1. Lokales
  2. Nordkreis

Nordkreis: Übersicht der Karnevalsumzüge: Die närrischen Lindwürmer winden sich wieder

Nordkreis : Übersicht der Karnevalsumzüge: Die närrischen Lindwürmer winden sich wieder

Schön bunt und mit ordentlich Kamelle ziehen die Jecken bald wieder durch die Städte. Die Termine und Zugwege im Nordkreis, die von Vereinen und Verwaltungen mitgeteilt worden sind.

slNeagets,kanm 10. rebrFau

oBehcrri ieud:gSln 1.115 bis 6301. hU,r Ausftgeulln in red igeLprize ,Srßtae ndan üreb giipeeLrz eß,atrS ntßsrsueekaKo,rip sehSecshlci tß,reaS rieLzepgi ra,ßSet Meunrareibgr etßrS,a Geaseifwlrdr ,artSße tß,efltOrrseeads scos,tßhelSrsa mA rSeg,aneibefn trare,Gnsßeab tßtesfldOr,asree rrnTeoh taeSßr, tsa,eOtßsr faOrßses.ttedler Aguslfuön in der rsdßseatee.Otrlf

:sergbllKere 41 isb 17 Uh,r suleAuglfnt ni edr bebetaHßlers, andn berü tEesghnorußl,sra ßegrn,Ratis geße,regrsRoast Bhircroe ßteSa,r strgni,We eßHrntemraans, tgir,Ons ,nSrdigü oidrrefraaM ,aetrSß tßeanrsa,Bh llaea,esrLßtsa snerstsragaßSe,eb teranusse,ßanHm rchiBeor Sae,ßrt gnseaRß,irt wtaßc,hsVeirro tr.beleseßaHb guufölAsn in rde eabeltbe.Hrßs

Bdofergne:g 15 ibs 3.017 ,hrU lsetguAufln ni red egs,Lngasa Ahcamrbs nggee 16 Uhr erüb Cinseäiaßltc,re nstrLdeneß,ia ktßreu,natiPraass üitßdraaslWnh,mee tehsßtao,reGe x-lerlaCA,rnrßadt-Saee utßsrHe,urestba srLieneatdnß, .tnäleßcriCsiae unflöAgus ni rde segaas.nLg hilAsßdencen t-crhfortPAey-aZ ni edr vBheawe-gllürre ngoBgeref.d

a,nugesnptTlno 11. aerrFub

ue:agB 11 sbi 31 ,Urh lsgunlufetA in der aSesJtir-ö,t-.rSß dnan rübe u,Parelsaßt eastrant,erßG Alter e,öerwmRg teEsarrne,ßh thtFseßier,esrai rlaaet.hMßicse sugfölAnu in der ceeihMaasltßr.

cha:Srenegubf 1.111 bis .1203 rh,U lfluuetgAns ni rde rSßtae mA eeNniß ndeB, ndna beür r,ertreßMauas fcVodphän,ße unreuQg uLnas,ßtseeir Am hDciser, ießa,ftrlesE e,hRnwgö H,rürksauscentß tLe,absreiigß mA e,hSnlidcch atHaseßrpt,u ruuQeng inßLs,seuetar ,Hetpaurasßt DPßruatSo,-laner- urBtr,nscßeakre alieotrFs,rnaß nM,lehwgeü cmraßtese,Sdih aueeerbgnrfhcS ea,tßrS suteaßt,rHpa eaa.ßuresMrrt snlgAuöfu ist am Nßniee nde.B

:ardeWn 111.5 ibs 71 rUh, Anlgtesuluf in red eßSrta uattßn,Trneeose nand berü karbßeotJas, etnlß,esreuaQl len,reetsiKßirwaz erWnadre ßS,rtae esoGßtre.heta ngfuluösA in edr rees.oehattGß

iewatetsieBrM-e:l 13 bsi 71 hUr, tlnAuflgeus in der ißtrMa.eaasr amsrbhAc 1.114 Urh über ,irtMaaeßrsa ßr,tPeeearts rpsae,eatlneßlK rtzrhHoeenaerg ,Weg srl,aßteCar lzy,eapRt sacüt,eKkrß ßg,sostaeraEtnni reg,Bausßtr iBtree rtSßae, tleitbß-ewShzrtaScre-e,rA Rz,eaplty Ksß,rüeakct aelö,ßtfesLfr hctrKaeßirs, Pr.attsereße söglufnAu tsi am pPlazarkt am e.rererFmthwuu ndnsßeAcehli rZatAoret-Pfyh-c im z.setltFe

nteor:zetgeMrHhiat- 41 sib 71 rUh, Afuslneugtl ab 13 hrU in red retcßctVaarso zsheniwc mA Zaolhuls dun leebrgorKh rßea,tS ndan ebür tAle ,arßSte ßdnenuesr,esWtial a,Kereßktsil resaß,rfUet Se-reaAel,tirßntSreb-t dtnRot-,vroeezßa-Süch-S tra,nkßEeesrs mrß,Dsatame rtsßruh.eeicBoax lnAuögsu ni rde aBßs,fhntahore Hheö kmnDlae sseM.o

oVn ndrgbeaeBr nhac rnW:eeüls 30.21 ibs 17 hU,r fugAnllutes ab 11 hrU ni dre cKneßrishtear, eGsriler,nßdat eerebeagrdnreNbrid treaSß dun Drßf,srtoae nand erbü feraDr,ostß eaH,terßsied eerrbBegandr ,ßtSrea rcMeohsrba a,eSrßt ruenugQ 7,5B iet,rsaarseßK rMt,ka An .tS sea.ntaSbi luAöfguns ab sivehKrerrek na .St t,niasebaS eßbesaasin,tsautSr iahßWetmerlsl bsi idtsire.erFßhrac

wiene:ihcBdor 51 bis 18 U,hr eAlfulsngtu ab 41 hUr ßeensaaurdrAet dun cepnnKlelehfd,ela annd rebü a,epaustßtHr rleJichü erS,taß raNuessa e,rStaß hswEicelre rßeta,S hBetaßurss,c rtßlad.eFes föunglsuA in rde suriaaeLtßc am huJdgee.imn

eidnune-sLeN:n 15 bis 17 Uh,r lnAusgfulte ba 14 hrU ni edr ,sfFßnroaotreh nadn üebr icrherBo rta,eßS unreeeNs r,eSaßt rnndieLe ßtearS eürb rersKkveireh L223 ibs ücrheiJl rtaeßS „oHelt ,k“ienncMne krzucü berü inLdener .ßreSta ulfnöguAs am uchlSfho rde lsdruhecGun sdie.un-NeenLn

,Rsanmgnetoo .12 brFeura

f-loitAMedt:rs 41.11 sbi 317.0 hU,r ufutnAllseg in edr eutrsMaarre,ß nnda rübe ßutt,eHpaasr cnegSrbeaeuhrf eSraß,t nsäcreiltaCße,i erutgs,aßrB uAf emd Pzü,t ssasßoerhrctSle, rÜabceh W,eg laepz,tamnlkD eaatßshsutRr,a utauHrße,resbts ßeertla-totO,Ss-W rn-ßtLa-herSarMetut,i StaeeArterDcr,ü-hr-blß letA srLi,eeaußnst rBecriho Sra,eßt esßeaiWntr, foseBtaarßnhh, trses,Raßtuaha pnllt.Dkezama sfungöAul orv red ahta.edlltS

eg-ofdarnoHr:Manei .4111 isb 18 hr:U nuetlglsAuf ni edr teezoßamasszlirA/Pt neuNe tkar,M ndna rübe laenhtmBurer artSeß, irtecwEs,ßsahleer enchraAe a,rteSß erlchJiü ßer,atS Kehrsßtcira, trkaMreßas,t rLßagta.esn ngfAölsuu ni der retas.Lßagn

Oelw:rtiide 10 sbi 13 ,hUr tfnluAegusl in red ßsfnhhtaoarB.e mbsAarch 1.111 rhU rbüe ßtahesrohBa,nf PrrSS,aetsaß-trng-aot aisch,gserK rßtaaMnie,rts mI a,Kpm nI nde nlF,eül oAerlsdrf etßr,aS alEwßercsi,hesret rsBehfhntaßa.o nulAfösgu na rde arlhlneuT haf.asoheßtnrB eAcnilnsdhße alauanlseaknvgsKr in edr enTrll.uha

sl:cohieKdh 14 isb 17 hrU, ftnAusglleu ba 21 Uhr ni dre Suc-lh nud neeßasd,rBt nnad eübr cH,irtohhensaeße rszßKeraeu,tt ,orsdNtßrae et,tserWßas ai,esnsEtnrßtei idrstehcßerria,F ßJs-t,mfLerbSotereza-a tsaKp,ärmeeßnhc a,tdseSßrü taM.kr uslguAfön ni rde etßr.ssaOt

tk:nierseM 14 ibs 17 Urh, uutneglfslA ab 3.210 Uhr in der moCeaßrnstsiue nhciwsez Flreoße rßeaSt nud rhkeieielcnnGre ,atßeSr dnna übre ecrenkilnGieher Srße,at duuAct-sh,tlSPztmia-g hrKahciertr at,eSrß nI dre cr,haGt rutestpa,ßHa lbrßretsWdoi.aril snuuAlöfg ni erd sialorßirtd,reWbl öHhe der Egunnnümid etrcirKrahh .tarSeß