1. Lokales
  2. Eschweiler

Eschweiler: Vom Industrion in den Aquazoo

dlmAeennung dnis ba sfootr ni rde a”O,„es eaeltrhhrH aSretß 15, mcöhlgi ns,o(gamt gdanssite, grdesotsann udn sireatfg vno 11 bis 71 Urh swoei mhtcwsiot ovn 13 isb 20 Uh)r. reD seert Tiel der rsFieeleenip ba tngMoa, .20 ktOr,eob bis ,griaeFt 4.2 tbekO,ro tethcri csih na srürndhceGul ibs lwzöf ar.AehJm t,agMon .20 retO,kbo tghe es onv 01 ibs 16 rhU ni erd fldceionhhrEfeal Rd„un mu nde .”allB Zmu rnIdtusino ni deaekrKr egth es am ieagtnsD, 2.1 kOr,oebt 10 sib 16 anehmir.mUseG tim med mädaTeeB-r isewhErcel rdiw üfr chMwtit,o 22. ,oeOtbkr ein cansNiwechmthm mti eeacdnneßslimh ddVien,e-boA uhtnebrgncÜa udn rcthüsFkü stegnbo.naoeL geth es mu 3.901 h.rU dEen tis am rsganDoet,n 32. roebk,tO mu 01 hrU. uZm auoqAoz anch eodDlfüsrs tsnaert ide nrindFkreeie ma tFagri,e 4.2 t,koerOb mu 10 .rhUasD oottM ni der etiznwe wFceieprlenhesoi für cieGkudnunrdsrlh tuatel m„usika.Mtzri”hc oVn iats,geDn 82. Ooeb,rtk bis ,Fgitare .31 oeOk,tbr hteg se ghtälic von 41 ibs 51 hUr onv lagoeJgn dun pFusnkecreue ibs uz nszhhieicoaiwStll.crnlu enEi reßog sslauelagrsuhnActbsvtn für tnle,rE nGlteerorß dnu etnBekan nietdf zrhieu ma ,eagFrti .13 kbeO,ort ovn 41 ibs 15 rhU tehtgJec.idulnsta ab 14 hreaJ nekönn an rde Fathr zru eempsiSseel ni Esens ennlieeh.tm Lso tgeh se ma tr,eFaig 42. tbk,Oore keckrhüR sti am on,gntSa 2.6 Okreoesest.ibD tngebAo netidf in ueainmtmsrbaZe imt med snilgvEehenca gfeeftdJurn elsrewiiWe a.tstt nItnfiraomo ndu demAgeulnnn nids bei caleiMh Mrl,ßeu 0652,2 löh.icgm