1. Region

Shawn Bu und Julien Bam: „Das ist einfach ein Herzensprojekt“

Shawn Bu und Julien Bam : „Das ist einfach ein Herzensprojekt“

Die Aachener Brüder Shawn Bu und Julien Bam sprechen im Interview über ihre neue Netflix-Serie „Life’s a Glitch“ und die gemeinsame kreative Arbeit.

lieJnu aBm tsi eni geniw lbreeeitb udn rahewbodenhl aTehfrrxai – nei ohckSc rfü nde bhnüermte uotuY,bre edr ishc nnotnssae kmau erd Fsan nhrweeer n.ketno So asrettt ide eneu rxeteei-iflNS L„’isfe a cGhti“l edr rcnAaehe hreaFmelimc dnu üdBerr nueilJ amB dun nwSah uB. oeiWb es terun erd egiRe dse Hen-dioFnmapDl Sahnw (i-„tSWa-r“Frnslaamf eh„T nrtpeA“pc)ei thupcähcahlsi mu nde aStr Jeulni maB tghe. tMi rnütGe H. kuJzkibe chrpsane edi rüeBrd eübr hier ereS.i

h,wanS eJ,unil ruüZck„ in edi ktuZnfu“ arw rhihscleic neie eurre rolinsaqsIuelepnint üfr ied eeSri?

nawhS Bu: hcI glaub tn,cih dssa aejdnm nvo uns sagteg tha, sals usn mal aws iwe cürkZ„u ni eid u“nutZkf mh.ecna saD hta cihs heer ewusnbsut nreeebg. iaclhNrüt tbig se egesswi eea:rPllnal gorednwI rndesa dangrse,tet cniht ni reeni naeerdn ,eZti raeb ni ieren lwelra,tllaPe ndu canlirthü agb es eni A.uot Die Ioinpstnari kam aus eigeletinvsi u.neleQl cthiN run uas nearned lneFmi eodr Siern,e drnosen asu Themne, edi nsu sneneesi,erirt die irw in erd aieVenngrhgte hgemcat bn.eha nUd rnleglee vno emreuns eersInste an rene,G na icneint-iccF,eoS yoCemd dnu Fa.tsnay

ineulJ :aBm Wir nahbe uaf oYueubt erhs vleie vneehireecds haeSnc cgheamt und iaeo,trprsbu ied nedesecsheitnrv rGnese.

Im hliecregV zu aneenrd ogrneß pedernrarüBa der gecmh,lFtsechii wei nde hresetn-BoCor orde end ürneBdr n,aeDredn eiw iehst ieb huec eid sbutevlgitnerirAe ?uas

B:am Mientess abneh rwi hrwilkic meumeesgeznasssn dnu cdeepsigrt (ma bhDrhceu rbeteeai,gt d. Rd)e.. ermuedßA -lsaZColom imt end nrneade eoAnrut. nMa nnak coshn s,ange ssad iwr lael deri wS,na(h leniuJ und Jnoo )imK nvo gnfnAa isb edEn sad torekPj tkveira lhgcei lvei aebibrtete an.ehb oVm stnere zatS mi Sriktp bsi zum teznetl t.ctnhiS neiM rruBde Swhan nohc swtea rem,h erd tha rsoga dne felihsinfFc honc itm eelb.tgiet

uB: saD tSprik rwa rste uz enE,d sal iwr dne znttlee cihtStn thcgema .nbahe sDa rwa sreh ed,pnnsna eilw iwr sun incnileitrhoku evrsbtseer naehb. noV Ju ndu oJno nud dreeann rtAeuon mka edr eismet or,Hmu heräwdn eib mri dre ksouF uaf dem ltlnygtiSreo ndu der iDargartume a.lg

Ba:m hcI eßiw ,ohnc dssa du ehctäN esesgsen stah dnu eid flsnguAuö a,ehmctg dsa ß,heti eiw denwre rwi dei h„sost“ n)(nefuaAhm na.ueb Odre hwcele to“hs„s ubarcnhe iwr ürf dei utianSt.oi Da arwst ud hocn nnäteagclh rand, härnewd onoJ dnu ich bgterpo b.eahn Da,s wsa wri ni rde enegieatnrVgh egtlern hne,ab ruhcd nlkeie eaTs,m ow dreje ffün Augabfne ma Set ,ateth hser xleblief sein tsu,mse ow irw lnlcseh netcheungnidEs erftfne sst,eunm vando noenktn rwi tetjz ehsr elvi wennnaed ieb emd ejotkr.P Was nsu tchin nur asrsk fnlgohee ta,h ensndor gzna otf den shrcA trt.eeegt iWr baehn usn ja brseel os re,gzoen sdas wir sher clhnsel ctneghsdnnEeiu trnfefe mssünte eib sreeunn zgenan oPtreb,otjueen-Yku eid aj ahuc irmfKzeul rnwe.a Da hntate iwr iemrm unr ,ine wzei hneWoc eit,Z sda raw ztjte eensur .Skäetr nUd ads enrsäisVntd rüf Lhtc,i d,Snuo aepu-Mk und os iwrtee haentt riw hauc, ielw wir sda ja ebelsr ncohs egchtma .abneh

iWe tseht se nnde mit edm tänVeilshr nvo eviaätirttK udn eiirthFe eib eitfN?xl

u:B Ich e,ulbag ebi jeemd Flmjkrpiote hünwtsc mna chis las sgeriseRu mierm chno wtase mehr teiZ oedr .Begtud erbA rbnanielh onv neenzGr uz eite,nrab hmatc auhc ssenrdobe kivatr,e ahddcru isnd lsetiewei die netebs deIne snnae.edtnt

:mBa Auch enwn hci cmih itm ooJn zteangk ha,b aht aSnhw cmlhmnaa asetgg, nauge ads aunebhrc wir tetzj ni red .erieS dUn os dnsi chod epurs leevi nhtlereS-eeFasyc ntnaed,etns edi haciefn leig ndsi.

:Bu Aebr orv elmla, nnwe nam nenie belrWifem orde nei suieivodMk e,drth sit ads ürf niene dKnuen. iBe os was eiw xtfliNe its asd heancif ien to.kjreeepszrHn Da sit anm ohnc elvi remh ehe,itrhrn adüfr uz pfnäk,em asw amn für itghcir ä,hlt asw amn ärelenhz liwl, ewi nam dei Lutee zum Lhneca rbnigen l.liw Da gab se uahc iemrm wedire ouDnissniske imt ernveshidncee epfö.Kn

aBm: fAu uobtYeu ebhan ich ndu oJno eagts,g sdsa wrid yunfn dun nnad ahben isw’r nfeciha .dtaherebg ztetJ ecepnsrh ad 03 vtreeiaK acnifeh .imt k,aOy sad wra aetsw biretürb,een ebar da rhenespc afu ejden lalF cohn mal nfüf euLte mti. ieD sg:ena Ihc„ etveerhs eisend rHmuo .cnht“i sE arw mhncalam grheiis,wc neeis Vsoiin nrbeüuenbiz.grr

Wie nids ednn ied gunBenegind üfr niee wzteei affSet?l

m:Ba asD nwises riw umz ntakleeul Zueinpktt ncho thcn.i aSenuhc irw setr a,lm eiw den Leentu aflfteS 1 flg.läte

:Bu Das tsi zetjt trse mal nei rrseet iesetneilMn ni seeid htcugRin dnu ndan riwd red Zcrheusua eeshentncid, bo es tewitgreeh doer chni.t

iBetbl rhi itm euerm tinrbuoskrüPood in Aech?an

:mBa ,aJ sda tis red Panl. ,nnWe annd ägrslvhcet es snu hnac Snpigu.ar Wo rwi ucah lezWrnu hb,ean ow ihevctllei ien escsibhn reessseb Wterte ist las in hAcaen.

Htba hri ad cuah cnhos eutnrGähdicevefsbngsn zu uenroe?dnztP

:maB iWr dins sjeed arJh a,d weli wir ieen oegßr limaiFe naehb dun ilwe ads sesnE da ßotgagirr st,i irw enielb tsegu snes.E iWr ebline dei eecMnhsn drto – es sit mrime grnfadee,u saw nam drot retle.b

Ist tG“cih„l chau ad uz ne?seh

:amB Es wdri ine ltetwiewre aeeelRs sine ebi ixtNfle, der mFli widr rllbaeü uz sheen i.sne Es rewä psnretteu, nwne enreus eaentnrdVw in Suigparn hacu die eeSri enseh nkönne.t