1. Sport
  2. Lokalsport

Frauen in der Ringer-Liga: In den Ligen gehen nun auch Frauen auf die Matte

Frauen in der Ringer-Liga : In den Ligen gehen nun auch Frauen auf die Matte

Mit der 28-jährigen Nina Hemmer ringt eine frischgebackene Vize-Weltmeisterin und Olympia-Teilnehmerin von 2016 für Eintracht Walheim in der Oberliga. Pilotprojekt in NRW.

hercSi dirw hsic os rnamhce cauhZreus turnegedw ah,nbe sla enben nde astkenr nRibgelnOr-gaeir von iactEtrhn ialhmeW wei edn ntOü-rtderoB lhczltöip niee ielzeirch aFur in elnguSdpkitro fhcuutetaa – udn chau hocn ltsesb rg.na Im eRahnm sinee oltrPtespojik tenrte in rsedei niSoas in ereatsNhdfnWoe-lnir ebi end nMnnräe uahc ni miene fpKma ezwi aneruF endenganiegre an, ad es rhbise eienk Lgia frü asd cebwieihl hlGteeschc ib.gt iDe meiraWlhe ganleent ichs edabi ide udcthese nTi-erpioRng ni dre csasieskeltwGh bis 35 Kiormlg:ma inaN mmreeH mvo AC Ürtehakc, edi mi Semtbeper ieseWiemlzVtiernt- goewdner s.ti

„hIc tttnuerzües asd kitpjrtPoelo srhe eg,ren ilew hic fofh,e so asd iRnueagr-nFne päploreru uz he,nm“ca stga emHe.rm mIerm onhc iwrd nnegiR mreh las särntopMenr nsaeg.eenh aDibe„ ibtg se kuma nniee ,ortKapsfmp erd so arif ,ist“ tctnthrirusee cahu i-cEaoanhtthCcr ahYasr ,mailJa der ishc ebür den ebnelhiwic gnugaZ hsre r.feut ehsrBi rwa aarLu nersMte sda leibehciw seäuAhdnhislgc des uClbs wen,esge odch cahn edr rnpavesste akmlunitofQ-iiaalpiOy btdeneee ies ireh raKri.ree e„Di Wmeaeilrh naebh in atrÜhkce afegneurn udn f,gtearg ob nei dlMeä tssrnIeee ä,teth für eis in der Lgai uz nnge.ir aDbei baehn sie hlow heer an ahNhuscwc chgetda, bear hci ehtat egam kBoc afadu,r weli ich se loco eif,nd sads ilnhedc üfr rnFaeu teaws ngeta dwir ni Schnea iL.“ag

igEthlcnei arw es eni auZfl,l sads Nnia mrmHee zmu eignnR km.a hcI„ raw eni herypevaktis id,Kn“ agst ide ,-eJäh8gr2i dei mit nfüf aeJrnh tmi edm nneTru agen.bn nFüf haeJr rtsäpe oslhssc rhi bCu.l eiMn„ ekOnl hta asladm eniesn neeoKlgl e,lzhrät sdas er neein eaendrn Sotpr üfr ichm hncsue smsüt.e dnU nesi loKleeg tah vlno,cegagserh dssa chi es lam tim edm ngienR rcveehs.u ndU zarw ni eÜahktrc, wo uahc seeni drie öctreTh viatk r“e.wna nUd so telarde ied maadsl häinejhgZer edi üfnf Mtueinn isb umz bluC uz nemei tegioribannrP – und awr foostr teresietbg.

Das rwa 0230. h„cI  fdan disees sntesmfreeKä ttlao ,looc aehb cuah sncho mimre itm nimeem rrudBe atfrgeu dun fdna asd ,o“lco os mreeH.m E„icelnhgti inb ich elnla tnraeprotS gbernegeü offne en,eesgw huca sisswielibeeep med Fabull.ß rebA cih nib ewniger ein eymaepTr.la Wenn dei ahMsncatfn htehcscl ti,s lhtfi se tcn,ih nwne anm slbest end seetbn aTg essine neLbes hta. mI eEtzropisln ibn chi es lnaie,l die tug edor clcthehs ts,i eid nigetnw oedr lvetri.er“

Mti emd AC aÜechkrt irecwhets ied itregüebg nrliKöen auch legich dne cihregnti Cblu für inee elpohscitr reriKare. reD CA thlzä mti sirnee Algnteubi rüf iRFguren-naen zu dne hfenedrnü nnVreeei stu.lhacsndDe moagrenD sit uzedm snpüBzsketndttuu rFuaen nud zlensunisLntpüuetastgskdt .NWR lchnSel isrtktieeralisl schi er,hsua assd rmemHe tlTean ,ettha ochd eeh esi mfpWteäkte btesenteri ntk,one sumtes esi rtes linaem an Gheiwct uzl.enge „5002 nnkeot ich tchni na red Decnutseh rehtsfaMeicts hltieenmne, lwie ich vlie zu elctih r.aw 0620, tfurde hci – hobolw rimem ochn evir oilK uz celith – tlsmaesr nettarne dun bni gilceh .enerogsulafg ochD hcson nie Jrha eäts,rp imt 14, hetat cih ads ehctirgi cteihwG udn ibn fstoro esuteDhc neesMtiir dew“g.reon

hacnDa nhma ireh rrKieear llnecsh arhFt a:uf 8200 rweud ise etssrlam rfü ide K-EtatMnede eiorimtnn dnu in nde aatNkrioalend uerbfe,n edm ise steireh – ni nde rnicvdsheeeen selstnrkaselA – unbotnecrhrneu ögt.enahr nhnwczIise tenehs ufa rerih rllfteisEosg ruent mraeden lo,dG wzei alM bieSrl nud reozBn ibe riJneuMon-E ndu Bonrez ebi -WM, lGod bei nde ltrsfMlnciimwstrtäieeteeha eoswi izew lMa Bnzroe bie hmetEcusneerarptsaoif ndu gütnsj lebriS eib red MW im norwegsihenc olOs. E„s rwa tchin os tlgea,pn dssa ihc orPtlrospinrfie edwre, das hat ichs mit nde rngfeElo so eb“eenrg, sgat r,Hmeme ide hsci las otSroandlispt nzga iemrh iTraning imdnew .nkna

6210 reteghö ies med meT-implaOay ni iRo an, elatnurg reba gihecl im enrets Kmfpa gneeg enei ihineCn.s Biem cckiRlbkü na Rio ed aJniroe ornmükbeme eis eätiglzwpsei :heüGlfe E„s its cnhit sn,öch wenn amn ßw,ie dass nma shci in nieem Ldan l,atähfu in emd red teßgrö lTei edr lukBeönevrg eegng eid iSlepe tsi ndu imt hnneägclsA hrdteog erdu.w sDa theta chons enine Bai“ke,schmgce so mr,Heem fu„a red ndrnaee ieteS awr es nhtliüacr ein elcoso eEbnrsli na Olimapy tzemnhlenu“ei. iSe althc nud ettsz :iuhzn D„a asß ich mi iplomeshncy ,roDf udn uaf lemnia ggin nUsia lBot r,veoib ienm dloI edr nJgu.ed cIh ltlewo tofrso erriehtnh nei dliB tmi mhi ecmha,n eenim ielKnolg tha hmic lhtegaa.nbe eHeut geerrä ihc ihmc rad.beür rE ist so eni olocer ,Typ der täteh sda ercshi chm.ateg Es tis hliclgunab,u dsas hci iwe Blto nie lieT sde aGnnze in Roi “w.ar

aD es ni hntudslcaeD kneei g-iaanLeuFr igbt, erisnofusek hics dei btsene eninRgeninr afu natnliorntieae ekfpättmWe – udn nbee oebsrndse l.iaOymp uAhc emm,eHr rfü ide eid enugVlrge red lpeeSi in kiooT liuhkccügnl r.aw chn„So dEne 2002 igrssleneiait mine p,rKröe dssa re eblmoreP .ath mI ranJau 2102 kbmea ihc nnda eeni lntzuueemütinSlendgbech mi negb,llEo die uinkepttr deu“r.w Rnregi insd cinht ,hespnervctpli udn so teilh uhac irh bsi uaf ide detpolp isb fareehcid öerßG oleleshacwgennr Egonllbe ise ihnct vonad b,a bime esrnte iiOf-pQakpolmfkuyiisaanmlta ute.ntnzrae emermH früeth nohsc 06,: lsa zmude onch sad aednnAußb mi eKin r.iss Sie lthei awrz ibs zmu uSsshlc ur,hcd gnrtulea reab 8.6:

nieE OP sde snboEllge hcigezul mit irnee sasuZpanweg egnwe sde esniK ,etlfog hocd mti earll elGwat oeltlw ied 2gäh-rJi8e sib ruz ewintez ikfouianiaQlt ireewd fit eisn. c„hI eabh es ufa enBegi ndu cBerenh vs,rht“euc os Hmr,mee dcoh sreeBiatnudnr irktacP oesL arw infüeegntrvr asl sie ndu notrieneim eis th.nci iamtD tahet isch ooiTk egeldrit – ein gShcla üfr ide nrenRig.i

c„Ih teäth rführe uaf emneni röeprK öerhn ü.ensms nI nde snrete iwze ceWnho heba hci vlei gn,ietew irm nadn egstg,a sdsa voadn eid tWle ictnh tnhrueeg“,t htgtsee ,mreemH die nnu ide lpeieS ni Psira 0242 sla shnectsä – dnu tstzeel – liZe nsi uegA .fasst „caNh arsPi dwrüe ich rna,eöufh nnad nib cih 31 ndu smalgan zu tla frü ned lutegroosh.isns“pHct oS blertee ise ikToo nru am er.ehneFsn Ihc„ bni emmir tcasnh um 3 hUr esatdfg,eanun abeh njede imgncöhle vitsLeemra u,ekgaft mu unr aj keienn faKmp zu spvae“ner,s briefeet Hmerme mti rehir lenemiaToklg Ailen -k,RoecFrnttoe asl eides als teesr euctedhs uFar dlingGo-rRe .gannwe

hednräW walrneoeesimr eehr dei nnujge igRern zu MW feha,nr omrntieni rde iesutBenrndar esi für losO. hcI„ tteah edir tMaeon arg tihcn nere,ungg iebens notMea eknine Wtakpfetm eetst.nbirt Er olelwt, sdas ihc redwei erinefind und eshe, ow ihc t“eehs. eDi ewnEtranugr wnare icthn so h,och nden dei knppa KF-auri3ol5- utsems in red sKasel bis 55 rlamKmogi rn.nige cNha redi nerswhec Kmäepfn tdans eis srehbrancüed mi ,Fnaiel sad ise dnan azwr ngeeg inee reniapaJn hlcutdie ovrrle, arbe c„hi ebha Srilbe nwogenne dun hctni lGod vrolneer – ndu sda eib nmeime oecakmCb achn anegrl lt“ezrsnsugee,Vapu tsurttirechne .ies „gihtcWi rwa bera rov lela,m ssda cih ewrdei zu rim tlbess dfnie ndu ieewrd ßpaS am eRginn “abe.h

nDe thate sie – dnu den hat eis hacu ni dre arib,eOlg olhbwo esi es tord hntic mti edtquäana gnrGnieeenn uz nut tha – enmit amn td.isznmeu Dnen ide izhrleice tnleSipror emtkbom es mti toenaehnnrKntin uz nt,u edi leweiseti 58 oalirmKgm egwine. hIc„ nib razw die etBes ni uDhctldsnae ni ieemrn saseleckiwthsG sib 53 o,lKi areb ide Knin,neäfmerp dei htgewno sni,d wzie cekisthwlssaenG ehröh eetrtu,anzn inds imr yhpschsi nler.geübe aDs hat himc achu tltcahchsäi srhc,türeba se ctham enien iinresge dUtis.ehe“nrc Zdmue rfat esi uttzelz ahcu fua eeni a-eTm dun dmtia gianoellnrnkigTsi sua ahr,Ürktec dun d„ei wieß ,hraitnlüc eiw hic ,kpfemä os sdas hic diamt ctnih so techli he.crmodmuk sDa macht ied mfpäKe rabe n,nas“pned so ,emmerH ide hsierb bera sal iereinSg von der etaMt ging.

ilgVlö neu war üfr eid teeesi-nrlezimWiVt vro mllea dei oiurntgebrVe uaf ned afmpK. m„lNoar hgee ihc ruz Wag,ea hmcae himc enie baehl sib eerdeesrntDvtliiu rmw,a ehge in end llmCooar dun ndan gazn wmra hlicge itewre auf die Ma.tet“ nI rde igLa lfäut asd eni ihsncebs en.sdar hNca„ der agaeW ßhei se ,toorfs ssda ich ichm emrnhmawac ,meüss lwei ihc 02 nnMieut tsäepr dran .ise nnaD eahb ich mhic tmi ned ugnsJ mwar eht.mcag Udn nnad umss nma bnene edr Metat tawnre ndu hcsi eirwgndei tim üpfnHe hwmtraaenl – udn sad ni der tphlaoSrle des inuyGsm,mas edi ni nde Frenie ezhnegtui w“r,a eatth schi ide orliPnfrorispte enrie angz hnonwgueent iitnSaout egüegsbnegre.nhee De„i usgJn nkenen sa,d baer frü mcih sind asd veeli eeun ntae,cteF estaw agnz sre,nead dnu dsa ahmtc ied igaL eirnanstets rfü .cihm“

oS rhse sei dsa titorepjPolk et,tforberwü saw ise räget,r ist eid t:nkeerPbugave ne„Wn mna inee Frua ,eslttl tommekb rde Cbul onsch ziwe fs“upttkMesn,achnna rtteäleru s.ie asD„ edinf hic itnch utg, riw onseltl ewi ide enMärn teewgret ,eedrnw notss tis asd ezGan rfü edi ueZcshuar lhcesnl gall.eginwi sE euwrd a,gegst es ies ters alm ien cueVr,hs dnu asd knnenö anm im häscennt rhaJ ,er“dnän hsite Hmeemr erhi aansed,Hdlbfrngu iatdm edi reanFu rents nmegmone rnee.dw Denn nur so intdef erd ortSp ientreew chush.cawN nA eedsmi eWnoencedh widr Walhiem dei neebdi cunlzhtseiäz tneukP hticn k,riesanes da mmHere enweg rneie geVsuntlaratn des ehscetuDn nBRdireegsnu- BD)R( snasep ssm.u „beAr lael neeradn Ktefapamg rwede chi tetirse“,neb rsvpeictrh edi .liWteiVsmt-eenreiz