1. Meinung

Kommentar zum Jahreswechsel: Und jetzt Abmarsch, 2020!

Kommentar zum Jahreswechsel : Und jetzt Abmarsch, 2020!

Hallo 2020, wir bitten um Verzeihung, dass wir uns kurz vor Toresschluss noch einmal zu Wort melden. Es wäre aber falsch, Dich einfach so gehen zu lassen. Dafür ist zu viel passiert.

iBtte ’sieh sun hcna, dass rwi Dchi eduz,n aber mi afuL edr Maeont und gaeT, edi rwi mit Dri enbeirgrvn su,tenms sti ine wgeni red tpRskee ovreenlr g.eannegg irW htecnmö ctnih enrläg Atngs eabhn rvo .Dri rWi nöethcm nus ichtn ermh r.engso Es tci.her iWr idns edüm nud frho, asds Du hDci asu mde Sbuat ht.acms uD srwti ncho lagen gnueg recnnka.hiw

ienD ingD

Whcinschrlhaie tsah uD btelss im rTuam cinht rnad edgct,ah swa sua iDr i,dwr sla uD ma 1. Jraaun na dne rStat nsg.itg ätnuschZ fiel slela rl.amno cshtNi duteeet zu gnienB von riD fuaadr ih,n dsas Du iegwn eeestnIrs drnaa benah ews,tdrü asl ein rhaJ iew sdeej deaenr ni dei eihcecthGs uegzienh.en oDhc onalrm iens awr nhtci eiDn .ngiD eätesSpstn ba Mrzä raw asd nus nlale .alrk uD tsib mzu asnjarehAmuh er.dgeown Deine gelhoacfNr ewednr es wecrsh hneab, ni nDeei efapFßstun uz .tneetr loHchfteinf nfeier ies riD cnhti c.nah inE Jhra eiw chiD höentmc wir nithc hcno almeni erel.enb

aznG i?lcehhr iWr w,nücsnhte uD srtäw mnleasi tpasei.rs ,Bolß wei tähte asd eheng ?lsneol iEn arJh tssäl ihsc ctnih d.ru.seraa7e,n2.1i0 1028, 029,1 aunellesa,gf 1,022 .02..22 i,nNe chiD eahnicf uz hcte,rsnei düerw hcDi nru ncho rmeh r.önhühbee eDr Lufa der Dineg htganle icsh nun mla na haneZl dnu eDatn nngte.la uD sätwr ja citnh das eestr dun ssiegw uahc chtin das zeinegi r,ahJ nov dem nma ichs hsnctü,w es ttähe eni tfes.uenagtntd Es abg rabe ncsho eh,ilSmmerc woibe das mi Aueg sed cetesrBrhat teig.l shehazlrJnae ewknce Eeneuignnrrn dnu niosisnaA.toze Zu end seiment nreJha lätlf usn eccriklünkdb asptonn htnci doneisrlhc eivl i.en eBi rDi wird sad sdnare e.sni

ineD itheGcs

mI ufeLa ovn iDr sbtels stah Du hfäugi eDin ticGhse err.tendvä uD rwats ,anulgi nam eutssw ien, oiwtm Du mu edi ckEe tmom.sk wenrdIieg stawr uD grikdw.mrüe Am edEn urn nohc reve.dnn uD asth se zu hftafwelzeier trmeithehBü bat.gcher eihS z,u wei uD nnu amdit smrkaoltk.m neWn ichs ide nhseenMc ensei asTge na hDci nr,reinne eednrw eis :asnge Es raw iene g,lrnusöE las es oirbve rwa.

sE ssum sihc hcelkhrscic üaelh,fnn nwne mna üpst,r sdas nneei eall rnu ednresolw nllew.o nUesr diletMi thlä hisc ebar in .rGnezen Alel letW iktblc ejttz afu 221.0 ctrlhiüNa driw cinht elals besesr von ineem gTa auf den eenrda.n Es cehrti sun nchos die uctAs,shi ssad se akmu hcmrmesli enwder kn.an riW dsin ebdeishnec .nrwgeeod

iWr dewrne Dri ikene enäTr nci,eeawnhn rsdoenn ciDh elesi vebch.aedrisen Dbaei ätehnt wri lnael udrn,G dei ßrgeöt rPayt learl eentZi uz nifeer ndu chDi itm elmuta eetGsö ovm oHf uz ag.enj ochD tsblse ads sgötnn Du snu htn.ci In Dniene ntzeetl enitnuM igestz uD uns nhoc milnae Dien rweahs eGcisht und äglfsetl Dri ni red Rlleo eds r.lrrsebipevSdee nrnWude utt uns asd nt.ich Wir nnnkee Dhci inchws.einz

aMn sg,ta dsas die teZi arts. Mti Dri arw es ad.erns Du astwr nqdluäe a.lng geiglinaLw tawsr D,u weli Du urn ine ehTam ksate.ntn nastKn Du ednn nhtic vsre,eenht dssa wir Dihc ldei nd?si

eDien uteg etiSe

Hye 2020, mkm‘o nie ktScü hreän, nend iense emünss wir Dir onch turfzlsenü: Es awr cihtn lesla thcecshl an D.ri uD tatetsh ahuc neieD guent nieSte. Du shta snu orv unAeg egtürh,f was äzlth mi ebe:Ln eGi.dhetusn leia.iFm nFdeue.r lleTo nnlloingKee dnu Kog.ellne ictnre.eilhkudF rtveilg.euZiässk utrneeVa.r

chA ja: Die Lutf wra remsbas aesrrbue in dne verneegnang ,noaMetn ide llziKbanaim s.sbeer huAc sisesnw irw ttez,j dsas die giiiDelugaisrnt knei leuzeTgesuf dun Eghnegtcsnluniu limöghc s.ti Jdree aht es letssb ni erd n.dHa

Udn ahcu asd eemnhn wri mti nov rDi: taodrSäilit its itnhc run nie t,orW onnedsr iwdr herm ebel,gt las sun ahmcn eiren glnabue mnhaec iwl.l nMeneh,cs die etDsin an hesMncen nut, nsid ehiinwret tregfga dnu chrtiuanbez.rv In demsei a,hrJ ads nahc irD nnabent s,it kcetünr esi ni dne kouFs dun efeurnrh nedlihc ide tginöe sWrzänt.ecgtuh teJtz esünsm sei unr nhoc tspnerdcheen zlebtha deewr.n

gGneu erd o,Wrte oerbv irw chno silamttnnee wdeenr. uD bsti dnu tbbisle ltziechtl ohdc ein hraJ umz egV.eernss Doch der Mechns vstiegsr kicltahnbne uz en.lshcl efnHof wr,i dssa twase onv iDr .ieblbt inE ngiew ksnrEin.net Und ied csniiEth, dass wri unr ngmemesia dei terßögn einsKr meennötnnsr.iek ndU zttje hmcbrAs!a Nsm’mi nsu incth el.bü riW eteszn ufa .2012 Wri aenbh ndruG zuad.