1. Region

Posse um Windkraftanlagen: Die Werbung und 90.000 Euro sind weg

Posse um Windkraftanlagen : Die Werbung und 90.000 Euro sind weg

Die Werbung muss weg. Das hatten Bezirksregierung und Bauministerium hinsichtlich der Stawag-Schriftzüge auf Windkraftanlagen in Aachen verfügt. Jetzt ist die Werbung weg. Und 90.000 Euro sind es ebenfalls.

Die eWtl rdteh cshi eriewt. aWs ucsägrhilzdtn cahu ürf dnWlagnraeftakin gl.ti ndU in zeBug afu eiWrrddnä sit cAhnae in huac ohcn das goreß dRa etdrheg nwdroe – sidlrelang ni igcnlähz naderre iHchit.ns eiEn sPsoe ednlosngeecrih hta ishc mu hbtesiüegeWfrrcz auf ned nurnsehcanMieäsh ltegibsaep. eimntsZdu ni eahncA tha seedi soseP unn ine dnEe nnd.fegue nEi emilihcz .retesu

urZ rrEn:nuegin fAu edn rund 002 Mrete eohnh Aagnlne, ide mi andlMtwüers an dre ileesleHmitmr h nae otgneeR nud im senWet red aSttd enha dme egewbrieteGbe tAavnis gatbue erndow isd,n hatet dre rseeiorgErrvneeg awSa,tg enie hternedinrzueoptg tshcsäietd ,Tcthoer enisne nmenmarFine rig.vtewe elJiswe i,tiegdisbe leejswi bneies mtrrtedaeQau rßg,o lsjiwee ni ißewer rhifctS auf toerm rd.nuG

Dsa ehgt rga ,htinc gteas ihsc reaRin tädnSer sau eo-teRRngt.ot sEnit ahett er tim Ivtaineinit ngeeg den auB der Aaelgnn mi ndletMasrwü tmkefpäg dun lhcrbivege isb rov asd egwgtrlOhsrvincaetrube in seütMrn .egtklag ednSrtä hasletetc nnu dei rzieiesgugnBerkr ne.i eDi Wbegnru auf edn inWädrernd mi annteongnes ßi,be“„uhAcnree aosl imeen rieecBh ulhaaebßr iense ügelting pueasuBgnalnsb deor rieen ehlncesngesso rt,Oshafct eis leilgal. asW er hcua rizeeitdd teeüegdbnr.

oS nelaedh se hics um nei utsLbfhctc.seateghziadsn aD rednwü ihsc eWrngaenbela hinneoh rb.enievet Udn um iene leocsh dnelaeh se hsci ehi.r uDaz conh um niee „hnimgufgihlsieetgpcegn “rngelbeaWea. nUd eien cshole nkneö ordt uach nhco uas ndenare Gndüern gar tichn ngehgtiem dnrwee. oS sei mi eebagnts ßreneeihAubc Weugnrb unr an red tSt„teä rde sntigLu“e a.tlerub ilWl e:nsag uNr da, ow ich emien reaW r,feuaevk fdra hic huca düraf nree.wb

Dei rrirggBkzeenseiu nmah cihs der ceSha n.a ndU isehe ad: eiB dre hbrbdeöeeOr in öKnl am eihnR sah nam sad zgna .saogenu nUd leetti esid red Sdtat ahecAn t.im oDtr wimedeur etleteuirb man dei hc-aS und hlacsRgete cedjho .sraedn räeW ja cauh uz korius esegw:ne ieD Stadt usms eggne ireh gneeie rochtTe gornvhe.e Die elnAggtenieeh ogz shci nei h,arJ ni mde nshtci apet.essri

eDi egrgkesrnBiuzire ilße dsa hecdjo cnhit fau chis nehb.rue iSe teahcm mi caeAnreh lFla hcau inee fneGszaurdgrta us.a olsA rdweu rde llBa dne ihRen fhruae ahnc üdrelfDsso ee.itslgp eruGena gtsega nis tdroieg mniutu.edearanLbiimss Udn cahu ovn odtr mak ihilßclshec inee rtBeetesii geegn eid twuSW-agnegabr uaf den ld.Wengianan In dme bncrSeehi des Mismiresiunt widr rest mal lfetsa,etngeh sdsa es i csh ciaäscththl um neei bWaenralgee daehnl,e ewil ies neie ünig„dkgnAnu ored nnuArspieg rdeo isHwnie ufa eewerbG doer Br“feu is.e So attleu ied intneDfiio reein elaebgreWna in rde r.nognduuaB

geggneEnani rwid sondna fua ide nsencrdvheiee egueArmnt iwe been esjen imt der „eäSttt der u“Ltse.nig Ztita asu med irmte:unsuiiaBm zKhee„idcnnnne ist edi ahagfhörtkgiccNelemi red tuLngsei an reend tteStä. aDs nnriegEbr onv irne nechsheintc uLningsete vor t,rO iew hrei ide ugdUnnlawm edr igEnere dse dnseiW in ikslerechte r,Eeenig its ifrerüh nciht e“arshdu.einc rnteU emd ticrSh itßeh es ni dem hSecibenr sua sofrDsüled an ide egerBnusirzgker:i Ir„hre ahcsuRagtsefsnuf sti hdrae lvlmofchälngiu .ztnmis“muuez tiM endarne rWo:etn eiD rubnegW smsu egw!

Nun musntes lsoa edi dtSta uehbnezesgweiis ma dneE der tetKe eid aawStg ni dne resuna epAlf bnißee. itewlritMeel idns dei ciegrfhzütS fau nsatmsgie zlföw neglanA in ecnhaA .dnvwnuschere iSe ndruwe ütk.breble neEi uahrdsuc eäwniugfad ngielneheeAgt ni sdreei .heöH dUn eien ue.ter ufA hgcferaaN prithcs eid gStawa onv eenir gelfenlfnsi„üt .em“mSu Nahc mftnInonaireo srenrue ntgZeui wrean se limehczi eagun 090.00 E,our eid ovn dre Sagwta ni ned nidW regcnbshiee werden tu.smnse In ieren ltugmhnnlaSee sde eennhtmnesUr eihtß e:s „lwObho es niee teeeirbieetrtvw rPsiax t,is fau afelnatWdgirnnak eiw ufa inelve nerdnae hscheecnnti lAeagnn nenei uzfSictgrh des serslHrtlee oder sed esebtriBre nuna,einbrgz nkna essdie lehcbiü oenegVhr ni enmchna Feläln itm eriedhogsrnchnctlnu gnearF oidll.n“eerki usA meidse nrudG aehb dei wgaSat i„n end estgrintti nllFeä die neeinfnczstehmhüsgUrert enntneefr snsl.“ea

ßuaAehlbr sed Aehcnrea beesiGt tseih asd dejhco narsed ua.s Udn sda hnict nur bei erd .aSwagt ufA hnectile der urdn 0300 dnanakgrafenltWi ni dnWsanNehrilrfee-to npgearn elshco t.üezcihrSfg eiBsspeisiweel fua edn aAgnnel vno WE,R ow edi buegrWn – die nhmnneUtere pehcesrn nerleelg eierlb onv nitob“emrenieatifo„rBr – eenrj auf dne aatgA-wnaelSng ehät:ln eißw auf morte .uGndr uAf nnedear ridrdnneäW idsn dei gctüzerhiSf deor eEmlmbe erd rletesrHle ncgaetah.br uchA ads tis edr eilinimtrsenel kLiog gnoledf tchin erabtl.u dnU rwaz cnhti nur fau aneaki,nfgrdtlWan dnrenso fua ,llema was so in der dhntLscaaf umehrhtest dnu inkee tStet„ä rde gLiu“snte .sti

Mna nkan ied eracnhAe Psseo aslo eqru büser zeang ndLa .tnususeera Udn anm nnka csih ägfunehr aus,enlam ecwleh sonteK das ucrevsenrha wü.dre eiD Fagre sti eohdcj uac,h enw sda haalrbßeu ovn Achnea uhptbareü .jkcut iFer ncha edm o:ttMo „oW keni eKglrä, da nike Rhc.i“ert