1. Lokales
  2. Eschweiler

Eschweiler: RWE-Chor: Nach 94 Jahren ist Schluss

Eschweiler : RWE-Chor: Nach 94 Jahren ist Schluss

Nach 94 Jahren gibt der RWE-Chor am 29 April sein letztes Konzert. 1922 wurde der Männerchor mit Unterstützung von Rheinbraun ins Leben gerufen. Mit deutschem Liedgut, Musicals und sakralem Kirchengesang können die singenden Arbeiter noch heute musikalisch eine breite Palette präsentieren.

In nde 7r0e eanrJh ftünell ies gzean nlleohteKnza.r ferAld Tnuisarbk tsi etis zwflö ernJha Vdresztrneio des h-oE.WsrCR tgledMii sit er eabr cshno iets 44 eJ.rnah neiS wgSeacrh haett hin rbüe,drtee e.zittrneube aaDslm treeabite rde eehut gäriJhe-68 noch inhct bie ehru.bnainR

räetpS loltes re in mde ieb-geBbuterTaa für 25 arehJ als unnrgieIe eiaetrnb. Der orhC ath üfr hin mirme eien nedreebos Rolel egspietl nud eid eöhcrenipsl udingBn zmu Kornzne tk.täersg mI nreiwevtI irhcspt er rüeb dsa nEde enrie .aÄr

ahNc 94 raJehn tis iütnlgedg Suhcssl — nhabe eiS etng,iwe sla rakl w,ar dsas isch rde ohrC asuföl?t

k:raubsnTi lhact() .Ja cIh susm zege,nub bie rde lentzet mrsgtuiemldrvMegnaiel hbea ihc hkwilcir ein arap ärnneT e.ngsvsreo Es ist sda neEd rieen r.Äa

RWE tha ebitser rov ried eJarhn dei nseülhnrtgezntUtuunagzs rüf nde hCor egnls.eliett Wmaur hneör eiS tejtz uaf?

u:Tinskabr Wri etahtn nohc ieignse an .caüegnklR eiD ndis jztte carfgauetu.bh sE sretcihet rabe hcint nur am znnlalF.neeii Es fleht uns auch dre chs.hwcNau

rWnoa tegil ,das dssa eigrwne uegjn närMen in nde Crh-RWoE nw?eoll

Tnuirbs:ka aDs aht eeerhmr eac.Urhsn uZm ennei iwdr edr uMthurnertcisik in edn uhSceln elisahnvsrä.tcg uZ imnnee luieShetznc sntemus irw zu etUrhisnrctbnneig meirm sgen!in hIc leuabg ebar uah,c adss ide nneguj Lteeu getazhetuu hcis thnic hemr so ürf iskuM ritnssieeeern roed htnci rhem ngengüde itZe anehb. Die msneüs ja uach criiwlhk viel emncha utz,aheuteg ide ln.ncgeiJhude

iSe enmeni, oiChsmrku iltg las htrelübo udn chduesest dgLietu hteg enrroev?l

Tinusbrak: Afu denej al.Fl eDi lnaet eedikVllsor rnneel nKirde aj sthnecshö hocn vno riehn telEnr nud oeßeGrt.nrl aDs its nshco icirwklh neei rregutia i.nkuwElcgtn

eLetid red CrRoWEh- ettzj nuedra,tr sdeein Trnde hntci ertankn zu ae?nhb

kunsi:rTba Nin.e riW banhe aj chua evlei morndee tSeküc itetsä.epnrr Musilsac leseisebepiws.i ßdAmerue heabn rwi esurne iuftertAt itm nsercsheiz üezUnngruttts nvo Plecfntsrnrkemrüneoa ndu ikhlreuscasim geiBlegnut cieednhsererv chetsreOr tsrziie.enn

ebAr die hueelhnZszcarua ieb -zrWnetEnoKRe nsid gzukge.ennaürgc

Tkburas:in aDs its wloh .so Und sda Plbiuukm erwud — os iwe iwr rgäSne hacu — irmme l.retä chI eißw nchti so augen, naowr das leitg. nI nde e07r haerJn ebnha rwi nhoc in dre teeFsllha eeeiirwWsl üfr edi eiihnnEugw dse gCanbsrhero rov lvlome Hsau sgeennug ndu nuemsst agros ein aztsnzteZkour gnbe.e aD eahbn riw edi Heall eideb alMe mti übre 1000 enMncshe .üftlleg ueeHt dsni rwi nhcos of,rh wnen iwr 040 Zaheruusc ehb.na

Abre alsdam arwne reIh zeerKnto hcua noch trsfeo.ink..e

nkbiaTrsu: Das nnonetk wir tim rde tzugUttrnnües ovn nRbenruhai dun tpsräe REW nhco e.nebatin rbAe dann udernw dei ssescuhüZ miemr eretwi hbetruat.gscnehreur nnanrIgwde umssnte iwe eananf,gn tiErtitn zu nv.raenlge hcI weiß hi,cnt nroaw sad lt,gei aebr eid hsnnMece beneg arsudhcu 001 ruoE frü ein reKtozn usa. nneW irw 12 Eoru rnttitiE gvltearn e,bhan nand uwred snu oft cahu :sgaetg ‚,hcA rhi edis reba he!rvsätcu‘nm ssDa wir uhca rhGnGüeabm-ee etithncenr ümnsse dun las eslermatditodVisrng trpaiv frü edi esanbgAu afe,thn ennw iwr ieen rnlleKteozah itnmee, raand edtkn ieadb nmdiae.n

urmaW aetehbln eiS sihc nihct nchfaei Ihr obHby dnu inensg reeinwith nnirimeae?dt saD tktsoe hodc tcnsi.h

Tiarb:snku Da gbit es erreemh deürnG. uZm ennei nisd rwi 82 änergS udn wri anhbe ekienn ngDeriietn mehr in nenuers egenein einhR.e eDn aebnurhc wri reab und red kstoet cuah nafcehi. Nur afürd steüms ejrde nov usn 018 Erou ibltsgiieearMgtd por haJr .azhlen Dsa tis cmahenn iaehncf uz .evil ieZw unrseer äSgner nsdi ahcu hcosn beür 80 udn olnwlte ooeissw abdl öurnh.eaf Und wir rnedwe aj uahc chnit enrjüg — irw nnnekö ntihc merh lael Seitnmm ncb.eekda hFerür tehtan rwi emits 71 rsete .öTener tteJz sdin es onhc .iedr Da telhf hnciafe dre huc.ascNhw

ennW red W-RhorEC gluösfeta ti,s dnweer ieS nnad cohn en?insg

nTkisba:ru h,cSlieihcr brea ltmares cnhti in emeni .hCro cIh duwer rwza noshc vno cesvhriennede frgeta,g bo cih ictnh eib eninh imgsteinn ctöem,h ebra cih ecurbha nei nihsbecs iZt,e mu asd anscek zu ne,ssal imch aidtm uenia,dfnzb sads erd roCh tzjte taflsueög ir.dw

erAb wdiere menei Chor ,eiurbnteetz tis eeni ptinO?o

kaiu:Trnbs cIh sigen hncso siet hic dKni .inb In tRnegeo beah ihc hnsoc zu etceuzShnil im iccneorKrhh mue.sgnetgni rAeb eenhbesag vd,oan sdsa chi mihc eamliotno noch nvo dne 44 eJhanr iemb aunbnhReir udn seprtä -orWChRE nesdcbriheave msu,s bin chi ierezdt auch sciuhegntelidh ncoh setwa aghel.nngseac hcI annk imr e,ltvseronl iewerd in mieen Croh zu negisn. bHale aenShc emcah hic ebar hn,tic ldaesbh eednk chi rtse reürdba ,ahcn wnne ich idewre erbtie i,nb chua llvo ni ned eennu rhCo stezgeiun.ine

iSe enabh biem EWCh-orR von agnfAn na huca afniueraegbeVsn meroenbmü..n.

b:krisuTan 40 rJhea nlag abeh hci im rdnVsota eiriagmttteeb udn seti lfözw ahrneJ bni hic Vdserezrit.on eDi biAert udn sad Egengaemtn erbeiette irm rmemi shre evli Sßa.p ennW ich ni eenni ndeenra rCoh ieenentgsi stell,o ndan liwl chi himc ortd uach gicthri egigenrnae und htcni nur csoadrpihs .eniehhng uhAc ewnn ein esuen enggaenEtm end -RoEhrCW nhtci ntzresee na.kn

Was nwerde ieS am nmsitee menvsie?sr

ruiTnkasb: Auf red nhüBe zu enseth ndu imt e,dm swa nma blsste i,tble hcua dem ubukilmP eine isegeir reuedF uz cmenah. sDa arw oshnc emrim toll. Abre wir kntneon mti edr tntezüusnrgtU ovn ubehnanrRi nud RWE cauh gazn Eaporu eieenrbs und an rsenndeebo tOenr rtafetu.ne irW neabh in red hrKcie arcSeuorCe- ni Pisra esg,neung in ,Pgar Wie,n bterGgöo udn asdutBe.p Eanlmi sdin wir in sdpBaetu ni edr ahrscaMithetki eeuergnf.att aD nltlose wri tinmte curdh die Mases red osteseeecsGudbrinhtt ealf.nu Da enwra iwr sert nazg vsnre,ö iwel irw dt:ehcna Wei lsol ads ndne fkei,ernitnnuo uersen meimtnS dnis ochd nnda im eanzng Ramu eltverit, ads nnka doch gra cthin iectienihlh nglie.kn Areb es lnagk wbdneur.ra dnU sda bumkliuP awr os ,erinfrefg sasd neigeni von henni die Tnräne .nakme Dsa edwre chi ien v.erngeess

Wra dsa hrI iHhtihglg in edr itZe mieb WhE?RCr-o

bnikTaru:s sDa lEibenrs ist an wterzei le.Selt eDi hscsetnö rneinnurEg tsi die an ned tritAtuf im ertdmeoPs ni o.mR Da hettnä irw asl elrihtwlce Crho ietichengl arg ithcn nigens !fürnde saD arw 912.8 reD adradnaeLtgbogntsee nrKaod ,nmaGrnudn er aßs uach im iusrsfthAtac bRau,enrhin thtae eine ernFd,u rde tah im dmoeePstr teirbetgae nud os akm es, assd wir tmi nsnuere sdlaam 78 rngäeSn ortd dei eesMs gnenis tufe.ndr huAc Ppsta nashJneo Paul I.I ibe ned gnuengenS zu ,hseen sad war lircihwk de.gfenerir

uebharnRin ath enhIn nud edm orCh isvele e.mcrthlgiö iSe nabhe uhca 52 hraeJ ürf die mFari taebter.eig Wsa tedubeet hennI erd brietB?e

iT:arkunsb rheS evl.i sDa its ine ithgerwic iTel sienem bLeesn udn wri baneh nheanbiruR nud sptäer auch EWR mit senneru noKrzente vretetenr nud cuah Wnerubg fardü hm.tagec hcI baeh mchi mrmei sreh imt red Famir udn erd iteAbr eetitrndfzi.ii dnU zmenistdu ieb bnheRuainr war rde ulsnhmeZmaat in mde nneemnUtehr rhwciilk serh älmi.rifa aD ktnoen nma scih edrikt na ide eDnrtrikoe ennwe,d nwen es oebrPmel gb,a dun edi habne leal lHeeb ni geugBenw tsz,gtee mu nus uz tüunttrz.esen Es ifgn nochs bei ERW na, adss ndna memri ehmr afu euiknZgidtäetns eiewversn ewu.dr eHuet tibg es das arg ctnhi rmhe, edsies keöi.ustghliüerZgfghe

asD aFlmeärii duwre huca mi orCh ezstr.t.nüttu.

kaTrnbs:ui a!J eenUsr aFeunr utfednr snu ufa vnleei sRniee nielegbte ndu sad awr huca tgu s.o saD tha das rfämailie heGlüf nohc gk.esärtt uhcA enwn eis sun uhac lanmcham gazn öhsnc enkatelgb ,beahn edi e.mDna l(ah)tc Dsa war ihcnt irmem urn .neafcih