1. Lokales
  2. Stolberg

Das stand vor 50 Jahren in den Zeitungen in Eschweiler und Stolberg

Kostenpflichtiger Inhalt: 50 Jahre zurückgeblättert : Als plötzlich ein Pferd an der Theke stand

Da steht ein Pferd in der Kneipe. Nicht wirklich – oder etwa doch? Die Zeitungen in Stolberg und Eschweiler meldeten es exakt vor einem halben Jahrhundert. Und es war nicht die einzige erstaunliche Nachricht des Tages.

sWa datsn ueeht rvo ganeu 05 Jarehn ni disree nigZ?tue Das lleonw iwr in ernersu ueenn reieS e.ldsltrnae seeiD soll in irngunegäßmlee btAdännes echesenrni dun ebhert eekinn spAncruh uaf ägtVniildsotl.ek emDlais ehtg se mu dne .7 beoOrkt 196.9 asDa,lm sal se wtlitwee 07100. metrpuCo a..gb.

Kine !ehcrzS sE gab 10007. etCuo.prm fAu erd zengan telW. nUd donav dnnates lelneia 8040.0 ni end .SAU ndU ni ?aldustecDnh In der euZignt anstd m:ldaas nsd.„.i. euthe llaien in Wueaetddsltscnh üreb 0050 rvaDgseietratelenannagunb iersan.i“tltl Aber altsemr ckzrüu ins nLkoechaeselgh oann 69.19

Ein hceclshkrseci riEiegsn afnd adaslm in oNbetgrh sttta. nEi otAu edrwu uaf ienme ctuerksanbnhne genbaaghnBrü vno eneim enwTbegria red duaeBhsbnn frestas dun in wiez Teeli itcstzhen.rne nrGheafe httea nde geWan alamsd nie heär0-rij6g .Lnrwdita reD errhaF eds ewsTenabigr ettah onhc gnWarlniase ,ggbeeen den asßeomuZtmsn lnigsdlrea icnth hrnnredive nknnö.e Dre arerFh t.sbar

nEi eswterei rei,Eigns sad ietclhne reBgnrü owlh hnoc eagln mi tsechädnGi ibeneglbe isen :fürted eDi rteSannabhß fhru umz ttezeln aMl crudh sad gtrbeeorSl ndu eerlhiwEsc ti.geStbetad iDe tletze arTm hurf hnpilkctü mu 09.3 rhU ovn cere-hcisDkAt cnah lheewcEisr nud nov dtor eteiwr cnah a,hAcen nhmedac sie uovzr vno iEolfernd acnh erbSgolt irhe tlea rekectS nfrheeag wa,r nonetk nma alamds in eierds eZugnti s.eeln 9178 wra nageu fau dseeri ekcetrS iegrbsnü eid etesr trneahbaSnß in reiBtbe eemnnogm nor.dwe hcaN edr ltzeent thFar im rhaJ 9196 erwdu der TiBm-rereatb hsceiclhlßi fua seBsu me.tulgtesl

sE bag eabr huca seistgLu zu .ctiehrben sD„a Pefdr na rde kTeeh“ war vor uegna 50 aJnhre eein Mneudlg ühbn.esbieercr Wie zjtt?e mI mtkmoSaall rde gfceasmieehrtniRet eegrSrtlob urdrPeefeefdn auf emd rnonDrbege raw dsa efWiretebt ongbesr.uceah rherMee treieR kname auf edi Idee, ein efdrP in die ttäGaestts zu elno.h bO inhne dsei saiellndgr cuah egilgnne ?deüwr

Mna tbgaleu ocnsh astf tcihn mreh ar,dan sdas ides honc nreepaiss ew.ürd cohD annd nteötre in rde eKchü edr ctGsiaafwthrts pualkregHepf. rDchu edn ennaHitrigeng thtea nei eRteir end ribVeieern in ied nepiKe ht.eüfrg Was nnad acesghh? „bO mde Gaul sad hegnnaem awr, äslst hsci cinht sl;teestenfl sda bnaeegonte eBri ath er ejl,dflnase os dweru gg,taes ticnh ege.mmannno esoDt emhr hat red ihücegckll wnrenieG se hics nahc iesmed lEnfali enehcmcsk ls“nsea, awr dsmaal uz .elesn aN dn:na rosP!t

rrÄge rcsrhethe uz sidree Ztei esrügibn in .Müsecrbshntu reD ndGru rü:afd ine rekBäc asu üab.sBhc eendJ noerMg mu 7 Urh rlfeeeti desire insee hnBetrcö .sau Um hics bei nneeis nndKeu ebrkmeabr zu menhca, gtitetbäe er aTg rfü gaT dei Hepu nieess rsi.agefewenL aDs ggni niletehc nweoAhrnn gazn shnöc ufa die reeN.nv niEe aufsrHua aegmterrinuet la:amsd „sE ktmom fto ,rov ßda uidrerchh emnei evir eneknli Kdire,n eid chno tinch lschithgflipcu i,dsn ugaewftkec n.rwdee rbeÜ gaT ahbe ich gguen mti einnh uz n;tu ad nib hci fro,h enwn esi ewats lnergä lhc“aen.sf

iDe iiolePz ruwed alsmad bselalefn etinrofri.m Gnreetdä heba sihc hdfuinraa arigeslndl ict.hsn rDe Aotru des etTexs athet eübedichzigls djcheo honc ufHngnof: ol„lSet edr deBferetnef ürbe dniese tirAlek rtttneheucir dre,new diwr re chis smmiettb laeinm eeGdannk büredra cehma,n ob es thnci breess ,äewr ni tukfnuZ auf das upenH geonrms zu ehvr,eizctn“ sircheb er malda.s

cVeztihr arw uach in dre röRreßesamt in Eheceswlri mdlsaa eh,maT ewnn chau lrigi.feulniw eiD enrhowAn gknaetl aeefdjnsll üreb inee cchleseth grSvoongrmtrsue nud ictheernt eihr Bheseewcdr asn tkrKefa:rw iSe„t nM,oaent wnen hinct hocsn rgeänl, ndieel dei owAnehrn edr eßsraeRrmöt tnuer end unnrsieAuwgk reien heflnantaegm spgnmraon.Stun saD eseidnbFhrl bcithr nvo 19 ibs 21 Uhr mlvmookeln nme,amszu ibe rhlimeckeets Lcith (um edsie teZ)i itraneeb uz eüss,mn sti stfa enie mnZguu,tu eihrleetkcs eGetär grpsinne ihnct an (was ahuc ornmegs rtm)vok.m“o dUn ad asg nlmcoha :reeni rühefr war asell bee...srs

Wsa werä neei euZngti ihetencgli hone ggAde?nnukünni onchS lasdam abg se se Ksuer mi aHee-ueeblWr-seH.n bNnee serKnu nudr um eid Temhne csh,ieFl siFch nud iRse uewrd chau nei togrrVa muz mhaTe hdlnst„sHcänageu mi Ked-nsi udn tgc“enlruAnid-heleJ .nbentogae Eni hazrtacF frü dprohäetOi rpchas amdlas beür Steu„bcz.li“k

enosrsBde anewr smlaad hcua dei .kanitKganezento Ein her-8ägrij6 riteWw – r„aeKvial aertl c,Sheul ur t“–setiugit hntese hcsi canh ernie thewe.Zie hAcu ein r3hä9eji-gr tkoroD eolwtl euntr eid aHube m.ekonm iSene t:uegoarnsseVnuz rwtiebeeLsn und skahcnl tsumes nesei huEreaf ni pes .isen Was rdiele nthci tbnanke st:i iwe rirhleoefcg eesid zeAignne hwcilrik eranw.

rlcgioferEh arewn fau jeedn Flla iebcrehErn an dem .7 kOtebro 1996 vongneaguganesre e.necndoWeh Das ltieet lchämni die oeizliP i.tm dnU eid ieDeb chusnleg uas videnesrecenh nvoMtei uz. Es reudwn zwei Mdpoes steolh,gen an suAto wnrued eBlrthiatrser dun enei hlebeuehsstllucecsN wed.ettnne Es udwer rbae chua in eenni bsmIsi na rde aresßntJeud iennoheerbgc. ieD etueB: a.wnsesEr uhAc ewzi teasnGätts nA„ edr G“ekloc uewdrn mhuseh.gteic eenNb rBedalg ewnteetdnne ied Ttreä edje eegMn igeZtatrne dnu tpiserinuo.S Na dan:n ostr– P .ihMlzate

Asu hgieutre chiSt fdhebcreiml witkr red hBciter uaf der teSei „ciBkl rcsuhd etOv,i“kbj rde chrbeebirsüen wra mi:t De„r Neerg im ezom“mhWnr.i aJ, Sei ebnah ghtiirc eeng.lse In dismee rheciBt gnig se r,uamd eiw veeli aibrefg elShuesripca ni miFl dun ensenhFer uz neesh idsn. uZ leesn tsi da ruent danee:rm iZew„ hhzJetnrae gnla edurnw rhlrcNpeuiseeasge ni nenahesrimkica Flim- ndu esrrFutnhoiepodnenk mi piinzPr urn adnn seihgcbtfä,t nnew esi neein ‚no’sAgteersn uz perrnkrveö nhtaet, dne nike ireWße esnliep kneo.nt coNh rov ied,r evir ehaJnr artent ni 300 untnieM efsmhnlrFie icihhnstculcdthr nru ierd Neerg ua,f von neend zewi tcinh lärneg sla asgeimnts höntshcse 60 uenknSde uz heens ae.“wnr aDs mehTa suaigstAllmsrsas rwa ndu ist nie wsteghiic hea.mT nA iedmes ilieBpes tnernek man rlsnadigel u,hca sdsa es ni den nereaegvgnn earJnh teiesbr ieen otvesiip kgEiunwntcl eegnbeg th.a

einE rgoße nsDksuoisi abg es orv 50 rnaJhe nrügebis zmu aTmeh abebdaFrui ni .Dwürßi ghintileEc hteta amn ,ichs os rde tchnZriugebtsi,e afu den Bua enise selabalndHe trod tiieeng.g isAdllnrge eenblbi ied sesZcühus aüfrd sa.u eDi PDS awr für dne adui,abebFr edi UDC egaegd.n nUd was nebha wri tueghaztue in ?ßwirDü ih,gtciR ein r.eFdaib Meacnh egDni dernän schi eben si(b o)dat cnhti.

eitblB nhoc dei rFgea zu reläkn: Wer sti gltniheiec uslhaecr – rFuaen edro neMnrä? sDa orgße eisleptRa edr hnclsiveeange niniceeehmeKrgd irlseWewei am ateErdgntkna teieeflr dne :eiwsBe „Mti wezi Pnentku goVrusnrp hnecitnedse ide reerHn sad orßge sleRpteia engge die unraFe rfü h,csi ebi dme snaH hmSchaceru end cileeihrfhn rimautQsze “i.emmt

Udn es raw incht neiindegr iuQz im seHtbr :1996 o„mV erlcShga rzu pOeette,r nov ögesietehzrisscn Lrteitaru sbi muz -erTgeane und nToegawrnj nud ovm leKupsrmütynoesnd ibs zru iphoeagrGe rnhteice edi eF,gran dei ififnkgl gguen ,wnear esstbl tlramesSuhcgi ni lrVeinghteee zu b.ningr“e