1. Sport
  2. Fußball

Fußball: Thomas Broichs Karriere in der Bundesliga und Australien

Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Thomas Broich : „Verschwende nie wieder unnötig Potenzial!“

Thomas Broich war immer ein außerordentlich talentierter Fußballer, in der Bundesliga ist er aber dennoch gescheitert. Der heute 39-Jährige fand sein Glück erst in Australien. Wie der Experte der ARD darüber denkt, erzählt er im Interview.

rE tgla tnsie lsa greoß ehedtusc no,nHgffu lsa red cthesdue baullßF am odeBn alg, hsTaom .riBcho Dcho red b-slnlmaFßhaerueuA erhedetedvr ichs ibe saiBsour öachadgbelnhnMc, med .1 FC Knlö nud emd 1. CF nüebrrNg in rienes gtbäntwsleehels oleRl sla egEeingrzl.nä lAs bihLrabee klseshirasc uiMks ndu sonrtreiesiap urerwmüchB rsangp erd yeraB iewflilgir ni ide lbahuSedc des eeneonrbds rbfipo,lFßuasl otknne udn lteolw hcis saurda in dualtscDehn ucha ntich eeib.fern srtE als foiPr in Aistrlnaue nadf er als äJ2ge9h-rir nsie lsbreßhuifsaecl Güclk bei insraeBb a.oRr tiM drenB shidreeSnc srhpac red etehu r3J-heigä9 rübe neesi nonetS„ait dse “tireeShcsn r(o)iBhc und eneis kZfutun asl 5UaTrnie-r1 vno tintcahEr una,rfrkFt dem Ggenre rde hadrclaGbe am aaSmtgs biem ateustrN erd ei.nngaslBsdsouai

reHr h,iBrco wo niedf hci Se:i ni rerhI gnouhnW embi Munesieriz edro imeb liTänpnnesgria rscihbee?n

oahsmT hciB:ro ietZ nehba rwi a,lle dei utlcehcinashßfbl afu sEi eetlgg d,isn üfr ieredl iengD rhme sla eungg. chI aemhc agune eseid cn:aSeh rhMe kuiMs las srwanolimeree, reab ihc rietbee ahcu nhosc egniie Sahenc ovr rfü edi kuerrfantrF 1U5. Und swa cuah hctin rerkhvte ts:i Ich ahbe ni dnseie ietnZe dei iteci,kMgöhl mit erall ßeuM ied nzega aBledusgni rnekdhumuäc.zm imalsroeeNwre eahbn iwr rimem ned kuDrc, asds wir altuelk unirerzedpo e.msnüs tJtez arbe kann cih auhc mla regehhen udn imr ehltäimcs oeTr aseanncuh dun uz nekncdt,ee lwehec oleRl edi gireßtreAuneived beida nispee.l oS letKeingnieik – asd tacmh rmi esrigi pß.Sa

iWe rheI biteAr sla teexrpE ieb rde .ADR Meachn Sei aditm eetri,w leallrpa mzu bJo ni kt?rFarfnu

oihr:Bc znaG ngua.e rWi we,ran was die äuluZeskntfpn th,egan mti erd RAD remmi in egenm Achtssau.u riM rwa es für ieenm Etnngwulick tgwchi,i enenb rde oiThree ahuc dei tiprchsaek ptKoomnnee nzvitreourbane. Im lleIdlaaf kitwr shci esdeir erweiterte oHotrzni vtipsoi auf eeninm itEergnettteipkxä .sua eLwigenal rdiw shetncsä aJrh olsa testimbm nihct fkmmu.oane

eSi nemnie ba red uenne lieSeztp?i

:hcBiro hlc)t(a Kla,r ennw eni euaßllbrF ethncäss haJr ,agst etmni er eirmm eune iS.anos

ndU ine ullrFeßba sind Sei ni lAaisurtne er?owdgen

iBhor:c Ja, zang im nE:rst Ihc eabh otdr os eliev Dnegi tkdedcnieteerw edro uzm snreet aMl n.cedttek Ich inb mher uFberllßa nden .ej erOd eeitilvclh dcoh :sseerb ekceddritwn.tee lsA eknierl eac,Rrk lsa nJgprfuoi rwa ihc ee,irn und ndan mak dwigannren edr enkile ,ewUgm da bni cih ennriwnagd aml csaflh bgn.aeebog erAb ndan thate ,hic dsa sti aj katnebn, sindee Wanrnnsrnihiatse Aegn olootuPs,egc red auhc nmie ternoM etisasb dse Ptseazl wr.a Udn eidmset sit iewred ieignse üectgczrteukhr.

hIc eahb Sei osal in cnMneöhlhaagbcd ,btrele asl Sei baneegogb inds?

crhiBo: ,aJ ma Angfan awr noch saell h.sgtrati bAer ndna tis rim red rgofEl wloh zu poKf egeetinsg. Und dnna mak ich asu edr mrmNeu itnch ermh os richitg .uras Ihc hbea mti Glwtae u,vcrshet ads eidrew eezuirnnekn nud habe nand neein afu Reelbl nud rTopozftk tmhcg.ea nUd defrtu aebr nand fnfü Jhera ärtspe tetlse,lnfse dssa dsa uhac ichnt edr ietrighc Wge w.ar hIc reienner h,icm sads wri lasadm tebires ebür dei lmktiPbraeo gocserhpen nbe.ah

nUd ahcu ebi dre sriaosuB bga se ieilshcrch en,norPes dei ies teabern nud wagtenr behn.a

Brihoc: eweiemDurms sti se os, newn ud os unjg beteris rrloecighfe tbis, mkomts ud uaf die Ide,e assd du ide tehiesiW tim öfLfeln esegfnrse ast.h naM vrpesrrte dnna so nei biscnshe dei .hrOne Sei ahbne lrnciaüth taotl rh:tec hIc rwa ni rieen nsaahcnMft mit xMa (,elbEr .mAn .d e)d.R, tnffeSe K(rll)eo und ierA na(v t)enL, dazu gba es nimene atrreBe – es awr ja chtin os, sasd se ticnh nnüeeggd tueeL ,agb ied icmh newgatr hntät.e eArb ich esuwts se ihancef breess dnu smsuet se auf die teahr Tuor desi.aurnfehn

rÄterg ieS dsa sher oder nnnekö Sie sda als hetLzrie ir,eatnepkze eine shre gelna aide?rsglln

B:orhci erEh Ltszrete.e sDa ciihteWg nbee is:t Ihc baeh swa onmt.iemgenm Ich bahe erbn,fegfi was ihc an ntoeilPza vrecknhets .haeb ndU hic beah ilve büer sad deeiMaintrn lnreeg.t aDs arw h,sre resh thra rüf hmic. bAer enwn nam sua red emrNmu alm outr,kasmm tsi es nilitecegh niee iaelmhes fnraEhgur neeew.gs tsZiumedn wßie hic t,zetj iew es cinth eg.th Dsa ath cimh nihlaghcat ägr,tegp dnu mi natorsKt duza ehab hci mti edn naunErhfegr sua lurtnisAae ien redeasn pzeKton keltiwten,c iwe nma dsa enbeL clvitieehl temsrt.ie

War dsa wrlkicih nru utAsaneilr redo nach wsa ?resenda

Bcrio:h cIh bin idegnrnnaw ma tunkuNpll .engmmknaeo chI bhae mmire svercu,ht irm das beLne eghtzcluuneezr ndu zu ,efriehtterncg aws ich mecah. ndU dsa ath hinidwongern tgher.fü Ihc bni mreim mher rstiec.theeg

In ngerü?rNb

oBirch: aJ, erab acuh hoscn hv.orer asD iggn csonh ni abGhldac sol, dnu ndan in Knöl er:twei saD werna mirem rnu so ripcohsasde snaP,eh ni eednn es mal agzn utg lefi. rebA dnna aheb ihc cmhi ewrdei betsls nis sisbtAe gtlteesl. Und ni gernbürN ggni ndan rag nhctis r.ehm Ich abhe aeibd imt med iregnF mierm unr auf ied adenenr deetuetg nud mrime conh ineen geW ,edenfgnu meni hrtVeenal zu i.egtfcnerther ednwngnIar amk chi na nde Puk,tn ad stuems ihc brüe mihc stsbel en,lcah acnh mde otoMt: y,aOk einfd dne eFrle!h nWne mermi nru edi rneedna csuldh d,sni ega,l wo du stngeh,hi ,rslieipMet enariT,r adtt,S Fna,s deniMe – knan dsa ubrpaeüth allse eftz?ruenf aD druwe imr rlak rkuze( epaeR)sue…d r,roSy hic a’hb cihm eaedrg ottla .chkeonrescr Mir tis dohc hcäsltaciht rgeeda enie sdechnhiiBelcl eübr dne gWe .algnueef

chirElh? Snid eSi ic,esrh dssa se hctni hcod inee giitfeg eghSalcn ?tis

io:rcBh In Deuscthnlda amu,k in uetaniAslr dwüre cih ejttz wohl ibebbrn.

niSd ieS mi ngeshlecni ate?rGn

B:ihroc ,Nnei mi nl,deAonlaprv mebi Snhpageneezrie mi aW.dl neWn eSi es nugea winess eoll,nw in l.itlrreZee Dsa sti eib ttoR am I,nn ow Fanrz ofesJ ßuartS egteidbr sit – otdr inb hci e.gacnuwhfsae

Zucrkü ovn rde cSnhaelg zu den -Lreh und srMjnhetraiee esd Tmsaoh c:irhBo esgeratB uk,Pnt arw asd ien bAlhEsnari-e rdoe nie oez?ssPr

ch:Bori Eher nie esPz.sro Es nigg atmid ol,s dssa cih irdnaegwnn ehegenines b,eah dsas ich se cntih rmhe rkrälte eokmemb ndu hgetcad :aehb örH erhm afu aerd.ne cIh lewtlo mi Gnrued cßmhinehsei,n imt balßFul ptmlkote nöauhr.fe eArb andn imeten enmi ratBree teRorb Snhrceide m:dlaas „y,eH ies tinhc os ldö!b uD atsnnk run elimna mi Lneeb plußlilFb,senae ud stib onhc ni eeinm tneug l.retA uD tltsloew emrmi ins ,ndlsuAa pbreiro asd odhc acniefh“! seDei ui-amsmteurneANlr mak ucah esablhd atsn,duze wiel bertoR cmih wgzuengen ,hta hnscti gtvnnserüUeinf zu ncahm.e Aus ottsrnaFuri inahfec hnis,mcnuehzieß ewär sBilönnd ensg.wee Da ahdtce hci m:ri aWs knna cih ßgor ene?lveirr Und iaselAturn tsi nun uhac nicht aegedr eni aLn,d ow nam niene lnnigrüphe um…ss

iEne heüdebnrrceas i!nRoatke

hrco:iB ,Ja se wra rfü cimh huca mzu setrne alM eid hg:frEanur Moetnm ,lma wenn du fau naered srht,ö nirpaeess lvtliiheec hcau lotel naeSc.h Dnan bin cih in,hda sad arw ulabTa Rs.aa rotD arw cih ine hbeeciebesrnuns lta.Bt sE aht kieenn i,ietrsensret wsa frü ien gIema hci ttah.e dnU nadn ahett ich ads Glküc itm esidme gnsnienhnaiw rrneai.T Dre hatte cnhit urn ovn llußbFa so live .gnnAuh Er teaht eine uerppT nvo etuLen mu csih a,smerlmvte ide nsoerdaw ishegteetcr .nwrea Und er tha neei iMetatltnä ea:ufatgub He,y sstla es nus dne enLute lam nziee!g nrinOebed tha er usn emmir ieerwd tnrgiheatrf: urWma isbt du da tcerihtsg?ee aWs wenar dsa rfü ?reVewesnlethsian sDa rwa neei icgrirhte gfefAuern.nö sDa rwa nie Tp,y edr heuatbürp enkei itgsunnuehclndEg gdtueled ha.t üFr ihn raw ads niee -laurlnbKrtah,Fieekß für elsla mriem enie gunhdgtEnuiscl uz nbeha ndu mermi rnu znrummamjrue. eÜrb dei anlneg ,Reesni sad tre,Wte dei tdhiseScicehrr ,und u,dn u.dn dIrewgnnna ath ads otatl eaefngrvn: Es ngtibr inthc,s memri run auf nerdae uz gzniee: Du tsbi sad bl.oPrem Wloh brae dne griFne gbemiunzue udn zu sa:ceuhn eiW kann hic eine sugLön d?niefn asD ath hicm lthingcaah pg.gäter rsieeD Tpy ßwie swcahhrlniiehc rga ,htnci ewi shre er nime bneLe tdärenvre .hta

eSi bnahe unert vileen rnnTeair eabgtteir,e iallen in lcahGadb wanre es in den eidr haenrJ itm lHoegr cahF, Dcik ocadtvAa udn sHrto pöKpel ei.rd aD aewrn cauh ine apar utGe eb.aid uWamr tah se neinek von nneed affchg?tes

ircB:oh Das gsta ohdc sohcn el.als eDi nntnoke hcsi ewi M,ax ffeteSn udn erAi den uMdn elsifgus e.rdne Du stums ohdc satlmre die rcBeetashtif ,haben nrzeu,hözu nleenr zu nole,lw nhaceS neuaznhmen. aDs wra ieb irm ab mde tZkunepti ctnih hemr ,geenbeg las hic taswe endwngiGe mokeenbm habe. Dsa ist huac neie te:acetF inDe resahw isetcGh teigz hsci r,ste we’nns mla hcnit ugt lft.äu Eflgor ehabn nnka e.jder saD erest ahleb aJhr ni Gbhlacad wra e.cnifha aWs erab cstham ,du nwen du lma ihtcn sle,tpsi wie erreagsit ud aru?dfa Was serpi,ats nwne ein Tfenarrs fua nridee sinPoiot gcmhate dun idr eienr vor dei sNae gstetze wdi?r iWe ghets ud amdti mu, wenn ein eunre nieTrar ktomm ndu ud cinht ehmr red eLbepnrieillssgi s?bit saW tis, nenw ud ettrezlv ?tbsi Htsa ud dann eid srgnagttrwaE:uhnul ee,N nee – chi sums eh !seplie?n rOed bblsiet ud danr? Es awr nihtc s,o dssa hci aful ar.w Ihc aebh cuah alm rmemi eiedrw saG bgeee.ng rbeA bnee nur aspsrc.hodi

Aosl ohen rk.uurStt

iBh:roc a,J es ehgt um edn nlnage A.met Jnede Tag das ichgeiRt uz a.cehmn iDe Jn,gsu eid das eftacsgfh n,ebah aentth zang drenea rr,eeraKni die ewran e,usrfistok enhab ihcs Tga nud cthaN itm lblaFßu esedzieganuanesrtt ndu errthä rit.terani ieD etthna inee decirek u,Hta mhre asksifdd.eethätiWring saD slael smtuse chi erts hnoc nl,rene huac end Unggam mit s.nKeir

Alos hcdo ergÄr, assd Ireh irareerK lszeliep ni erd ensgildaBu os gzan adesrn ?lveierf

orcBih: Ägerr ist ads fleachs ,Wotr chi ankn ebra hscno gns:ea ürltahicN räwe cih ngere rhergcelfreoi ewse.nge Ihc raw daalms in der usnhetcde 1U2  mti iehciwSn dnu l.doPi Da nadts uhca ruz ebeattD, ssad chi tim rzu esrotamfiuaeshcrEpt 4200 a,fhre slale rwa re.ups Udn enwn nam ttzej lam ,atchsu was die laels trrichee beh!an Und wenn chi ttjez seh,e saw hic tmi eemnir lnnieek lsrcEhecfigethsgo im inleken teilsAaunr frü Eeleirsbns tt,ahe iew ivle deFuer irm asd be,etetri iew lztos mhci asd htgaemc a.th Ich nkna sda cuah hnceherohcn dun defin es gmea mgea sa,ehcd sasd asd in der leBnsugdai chitn galetppk at.h Afu der rnnadee eSiet ebra wra asd eafnchi niem eg,W ihc heab eid herleF  eegbngna– dnu ihc knna utg aidtm .lenbe breA hci emcthö nejed nneerad oravd arwenhe,b die ileenghc heFler zu hnm.eac nWne ihc se ohnc lam nbeel frtdüe: Ich rwdeü so ilev asnrde h!acnme rAeb se gntbir ja ,nshtci ned eScnah rreelheineuzuhtnh eord ihcs zu e.närrg üFr ihmc sit dsa erhe nei rutAagf rüf ide f:Zkntuu hcaM asd ein derwie! dVhnwsercee ien eeidwr tnigöun loazet!iPn

cuAh tcnhi ni dneerna erBe?niech

c:oiBhr aJ, o!latt inE nuGrd f,ardü dsas hci tjetz so lgiüdrcnh ndu – cuha enwn es ine acmsdshlitoe toWr tis – os ßlfeiig nib, tis idees nEhiugfNrv.-gaerat asDmla eahb chi hcmi tim red aSceh incht os srhe tnizieiri,edtf ttezj mhace hci das emrh dnen e.j ndU diabe eremk ih:c Je ehmr mna sihc eienr hScea rheirsbecv,t sdeto hmre Sßap ierttebe esi, mhre rEofgl sti a,d rmeh Mrittrtesei fndeits .du saD endrea wra enie .rn-grgzeulänEiTeo Wre widr nned neiall hllckgicü?

nnKnöe Sei mit rseide farEunghr dne nejgnu nlpieeSr nov huete le?nehf itbG se conh in den nedtJenscmhfungaan edi Thasmo Bishorc droe sdin die ccwhucrhkaNisek beiesrt ni nnguje Janehr tlota dirhcutr?steruutrk

iochr:B chI nank dsa nhoc ctinh tourgedtrpihznen hzcsinäten,e ussm hic hchlire sg.nea asD its ahuc ine rudGn ü,dfar da lma ectun.auiehzn Ihc bhea nocsh edn k,nuiErcd nenw mna shci edi niotGeeanr alm ahatsucn – uJhsoa hKciimm ist ads ebste ilisepeB ,– dssa edi lasle frü dne aßFlbul na,cemh ssda ide ni ned unejng aJenrh hcsno enie iekbenncueedrd otsnKnza neni.ghel aDs tis onhcs eni reander lahgSc – so äerw hic enegr nee!sweg tern:rsAeised Wsa amn dcho wcsehzni den linZee enaeöhrhsur ,knan ,its adss rgdeea ebi niJdugseplnree emimr cohn ied lgHatnu tbsee,ht sdas neadre hlcdus ds,in sola wnen cih ihtcn in dei änhtsec trlAsusefte mornenebmü rwde,e wnen hci cthin os lvei speli,e wie cih se rmi levrels,ot ennw ihc tcinh ni dne derarokifP .efaürkcu Dann sit mriem edr rieTarn dhclu,s dre hicm nithc .gma Sie ünsmse baer nerlen, dei entrgVrowutan rüf hcsi zu e.hrnbmüeen Ihc eahb die n,uoffgnH assd iesde shcaofBtt usa meinme ndueM rcilikwh räfnv,teg elwi ich ads ebdleen Bepielis afdür nib, was s,pestiar nnew nma inee lfeshac udhGunaltgrn nitkwle.cte dnU das thge iwet brüe nde Flaußlb ni.asuh noV dne neindrK, eid iwr iae,trerinn dewren ma ednE llehicvtei nsei erdo eziw soPir,f neusr Jbo ist se laos in serrte iLine ungje esMchenn so tim uz ,ienzeehr sasd ies eästpr ansietmd idsn, ine ilrfeceserogh ndu slüeilchkgc neLbe zu .fnüerh

Kma das nnde scebnrüdah,re assd iSe in ide aifTluharbernan ggnneoeebi nsd?i

Biocrh: iDe eIed tateh hic cnhso n,legrä bahe esi baer etrs psät .wietktlecn lsA hci tldnDeushac den Rceknü ekhtrge ttea,h raw üfr mcih ileiengcth ak,lr adss chi degranwnni cihtns remh mti ßlaublF zu utn hnbae dr.ewü eAbr nnda kam eulPcgotoos – udn so veseil ruwed .ernads uchA cnho chitn .storof chI hba eid wezi ehJra tmi mhi batri,getee adnn kma iderew nie edrrane ,rTanier udn riw ndeuwr eweird nei gazn aolrermn Vieer,n eeni rnlmoea nhM.atcsnaf Mal geniwstn ud, lma esvrtrlie ud – riw nthtea hncslle rdweei sad erseoneBd rrvole.en berA cdadruh aht es ieb mir cklKi tmeag.ch Was tah oglcoseutoP itm nsu amt,ehgc eiw tah re nsu so errhcleofgi gemathc nud das auf neei so ttraateivk ?eWsei slA ihc sad ednhungrdcru teht,a raw hci talot fxeg.itna eWnn ein rrneaiT das chfafens ,nkan ewnn er einIdvduni so ntorae,rrmtfis ewnn er es ffsctah, eseni deeI von aulbßlF sueiekvssz so uzsteumnez – eiw lieg mssu es ndna ,snei Teriarn zu eisn?! erD deGaken ath imch cihtn mhre naseegll.sso

dUn edr Panl ,sti las ehnacduJcgo uz estatrn ndu amidt quias ied stree epssorS uz ?ilnrkemme

cBhro:i aD hmace cih irm cehilhr ggsate kieen eeanndG.k Ihc llwi arg hctin erhm os ni dei kuZfutn keennd. Wnen se nden alm os omknem w,ird hreew ihc hcim ntcih agdgne.e eArb hic ssum hntci in drie erhnaJ gioewdrn in.es Ich hba girsei Bcok ,farud sda iarnardnesTie nov der Pkei ufa zu enlnre, mri c‘mtash hcua eßae,sRinsp mti egcdnilneuhJ uz arnbie.te Udn nenw chi ads ürf dei änetcsnh 02 eJrah mhcea nud tawse wegbene ,nnak bni ich hacu .haypp

nUd afdrü its trnakufFr gtu i?tgeeeng

oicBr:h Drot anbhe iwr niee sdeneobre alieotnnoKstl rnef.agftnoe krnuFratf its iabde, edi gineee ppnoSniotezlkie ttuiezwlniwcnrkeee und zu erenriebaübt. dUn sie ehanb reéômJ (n,ezoPl n.mA .d )Red udn cmhi ierebts nzag uebtsws mone,gzauenmd an srdiee klcwnnuitgE tue.zmeaiintbr Das tis ürf nsu eine ,naesncRecehi iedse osolpeihihP zu stngeelta nud annd in iedems ttKnexo uach chno niaeetrb uz rfeün:d ien rgechirit k.opJcta

beAr ahuc ad edenrw eSi rnuet csrogrdfEklu ehns,et reod?

:roihBc assD eni jreed aTinrre hritiksc beuägt widr, tis hdoc alkr, eagl bo nie uirldGaoa in dre mriPere ea,geLu ien stceoogPuol ni nruliatseA erod nei 1iTrerUna5- in mneie ucsscwlg.eetnazsNhmtuuihnr iDe Faegr tis ha,uc wei man rgfEol n:fteidier teGh es mu dei lukcwngEint dse eilennnez se,eiplrS ned nlalpbteeazlT dore ied ihßlfslucarbee ?needuGrdi

Dei edIe tis ads eien, ies emsuteznuz das neade.r Das utsesm awte uach hlkeScsa -enTairxEr coomienD sceedoT itebrt re.enfhar

rhcoB:i naM dafr ied Jungs hncit rtera.ebfchnü enirKe illw sRcnsheacah isl.eepn Abre fstlseanlbe ennelr ies levise lipzmit.i In gneafTirnirmsno ndsi ecsnMmineha dun nzriniePip tevc.srket dUn ied Jgnsu peielsn ineafch Fablßul, nahbe ivel ßpaS dun nederw besser, ohen se eimrm zu nrekem ored ugaen zu sen,wis warno ies eergda reta.enib

asW breü ßlublaF zu iesn,ws ist eabr chua ictnh rhrtekve, dre?o

Bior:hc a,uneG ihsenudulcoVg ndu rTeoeih hnacem ielerpS rbssee. iDe nsimnWehramkiec des esliSp zu stvehenr,e tsrveezt eneni ni ied aLge, dei oaittiuSn mu nieklhetbreSuuecdn hüerrf zu sfearnes. aMn rvgüeft büre mhre e,anoptnounHlsindg ndu das ters lam oltta cioahtsch deeknadmoehmr peieehelncgshS iktrw larkre ndu etrtite.kururrs Gehelziitgci mssu dsa Zlei ,sine ads Wnessi ma deEn so tvlrnenrichei uz abhen, ssda lmvlomnoke vitniiut ndu naopnts tgednleha dri.w