1. Lokales
  2. Jülich

Der Hund, der Menschen Mut macht: Buddy meldet sich aus dem Winterschlaf

Der Hund, der Menschen Mut macht : Buddy meldet sich aus dem Winterschlaf

Ein Mensch im Hundekostüm hat andere im vergangenen Jahr in der Corona-Krise aufgemuntert. Ein Comeback ist möglich.

sE gtbi nieen unHd mi riKes ,üeDnr edr ucah oteelefnrine a.nnk eDgeewns aht ide kdeoiaRnt ien speGrhäc tmi him eatnrrbeiv. Er ithße yudd,B blte mi erAdvonlnee Ostilert feorrsiSd nud tis ni edr Ziet onv nraooC zu renei rtA iinolsgarflGu gnege mwSctuher und Tlüsarb rdgw,eneo iewl re die hsceneMn in erd oginRe auzd nitaeirm ,hat duerßan zu etnnza ndu baied elal yigrneegHenle zu bhen.cate Stei dme etrsHb amtch Bduyd Wiftsalce.rnh Guido Jneans rfdteu ihn rfü eni pGescärh cene.wk

Hi dBdy.u tseLgi ud jtzte fau edr aefnul utHa?

dBd:uy asD wdüer chi cnith os seg.an hcI eacmh .cratsfhWinel

rebA neudH mecnah ocdh enekni stWnlcerahf.i

yddB:u cIh ebra esrseb .hsnoc uzDa hebna iemn Mangera und hic uns snetece.nhdi cIh baeh eid nensheM,c ovr lamle edi redKin, mi jrahüh,Fr emrmSo nud srHtbe bt,shuce sal es gciöhlm r,aw neußadr ueuerlhuanfmz udn saAtndb zu .tnlaeh ttzJe sütems ich in edi ghnunnoeW und Hräseu nr,ie ewli das Wrttee inhtc tgu genug its. asD nceahm iwr rbleie nicth ni eeZ,nit in neend das rsVui chno etrsrkä rragties.s hIc abhe nikee ,tLsu zu reien rtA sprrSeepurdea zu nede.wr ngsweeeD red aenWt.cilfrhs

Wei hat asd geafnngnae mit end Bec,sneuh dei dBydu eib redniKn hgacmet ta?h

:dBdyu Wgeen oroCan nokent red ecsMnh hnietr ydduB eneins Shno peheieawssn cnhti nshee, saw ehzmiilc urraigt r.aw oAsl abnhe wri nus ethac:gd iWr hcnmae edaner drneKi ,ciüllgckh dniem riw iew eckj drhsuc rofD ngeeh und esi an den btcshFsenrineee .uesbnehc Wnne nam icsh unh,ascta wie hrse die sMencenh t,rsaheln wnen im dDnslniyea inee ßlnsegbereo kiMcey esMuo ieorvb kmt o–m so wtaes otkmm enfcahi utg na. oS sit ied Iede teannsten,d las duByd hrdscu orDf uz lunaf.e

dUn dsa rwa ovn gfAnna na erd nrKell?a

Bdyd:u N,aja hictn it.ekdr Am ernset aTg habe ihc nnebe ireen rkeäeBci nt.geadnes Da ibn cih tecgwceishgk drno.we eDi ebhna elctveliih hetda,gc dsas chi lbteetn llwi rode dssa ich cniht emhr ella enssTa mi hracnSk .ebah bA emd tneizwe agT ggni es eabr giichtr a.b Dazu aht chau dei dpnnsneae Farge eeabnigetr,g erw hriten yuBdd t.tkesc

Udn nand arw udByd öcltlphzi nie Star ni fir?edSsro

uyd:dB sE menka eimmr hrme nilnagneuE,d muz ilepiseB zu rrieKtgnna.dueegtbs ed,rO mu krenka niderK zu hc.uneseb So hta es uhca nganngee,af asds chi mti erd aahrsbcathcfN fua erd rßaSte atntzeg ahe.b Alle nheab afu sbtdAna und eeyelrHeingng echetgta. mA nedE wrena sad in nemie albehn Jhra bmetsimt um ide 001 uirtAe,tft tnsläg htcin remh rnu ni risdo.refS

wDsegnee autrbceh dyduB chau eenin arMeag?n

By:ddu ictNh run .weseegnd Wri abrhntuce hacu nm,dejean nde eid eteLu nnnkee ndu saenncpehr nöknne dun der eungbzee ankn, dssa dre hnsecM interh yddBu ienk ieprSnn orde steaw sseöB im dicehlS .tfhür nMie earnaMg hmTaos eyNrgn wra eabr chau mein me.oizKpl sE arw lemzichi priolmekiz,t umeea,ihnglhtez ewr edr Mnhcse etnrih ydudB .sit

eipzortimKl lwi?e

uydB:d rWi dnis enei edSunt rov emd mniTer ,snfhglaoree uydBdd tha isch eowngidr tksectrve mi adWl nzeeumogg ndu sti von da asu itm emd oertrllrTe zum mrnTie fnhgeear. laaDsm utwessn unr mien rMangae dnu chi, ewr der eMhncs inhert dduyB .ist tuHee disn es eeiign engiwe .remh irW banhe garso nie paar bernakvönAmle .ttgatrsee Dnna awr rwe rnadse im Kydütu-domBs udn erd lnOdyiiBgar-ud natds am ßerntrnSaa.d letsSb edr onSh esd chsMnesen ritnhe Bdudy ßeiw sib ueeth ht,cni ewr mi tomsüK tcte.sk

asW wra in edr lla erd Zite rde geswetdbene etM?nmo

ydBdu: aD tbgi se ien.gie muZ epliBise edr, als rde hSon sde neecsMnh hietnr dudBy zu mhi nkmmeeog its ndu mhi stggae ah,t asds Bdyud neis retesb enuFdr s.ti Ored sal riw ned eklnein eBn asu mde iersK geHrebisn tschbeu ae,hnb edm unr eien ewiz Meliinnol ruEo reteu etSirpz neegg nesei letsnee rtA dse ulsndkcsMwheus efenhl koenn.t Jeztt ankn re l.auenf enWn cih dsa im Feeennrhs e,she ikeger ich hgtriic nGsäaetu.h rOed dei em,etnoM nwne dysBud aMgaenr remh eni guarddByo awr, rde vrienndrhe utss,em sdas edi neKdri hin lfm.unuae Wri ueebenr hkwicirl agr htci.ns sE awr die iteZ ndu eall oKsnet udn üMhne t.rew

lcWehe o?tnseK

ydudB: ieD rfü sda Komüst pbsilesiwee.ise Weli hic dmtai ahcu fot ufa mde oBend neuruehtmgtr nbi, sit ads seetr chgcrstuhde.uere

ieW sah es itm rde lgllFpefee uas?

ud:ydB naeSg wir lma :os eWnn se nßreadu mreh lsa 30 Gdar ießh rwa dnu ydduB eien uentSd ezntatg nud utrurntgem at,h ndna ierthc sad lleF ochns hsre cahn ßFeil udn msus mal esawcgnhe enwerd. Es war annd switeliee cteh ndp,nsean saw ied aaegW hacn ineme nslehoc tiAttfru gtzneegia hta. Das nawer lhscnel lma wi,ze idre iloK egnew.ir

Udn jez?tt hckWrlii neiWafshrtcl?

:dBdyu J,a asd lFel tsi utg rtekes,ctv tmaid inkere rniteh das meiniesGh mk,mot wre dre cnsMeh retihn dyduB it.s

edtEn edr nahcrWfestil hcua egwndnair?n

dd:Byu saW hsäctnes Jhra ,driw nswise rwi tich.n orVstre lbbeit dyBud mi Whtcafeli.nsr eiD lalzehanlF ndis zu hc,ho asd trteeW its tcnih tgu gneu.g Wri dürenw nus cswhn,eün ssad duBdy teclviilhe als eni rneaedr üzkotr,cmmku nwen ads mit oranCo ihhentlffoc adbl biorev ts.i Wnne re wnzneugngeu ine hssnbcie mti den eencnhsM enrfie ntökn,e nnad wdreü das bun,eetde sdas sad isrVu niek ogßser lmPboer hmre .its So ileve Tmineer uz nbe,olsreaiv mu den eMschenn Mtu zu mh,cane ist eeni oltle aSe.hc Aerb uehtrdafa chau rsh.cwe nDen rde hMsecn nhirte ydduB msus huca cohn anetbi.re Wri ntware ecinahf mal ab, wsa t,is newn ied Sehac easnedbrntü s.ti nnWe dei hcenesnM hisc annd onhc na Bddyu ,nrieernn ndna thawc er etmtimbs ocnh laenim u.af