1. Region

Erkelenz: Hauptschülerin an Meningitis erkrankt

eiEn shlcuipütaHner aus eezlkEnr widr ziedtre ni reeni kiKinl ndtebah.le iWe sad tGaehmidneusst reewit e,ttimtil dreenw awend,etrV clsüMtiher nud rrLeeh ocrgrvlihos mit kntmnMedeaie badetlne.h Wtieeer eälstnaKekhfilr sniee tcnih akn,tbne tißhe .es