT inree.t nUd nnda huncsea riw ,lma ewi se .“. .l utä f