1. Sport
  2. Fußball
  3. Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbachs Florian Neuhaus über Heimat und Karriere

Kostenpflichtiger Inhalt: Interview mit Florian Neuhaus : Wenn das Leben eine runde Sache ist

Er hat so gar nichts von seinem Mönchengladbacher Teamkollegen Mickael Cuisance: Florian Neuhaus ist ein Musterprofi mit natürlicher Bodenhaftung. „Schritt für Schritt“ plant und lebt der Mittelfeldspieler seine Karriere, erzählt der 21-jährige im Gespräch mit Bernd Schneiders. Und die kann noch erfolgreicher werden in diesem gelungenen Gemisch von Talent, Fleiß und Bescheidenheit.

hreIn MlrauUibi-n bhnae Sie tim shiöcFrtnrcUt-ihsznera und dBudlinibygo chrbrvet,a o?der

nrloaFi ehuNsu:a ,Ne ne – ied zwSreheic onlleKge nepsecrh lale utg htucesD ndu eeunsr zensFoanr hrse ugt .nEcslhgi

tuG, tilbeb das Ktn.garitfniar

Nehauus: Ihc ommek graeed asu mneurse ,amurftarK ni der etuobiVrnger aehbn wri retäkvsrt n,fagtraKtirni teztj tsi es eerngnügbgea in mher .niiapnginrtSrt

Sei nsid lsoa chtni kectbameplsku mi lrgTgisanraeni taau?chetfug

sNaheuu: ,Nine aebr cih ewusts h,cnos sads veisel etnru mde ennue rinaerT redsna seni rwid. Udn sad hat chmi bnigluuahcl ingeigeur thecma.g

oS r,hse dsas esi hInre uUlbra hcna edr M21UE- ertrzvük n,ehab um icslgötmh elhlscn ruz tsnfahMnac uz nstß.eo aDs tis nhtic i.algltälhc ettnaH iSe S,ronge reInh Slzatammpt uz v?rrneelei

uesauhN: Nn.ei Ich tteha rvo rde EM reteisb eni ugste häercspG tmi Mroca esRo retf.hüg hNac rde EM bni cih cnoh lma ukzr enmmevrok.eobgi Es sit so snadnp,en was edegar bie uns erta.sspi aD tlowle ihc eafnich eaibd si.en iNh,tc ilwe cih Dukrc eütrrsvp ahbe udn ehtac,d hic müsets edn regnautEnwr crgtehe newedr. Ich ebah icmh ufa sda uNee retufge. ndU sla ihc eiw se chis rfü eeinn ghetciirn Fan gtreöh fau nF-TloVhe eid usJgn iebm lSeip eggen ned FC lnaagchödhnebcM eneeghs ha,eb rwa sad cosnh ien ockmehsis f.lehüG cIh arw hci ihtcn mhre zu la,tneh cih llewto neifcah ieabd iens, ich umtsse ürcu.zk

dUn isdn Sei eeritsb nie snPne-?rrtoisgMse

huaeNs:u hIc hetla nuerse eeun peeiSwseli üfr nenie shre uegnt A.sntza Udn ihntc rnu ih:c iWr dnis aell doavn utrbezüeg nud aenbh chgitir utLs a.fdaur hIc eesh se vor aellm sal nhcCae. riM otkmm se rniodbeen sölhepcirn uze.gtu cIh bin ei,knre edr agts: O,h das atsps ezjtt rbae rga ithnc uz eennim keärSnt.

iDe rehm im hntceinsech dnu efclnasblherußi eBerihc geieln …

:hsuNeua Wri ebrnaeti im hhnttaecleis iBrchee hser arh.t bAer se ghte mmrei nhco um ßublFla. dnU ich bhae eienm Senk,ätr eid ahcn wie vor ciihtgw isnd. Mrusca ruhTma dun slAesnaa Plaé sind nfaze,orltbK ied oevrn den Blal tcfheeanms könn.ne bAre rwi enrucbha ucah ediesnepl p.enyT nUd asd inb ja nhitc nru h.ci hcuA nlgKeeol eiw sCrih meKr,ra onJas noHanmf ndu Tboi o.rlSbt Wri aehnb enie pasenndne gunci.Msh

Das ueeN ist anuvrsopcllsh …

ehusNa:u rKal, se ist ine nrLsproee.sz sDa tehg inhct tmi ink,sL ctihn nvo hteue fau moe.gnr Wri nüssme noch die chitregi chisnugM fidn.ne Aerb rdeej .llwi Die tsamgbeuiinnmF ltfeh on,ch edi Anebästd nsid oft onhc zu og,rß bera riw nchaem es tzieedr imt eliv ließF .ettw Wenn iwr sad aebr gciitrh ,crhnherbese wnen irw nde lBal hcoh ei,enwgnn abhne rwi ihchelreägf elepirS neov,r dnan cs’rhepspet id.rtke sE riwd nnda rseh nenuamhegn nesi, ngege nsu uz plne.ies

Irh btrieteb oals rzeidte hnco einen uz ongeßr f?nuAdaw

uh:sNeau ,aJ iwr flneua anahmlmc nohc ni tonnmeeM na, ni endne rwi umka eein aecnhC ha,nbe an nde lalB uz em.mnok uD usmts wnsiiagnnh tlienntegil fnsediev nud memri sla htfsMncana andel.nh irW sesmnü ella ainesmgem in edi cteihgri inRthgcu eennkd. skvPoritued nfeuAn al ehtg nur emng,aesmi nnew run erein nis eGrsnsnigepge g,the tgrnbi dsa tsh.nic

ssMu man cshi oneSrg hcmn,ae sads Sie reih gciiteti,ekLh ehrin Isblßkutnnflait irrve,lene lwei ieS os ileve faegnbuA mi foKp aeh?nb

esNa:huu Es sti znga thgiciw dnu ads ihsrctp edr eaniTrr auch fto a,n dssa iwr urnsee diniedniuvlel Qtlneutaäi nicht vnelrnäseisahcg enfrd.ü ieD akitkT ist aj eni Stükc tiwe auhc run enei lHtil,uengsefl um seenru eeuilnndliivd eätknSr mzu sinhoecVr zu ingb.ern Wenn asnAeasl ovr edm mtuafraSr ,sti tah er ied iä,ttluaQ das ginD zu ma.henc Udn wnen hci ein nsheicsb Rmau e,thrlea ehab hic ide äiauQttl, nde ssPa uz le,psein mitad er mzu uscsAblhs tkomm roed chi bstsle zum slcsuhAbs e.kmmo aDs heho rsePigns losl usn aj urn ,elhenf eneni ruenkz Weg uzm Tor uz hneab.

orMca seRo tha tegod,rerf adss rIh acuh räthre uz huce bstesl etrw.de eSehtn ieS nnu öerft edmaih rov mde gSeiepl mit dre wNiunhnsäzgnece ni rde ndHa udn eßgeinl hsic zru nhAur?bägt

uehsuaN t:)(hcla e,iNn hilctnaür cinht. aWs der inTrrea tmdai inetem its, ssda irw wises,n edi nnsiedeenhdect Zäfiemkwpe tchin nieeerrlv uz ,fdneür ssda rwi sun uswetbs ,wreden iew ctigiwh sdeier mwfpieaZk it.s dUn cihnt ,enkden na tug, ndan abh ihc bnee den kmZwpafei nvroerel. hIc sums hin nngenewi, sekot ,se wsa se el.olw nI emd Smyset nkan nie neelerorrv miwpeaZfk hdeictesnnde .nsie

teisrPsa rde ritnctherU dewbreenüig tkachsrip ufa med gnnritaz?aslTpi

:ueNasuh Dtro dwir immer redeiw runnhoeecrtb und tikrr.oerig rAeb lhüactinr gtbi es acuh ied eiTh.roe oeVadynensali c.te cueartrhnitkikT.t hIc ibn atidm nooerg.weßrgd

haMct sda chau paßS?

uesuNah: Ihc fdni ads ehrs dpeann.sn nUd ich etreerisiens ichm eeelgnrl für aßuF,lbl chuaes huac ni einerm ietezFri mtreex evil.

Sei dnis nie F!l!eN-lurbdaß!

Nueha:us aDs hröt hics os tdbnwaree an …

losA bleier ülFrrat-k?buecerßVl

seuah:uN ,Ja ich ibn ohcns eremxt .stierreetsin aeHb tzjte hcau rewdie sad kmpletteo lrm-soaPpPagrikmeol vno aergitF sib aotMng shgt.eacu hIc dienf se hauc ndspn,ean red lbluFßa lecwteitnk ihcs mirme i,ewret incth run ibe nsu.

abHne Sei pbüteuhar cnho ein eLneb enenb emd F?bßllau eSi renezüvrk Irhne a,Ublur rhIe alFiime ist llbanafuißff dun lsesbt hreI nitbesehärgfLen otmkm aus mde ehcei,rB sti ied tecorTh von onutarF fsrDlsdsüeo P-getieaohdnteprsuyeeLh nreBd esR.let

uh:esNau ibtG es .nhcso tu,G ineem Fidnrneu rwa hitcn so ,giseterbte ssad hci ied zneettl gaTe nur luFaßbl ctesugha .abhe bAer sraübtge ennnkö rwi aj onhc isigeen eerm.unthenn Sei wßie sad auhc ndu eezapttikr .ads nUd clihclheisß sit sei iatmd efs.ugcwhaane hslDbae aspst sda nzga g.tu

nI nnaSuadseh raw wdere ivle vmo nneue estmsssegriynP hcno vmo nalte lbtiBßszlbulaafle zu see.hn Zu neesh rwa ivel amf.pK

eahsNu:u Wir swsein llea, ssad es keni noeedbsrs gtues pielS vno usn w.ar erbA asd hat scithn mit dem smSyte zu ut.n Saadehsunn tah lvertia ehcllns dne nngeal aBll lise,tgep ndu nadn gngi es mu edi imäfkpw,Zee um edi eeiznwt B.leäl Da ist sun in edr ranengevgne Saoins usn tfo vewefrronog wdo,rne asds wir da thinc so tesän,rp zu rvab nids. Wir neabh beneewsi, dsas iwr es nk,enön cauh enwn hanedsSnau conh zu leive Cacnehn ghbtae ht.a Aber tuner lal ned dätsUnenm gab es nru ine:s otmriek!nmeeW Udn asd nbhae riw heftfscag dun nllsoet sda Slepi itdma nekaabh.

Udn negeg Slkahce rwid elsal red?nsa

ua:sueNh iBs fua end egiS ,nehflfihcot .ja c)(lhta eDi tiPare rwa dwri hceirs gzan .eandrs itM neemi Hmsieliep uz ,tesatnr wird uns utg unt.

aDs iakAtfslteup erd enveenggnar oasSni tbha hrI genge Lkvneursee wegenn.on Da ttahne ieS eenin iüerbrlnckgsG im uaik-Brr.Pssao eiDses rahJ esblla?nef

Nueasu:h i,nNe imne eudBrr nialeD tis mi aurU.bl erAb ien lädeinMra uas nrgfiuaKe omtmk lsa taEz.rs bienOnred tehßi re ixFel mit o,nearVmn xlFei nlda.riMäe inMe rbetes Fdreun usa imneme Htimfaerod - mit erd eienghcl bAagfu.e

iSe eabhn bear hcau ontss ielv onv erimh rßneog drureB tpfieoi,rtr ?dore

ahNusue: aJ, riw eanhb rmmei mmsnzaue tkeg,ikc uz asHue mi eanGrt nud auf edm optzllaBz ni f.ernKaugi Er sti ribealhneiv rJhae äeltr las chi, und so aehb hic rmmei ggene reeÄtl s,itelgpe smsetu lnnere, chmi tsne.euhzzcurd Er hat ucha letTn,a peitsl nimmreih in edr gaiLeny-arB. Er sti nie läienhchr Sliypretpe iwe h,ic earb ath es ihntc in edn Pllfßrbuaoif fftecg.has Frü hin arw se bene ilcguenh w.echrriiesg cIh tehat ,nih er aht hicm mmire s,utüenzrttt er eblt ndu lbite nde lFaßlbu wie ihc. breA in ieern chgienwit eZit arw er ebne eal,lin nud ihc eonnkt tim mih sla rrduBe nud rßeblluaF hfseaacunw udn imhc ovn lneki afu .keniwtencl ndU chi heba tsbiere mit zenh ied Caench kmom,nebe nsi estezNunwltmgrsusnuaichch onv 8016 neMcünh uz censhw.le ieD tah er ihtcn kon.mbeme

dniS ieS nden nie luaBre erod ine erRt?o

uhuae:Ns erdeW cnh.o laKr abeh hic atnpemSyih, reba cih ibn eikn Fn,a uhca ennw cih dcrhu aMtange rmi ied iSeple in der rnetiDt igLa naueha.cs Fna war cih hrfreü nov rWeedr .neeBmr enMi raeVt rbae rwa mrmie ine ,oterR nie FryB-ennaa.

lsoA räwe se ucha ienk rlbPemo rfü ieS ,enesgew chna dme gstiebA vno 0168 zu ned Benrya uz eshcweln?

Nua:hseu ,ineN in esdeni i-oaennFKeatrg ahbe chi nie .gedctha

bAer der selWhec zu nlnaMbgadhcheöc ndu ndan tsorfo als ieiLpreshel rfü foselDsdrü auaeulzuffn mssu für Sei sal hJ9ei-rgr1ä ndu lsa eehsmiFialmcnn eetrmx arht ewsngee ni,es ?ored ttatS rde tnieewz arw se zpthcillö ide trdeti tHme.ia

eusuNh:a chI thtea ni eimern etensr oiirnfasPso ibe 8061 ohnsc neie dte3uQoa-mehu0nnr-Wartg rekidt am Tlaägrnd,ngseenii in red ihc btglee ah.be rbAe arkl. 006 metKrloei sti was eenrdsa lsa 04 lmteroKi.e cDho ich awr os chciklülg ndu hauc otzsl ,rdreüba nie bneogAt nov aissrBou Mdhbchegcölanan nbkemome zu nehab. Oeedbnrni ehtta cih zvour ucha itm nrutoFa ntakKt,o lwie sie mich tdrkei iefechprnltv owlnl.et hcI theta imt osessrfüDdl inaerrT erleidmhF Fklnue udn neeims eadmnilag oC teePr asHmrnenr zeiw eupsr ro,Bsnegusepezn ufa die chi ihmc svesrlnae toekn.n Ihc nib itm Vorreuedf aenhe,gnggdani cuah weil hci edn enaedknG h,eatt sdas mir cnho ien rJha 2. Lgai nuttug d.rewü cIh etollw gnduibnet trmileasSpme in,se nud nand end iSchttr in eid Bandiusgel zu iausosrB e.hnmac

enEi leuughilPd-bnrnBca salo?

:sNeuauh J,a nwne chi dsa evhorr eätht so riensezizk msnüs,e äehtt chi es gaeun os rszzkiit.e sE wdure enei Suiphchecre,esgt ndu os ging es andn ahcu ebi ssBaorui .teweri

So tferkpe ewi es annd eeuagnfl it,s ,uFaontr uss,ioBar tcsee-srhtrUEao:fpim1ua2 eäWnr da nhcit ermh sla zeiw oceWhn iigcthw esnewge, um nihcafe aml anzilntneh?ue tHa Ienhn menanid azdu ne?taegr

a:sueuNh Dsa raw hehsctoetri ien am,hTe aerb wiel ies hcim lale n:nenke chI hmac imr nohcs Gndnk,aee earb lßFbalu tsi eicfahn eimne astficdne,eLh mnei .Strpo Wnne hci euaPs cmeha ndu bei mniene uedFennr in regKuifan inb, nsid wir ad imnaegmes ufa med lp.lBoaztz

tröH cihs osamcihtrn a.n

eauusN:h Areb tis .os Ihc heab mirem onhc eneim ,irve üffn endureF sua den nstetaKeidng,hi itm deenn hci nohcs im tderigKnrane eusmnmaz .wra Wir hbaen menuzmas ebi edr J-engdFu onv VRf Kgnfeuiar stgeip.el irW henab eine hG,tppaArup-epsW esi eunbcesh ihmc ni sDesdlüor.f enWn ihc ieb nhIen ,nib ekckni rwi edro hnecuas sun iSpeel im dsnarLeik an.

annK esreid inloraF hesuauN, ebslts enwn er mieanl ein srSpertua inse s,oetll nei ied fgndetnBaohu e?lreviren

ua:huNse hIc aebh nei niiemhhclu segut mdf,Uel ieenm imealFi, nemei enF,redu ied hicm imrem dwieer nlshlec rrtenngrienbu .dürewn dnU wnen ihc acnh Keuirgnaf k,emom dnan ibn chi erd olF dnu chtni red lßslFrbueiaelp .uNshaeu nUd udzem bin hic so eonzegr der,own asds es eknnie itceehrdnsU mh,atc ob ich aulreFblß bni erod wei inem durerB las retrakeendisIumhcni gtgciatälh ni iunrKefag zru brietA .hege

örtH isch chan einre raknets gdBninu zur hrktclWiiiek n.a

huaue:Ns ,aJ ihc ßwei, aws üfr neeni noKobhjcen iemn ueBrdr mit smeeni cshntihitSdce h.at

edürrB ovn aeStssrupr hcenabru tnhci hrme uz teirenab …

ueaNshu :h(altc) Dsa wra eib snu nei nie ahmTe, mzued nib ich aj cuah ekin rSartp.eus Ihc ednfi se cahu üfr ienenm dreuBr ihgct.iw Er usms isnene geeinen Weg neeg,h re sti leiDan esNuuah ndu tinch rde edBrur ovn olF .eusaNuh

Ncho ehbna eSi cithn ned taustS isene eaymr.N ebAr ziplesle in Cnhai wänehdr edr ahahfafrtsnntcMs hta es mu erhI srePon nneie iklenen ypeH nbgg.eee Sei dstenna ieb edn iclhniwebe snaF agnz chho im u.rKs

Nuehs:ua hcI hbea remhree neataVinr h,retgö mwrua ihc ad os gut nemmoka.

chI nenke rnu ,die adss se an Irehm egunt hseuAnse lti.ge

Nuu:aseh Ja, sad bhae hic uahc ögt.rhe ebAr es erdwen tord acuh thcer evlie Slieep unsrree snaoahtnnmUf-2iN1lacat mi Feensehrn g.igezet erbdnOeni losl enim amNe Hueas-uN irtdke sni hchineCessi uz züeernsbte es.in ieB emrKra thge sda c.htin

In rde tiemHa its es nhco nthic os wtie.

a:eshNuu Und wenn es nadn alm os äew,r rdeüw hic hcmi encdhno nihct eännrd udn erüwd emrmi red eligc,eh nbee ,loF ines.

eDr dnan im mmeSor 2200 erneut eennis UMb-rualE ür?vkzetr

uu:saeNh a,J edi ecuEaohpeasmtrftrsi nud uhca eid slpmOeyihnc epl,iSe ziwe esednnnpa jtekeP.or Dsa sit oehcdj honc ine küctS uz tewi e.wg beAr anm nneköt eg:sna cIh heba tBlu gcte!kel