1. Region

Jüchen: Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt in Trümmern

Jüchen : Auto prallt gegen Baum: Fahrer stirbt in Trümmern

Ein 59-Jähriger ist in Jüchen mit seinem Auto gegen einen Baum gefahren und dabei ums Leben gekommen.

Seeni getlrzVnnuee wnaer so wshec,r sasd er am redbaengFait hcon an edr llesgstülkneUc rsb.ta eWi ied liezPoi ma masgatS rtieew tett,ilmei raw asd ouAt ni irene vrueK onv edr ßSaert egmmbenoka dnu nand nafoltr negge edn Buma rtlp.eagl