1. Sport
  2. Fußball

1. FC Düren beim FC Bayern: Dürens Innenverteidiger „will einfach nur Fußball spielen“

1. FC Düren beim FC Bayern : Dürens Innenverteidiger „will einfach nur Fußball spielen“

Dass es einmal so weit kommen könnte, hat Jannis Becker durchaus überrascht. Am Donnerstagabend tritt der Fußballer mit dem Fünftligisten 1. FC Düren aber nun in München an, gegen den großen FC Bayern, erste Runde im DFB-Pokal, ein großes Spiel für den noch jungen Club und natürlich auch für Becker – auch wenn es ohne Zuschauer stattfinden muss.

„sE ttärmu dcho niek ßlbalFeur nvo nieem scohnel epS,il nnwe er sad unr ßimäyhbgbo “ac,mht agst dre rj2g-heäi6 iAerplreeshw.b Im iwneretvI tmi suaLk eberegiWnr sichrtp er uach erüb eseni reKearir ni ne,Dür seinen bJo nud sda, wsa re icsh für asd Seilp ngege bet„ esdie nhcsManaft dre lWe“t omrovemngen h.at

errH ceekr,B conhs nsAtg?

iJanns r:ceekB N,ee hci habe nkeei Angts. iEn nchseisb sevrön nbi ,cih l,kra se enrdwe eviel hensneMc tsemzudni ma eherrsneF u.cuzseanh chI ruefe icmh ruda.fa Und hic ab’h cBko afu ads piSe.l

Hnaeb iSe nned nhcso er,aiestlir aws frü ine Siple ad frü iSe udn eIrh ascnathfnM seanhtt?

cerke:B nI red vgnnregenae ocheW aheb ihc nfgga,nenea dsa aslle uz ieerrlsae.ni Als ebi smneeur iTnrniag ad htzöpclli eri,v ffnü smKearmeaat vno A,RD Sorp1t dun ySk thuucaentf,a eabh hci imr hcsno etha:gdc B,aoh was sti nend ztjte sl?o aDs habe cih so intch twrera.et eDr ezeltt cuhbS iwdr csihre ,mnmeok nnew riw ni dre Mrncüeneh aAern ufa dem eRnsa s.nthee aWs ja cahu ssark :sit saD sit chtin ediinengr ekcciFtdsfhsurkan, das ist ien ctpPlflseihi – achu ürf ied rnyae.B

eiS seiepnl snohc itse hrIre udegJn in nrüeD lbu,ßlFa tser beim FC euNnraeüd,e-iDr erd 0281 dnan eTil sde 1. FC Dürne derw:u 2301 enahb Sei onhc ni rde ielazisBkgr t,elipegs sib 8021 ni der nLdasiagel dun ab ni der faügisnnlestfk .ilrgaMehenitlti Heban eSi rbüpuhaet mal onv meine pellishfiPct negeg nde FC nByear ?etuätrmg

e:kBcre Ne,ni eiitlhcneg ,ithcn se umtträ ocdh eikn abuellßFr nvo so nemie Spei,l newn er ads nur bßhimbäogy tamh.c

nbHea eSi nden ine fo,ehftg aml Faiulpobrlfß uz drewne?

cBek:re hc,A an a.klr eeJdr nguJe, rde lußFalb stpe,li tffoh hcod dafrau – baer ad hat bie imr vihtilceel uach cnehfai ein siehsnbc das Teantl ndu der ezEhgir eefghtl at(.)lhc Ihc bni hrse ilhgccükl ni Dürn,e nud asd raw hic hcau in edr ndguJe in eN.deaiur cIh ceurhbta imt med aRd run hzen ntMiuen sib uzm Ting,arin ich ebah vleie neFurde ,nfgueden dun rwi nhaeb ttdremoz utgne lbßlFau eleigts.p aDs aht mri ivel g,geeben hci chaurbte eink cacentultrhisegsmNu.hnzwsu

tIs das iSepl ni nühMecn honc nei hcbsseni ößrreg rüf e,iS iewl ise se imt „Irmeh“ nVerei treteesnbi?

k:eBecr Auf njede .allF Ich ekrme ja ohcn alm r,meh asw ni dre dttSa sol it.s Ihc shee edi kPat,lae ide r,eetchBi das ist meein imeat.H Ich bhae os elevi aciNhthrnec mneemk:bo ovn nrne,Fedu aknnnBeet und ne,shceMn von neden hci iglcitehne agr tncih so angeu ie,ßw rwe sei n.dsi odsBsnree na edm ,aTg na dem riw asd aiaPelnoklf sde nFalslrVßbe-daube nliieteMthr eegng aalnneiAm chaenA oegnewnn dnu snu daimt rfü das leipS neegg ide Beaynr uzilfteiariq b,neha its mnie dnHay .tirolexpde aD mkaen rhme achhtNnirce asl an imneme Gue.astgbtr Es sit na,nhWsin was rhie lso tis. Es enfeur shci veeli heMnesnc frü den einerV – und auch rfü :mchi almF,iei eunFdr,e gs.olkAetbernlie

Ahc a,j eiS enhge aj uach hocn ieer.tnba

Bkc:ere alK.r Ich aehb WBL ierdsttu udn nbi ejttz kamBuanaunf ebi mieen rnrDeüe tmen.Buheuanner anGz lamrnoe -eSW-…4teucn0ndho

… rbea rfü sad Speli heanb Sie albrUu onmge,mne orde?

B:ekcer J,a dsa rwa ikne Polbme.r Die reuefn shci üfr ih.mc

eSi dsin ortzt rsIeh sureBf ndu rde nlviee uruchads tnnhefama änZgeug etztlzu mriem erStmmlsipae ewgnee.s eWdner eSi imrme sb,rese je röheh iSe splneie?

ekercB: cIh blugea sihthc,tclaä sdsa hic na emienn gfeAabnu eha.wsc cIh bhea mich thecerehgobiat, hic inb tim reinem ignEltnkcuw izdfneure – earb am Ltmii ibn hci ohnc nihct .nmgomaenke sE bigt ucursdha hnco eenigi Pn,etku na ennde hic ebrtneai nnk.a

Was nids dnne hIer trnSk?eä

ecek:rB sE sti merim öbl,d eübr eeineg Skänret zu rpcsheen. Dsa nnönke raende ilve seebsr enrleeutib.

eSi sind gr,oß eord?

r:eBkce ,119 t,eMre so ufrheng.ä u?amrW

lraatpskKobfl?

:kBerce ao,J hs.ocn ndU cih ißwe ,zjtet rowafu Sei wlaiso…lnhneu

afWruo ndne?

kre:Bce ,aN bo cih ni üecMhnn ihicllteve ein orT nhca inree keEc öpfekn ,tnekön rabe ad sums cih eiS nhätnesute:c irW enbha nedera in edr aftsannh,cM ied sda vile eerssb önknt.ne Da nib cih hntci der steeB – dnu ihc gualeb im faratmSru der rynaeB twhe ine erradne .dinW

Na .gut eaHnb iSe nedn ardeen pöinreclehs eileZ frü sad liS?ep

crek:eB Ihc bhae ihcm ejttz ctihn tzleegi fau neeni ipGglrsneeee re.eibtetorv le,Al dei da mnokem nntöe,nk snid rn,eGnaat bstels red gneju sJhauo .Zirzeek lscMgöthi leeiv miepZwäekf uz iwenne,ng dsa eäwr hsöc.n Wnne ich niee sbeeres uQteo als neim eelGgnrspiee bh,ea wreä chi oschn szo.lt

dUn swa sit tim ölhismcgt igeennw otneg?enreG

ekecrB: nrsUe srPdäeitn nfagoWgl ahhtelpnS aht ja nchso im folredV gest,ga asds rwi – wenn irw einregw asl tahc errTfef esekrinas – bsrsee asl red CF racaBlneo erod dre FC hSkecla 04 äwenr .c(t)lha nI der hnscatMfan ahenb wri sun nieek kerMa egzset.t Wri isnd ucah hntci os sneesv,rem vno iener oSensitan zu ,rumäetn wir nelolw efaicnh nei ustge ilSep lfeeir.anb

anWn sit das leSpi für eiS und hrI aemT dnen nie usetg ?gsewnee

:Beerck Wir reedwn vehsn,ceru deesi Piaetr nelgeler fcaehin uz nßeieneg. sE hteg gneeg ied seebt thnanfcMsa dre ,eltW eabr hlevcietil itpsel es uns nei ncsshbie in ide ntr,eaK dsas eid aryenB thcni tptoklem nsie dwne,er iewl eveil loiteaalsiprenN afu särLierdsleneepi wnrea dnu hctin llae linmtepies dn.were iWr lelonw giumt nsi,e ahcu egeng dei Grneo,ß dun wri wedern euehrsn,cv niethn gaeln die uNll uz elhnt.a Wenn snu ads tngi,leg nerdew rwi ma enEd nei egtus pSiel ieaetlfrgbe hbane – dun annd fderün wri hnac emd ilpeS eishcr auhc nei, wiez Beerinch etrnikn.

mA tMitochw hegt edr lagtlA in dre teirneaigitllMh rweied sl:o uApstwsrsläei bemi bSiguerreg .SV tsI das icnth ngwiilgae?l

ee:rcBk e,Ne fua kienen .lFla chI inb alhtcürin nie ayob,Hbfebrllßu udn hic lwli cniaefh unr ßuFalbl epsn.iel Mri its rtliaev ge,la hwlecre rnGege da k,tomm ihc heba cfhaine utsL uz .ckeonz nUd amdru erufe ich hcmi achu fua bgegiuSr.

asW isnd Iehr iZele mit dem e?eiVrn

rBkec:e a,N eid wtrieeen laeesiPlpok ibs ruz uLnugrio-elupati,aQfoekaaEi- mcnehad riw ide eBrayn engcsehagl baenh )hca(tl. Nine, nni,e Sßap eiebtsie: Uensr oßsger lZie sit acütrnilh edr stAfeiug ni edi nli.laeRaggio hIc erüdw mcih ,refeun so hhco ehba ich leißclhhsic chno ien s,ligteep bare tesr aml müness rwi edn Aguietfs .nsaffhce

Und nrwngneida gtsi’b rdewei eeSpil nggee neropVee-Ti ewi dne CF y?nrBae

kre:Bec saD wird egrhcwiis – brea wer ßi?we hIc hbae snhoc htnci admit gc,rneethe ahptruübe lam eni hlsseco iSepl zu meahnc – dnu leilvceiht mmokt ja dgnaneiwnr ochn te.aws