1. Lokales
  2. Eschweiler

Eschweiler: Alaaf: Die tollen Tage im Überblick

Kostenpflichtiger Inhalt: Eschweiler : Alaaf: Die tollen Tage im Überblick

Die Termine der Eschweiler Karnevalsgesellschaften von Donnerstag, 3. Februar, bis Dienstag, 8. Februar, in der Übersicht - soweit uns die Termine vorliegen:

KG aeBul ernirikelu-AlnFet whse:cielEr t,ragDonesn 3. a:Freubr 9.03 Urh htsrfiaaWerntccketebs ba Haus ltatKnn-ree,F nretgeöRh Saertß. Smtaags, 5. :Fraeubr 02 rhU regßor tls,cflbGsmnhaaeie ausH etanFtnKl.er- at,nSogn .6 aFru:ber 31 Urh cnknFetrkue ba suaH .reilncweheKtltanF-rEse wccahherS:a orn,aegtDns .3 Faru:reb rerßgo nkSßtraaenaelrv dse eroitmrinfuen opC:sr 11 rhU hAsmcbra mit ggtizpennsmnssRleiumea G-nrüißWe ohnL und uszgugmmieksniRte afoWggln riereKg ab kllohWaa;c 1312. Urh usbensrppEsenese, bnhafla.hTo S,gatsam 5. aFbreu:r 1.102 hrU S-haclclhaaBwr in tmsüoK dnu ke,aMs tsahlelFe i.rDßüw ont,Sagn .6 rFarbeu: 13.11 rUh amAbsrch eaecTjaghnrrhowkccS- ba nhTab.lohaf Mnoga,t .7 :eaFrurb 1.19 Urh neäGgnclhe cduhr ied ttdSa; 1103. hUr Efpamgn dse rtelaesfEr mi aT;fhnohlba Aknaugsl dnu untkUrm cnah dem zmueoasgsnngoRt mi hfnbolh.aTa ,aseiDtng 8. ab:eurFr 19 rhU -wglrtanckhahakSAcsrcue ab esUo„rl”,f KeGrtUßsef.ra adrragreneN wßDirü: ngas,nDoret .3 Fr:uabre ,arteigF 4. aF:ruebr 20 hrU ng,GeatuizdS-r lhetelsaF .rßüDwi nnto,aSg 6. uaFbr:re 903. hrU sSpitvitenpi ba ttttsaesGä Zu„r Wazl”; 14 rhU mugzU dchur iwrüD;ß 61 hrU r,adlealbG atshleFel .iDßrüw ,egDsatni .8 rr:ueFba .9103 hrU mrctekunpeL uzr hlatlsFee, effr:T 81 rhU „urZ W;za”l 02 hrU yrtPa lb„”e-BGlau. GK kaekfelEn sr:attHneah ,nansogDert 3. rar:euFb 201.1 rUh otevven”dWfesli„ae im hnimVeieres, oBerhl rateßS 6.9 aas,tgmS 5. rrbuae:F 91 rhU .2 ü,inztmsgusKot teFltzes Bolerh ßS.reta gtoann,S .6 r:beuraF 41 rUh „rD oZhc ük,”tt ßcnnsaliedeh uZnsfgögauul am emierhnseVi dnu irernämuPg edr ebstne oütepsgumKp.nr tniga,esD .8 bear:Fru 10 hrU hnGnegläec ba hieVrmes;eni 13 rhU sppeneErbussnese mi t;elZ ab 02 Uhr lnuaksgA tmi Pifzmnp.grneane KG tLiiäta laBeu Auktlrne-nleeFrii iWis:ewrele t,gmaasS .5 bFrreau: 19 rUh lBl,a eFthlleas swel.reiieW ngatS,no 6. ubaerrF: .093 Urh öshKcel Mes,es Prkrhreifac tS. eeivrSn rsliee;weiW 12 Urh mUugz durch Weelseiriw ab I„n der eerDrreK/nsüau t.”ßearS gestDn,ia .8 bruFa:re 135.0 rhU uzgUm imt rVnrnbuegne des b„;eer”äzÄ 02 hrU ulblp,Lmnea Fsheatlel .eiiWweseKrlG irgPizeendnl gthBerra: ra,egitF .4 :ruFarbe 14 Uhr imlnStcig,htaepea tFsetzle .ßWeiatrrese mag,stSa 5. bu:eFrar 91 hrU tarhB„greer b,nde”A zteeFtls er.Wtßaeseri KG öeBs b:neBu ntosDen,agr 3. :rbeFrau 11 Uhr eTlkAt-rrbceiew ba huR.tasa taSsmg,a 5. r:urbeaF 15 Urh sKöehcl Meess, irrefrhackP .tS l.aceMhi no,Sagnt 6. :uaeFrbr 20 Uhr lsbreeaannKvrite, auHs rhe,cLs enrDeür .etarßS KG rNfeuatnrzn h-micS:Pptue tasm,agS .5 rb:Feura 02 Uhr antN,rezrna saneM autGhcemssle ct,Shi aFteKcsißedrGirh.r undkachjeeO öe:Rh ,Sasmgta .5 r:reuFab 91.11 hrU Knpnpaitzeug,s Sptellhrao eöRh, rßtrsE.fea nt,anoSg .6 Frbe:aru .5130 Urh zgmUu udcrh heöR ba( u);hrostKeätrßsaerst 17 Urh lra,eabusnHl ratheolpSl ö.Rhe etngDs,ia .8 rrFa:ueb 12 rUh rEe,bpssunespsnee hlrplteaoS eö.hR GK obNehetgrr uace:grhBw ga,tnnroDse 3. :rabFeur 02 hrU al,lbilArbteew lzFtetse ma mDo 02,00 In edn endn.eB tga,aSsm 5. arureb:F 02 hrU blomütslaK N„caht ni oRt dun ”b,elG hanc iretahtMntc eHsm„hmciil ehÜcrg”anu,bsr omD .0200 tSagnno, .6 abrruFe: 15 rUh nsvKmegauzrual ruchd botgh,Nre ßnecsidahnle aAnkugsl mi zeseFltt. t,onagM .7 aFrrueb: 02 Urh asmbntnllRgsooae itm iehnbPzcru,sen moD 200GK.0 cilrehpsKi nohL: atgSm,sa 5. e:rrbFua 02 rUh sob,ülltKam lFtsezte am otzSlprtpa he-.NnuoL ngD,etsia .8 rurFeab: 16 hrU uKzeumgvasranl uNhv/nFo-noLoeenhr, sceadelhnißn hgmictülere angkAlus mi esztlKGFe.t eRto nr-eFulkrilnieAet lsE:eiecrhw eosDgtarnn, .3 :rabueFr 02 rUh rlAtieelwlbab im zstFteel afu med .Mratk rFteia,g 4. rar:eFbu 71 hUr zPn„ä Dnä,”z ttFsleze fua mde a.rkMt Samt,gsa .5 rreFuab: 11 rhU nseürpohhFcp mti LMevusk-;ii 02 Uhr E„t Zelt thste pp,”Ko .letszFte gaS,nnto .6 arerub:F 31 rUh ukRrnereetckt ab hko.aaWcll gstnai,De .8 Faebrur: 15 Uhr ingDsrktetasce ba .lcWlakoha KG lKee Opee :nJego stma,aSg .5 a:Furrbe 1120. rhU bamoltlKs,ü usaH src,hLe üDerren Sreßa.t agno,tSn 6. reFubar: ab 13 gnok.jTcere nt,aesgDi 8. rrFaube: 91 rUh aAlusblsshblc itm Kebvg,lgseianrdaenur auuasrBh zP,erlet rerDenü ßSeG.trKa kUl hrtaH:hel ,nSnagto .6 rFurabe: 10 Uhr esvKerlaea,snsm rrkaPfeicrh .tS liaCicä rH;helhat 51 Uhr azngaesKm;ulvur cdißnelhaesn lmlasübt,oK lSaa .nsaJen ,sDngaiet .8 Fa:rerub .1111 rUh s,lnevunaasaKaklgr Wllcakoha a.esxHen”u„h GK eldFei mT:arlbemüle mS,gatas 5. aub:Frer 0391. rhU ,ahsfmlcltisGaenbe asuH lr,eKannFtte- nReehötrg r.teSaß Stagnno, 6. uaerFb:r 11 hUr sSugnmguotanz tim Ftürück,sh eTrff aHsu Kn-alter.etnF ni,teDsga .8 eb:uarrF 11 hUr nesFhsiecs ibe eetrP hkzC,iadu lW.rdsteaaß GK ugtsLei rvRes:ee aa,gstSm 5. bar:Fuer 02 hUr easbas,mehitllfncG uHsa eKterl-t,nnFa hRertögne raßSte. Snaontg, .6 rueFbra: 4130. hrU hsbmAarc msgtunSaogznu ba uasH ternK-.tnalFe ,nesaigDt 8. u:aerbrF Um 14 hUr Abrmsach uzm inuseatzDumsgg ab Haus GtFKeant.-Krenl nhgRteöer e:Gdra otn,anSg .6 ruFb:aer 11 rUh Sagoct,nerknts rfe:fT ttätssteaG zaa.Slwal nD:seitag 91 rUh kleu,vagaasKnsnalr Clhary„s ”iGoBt.Krs lkU rönerthb:Oge sDoannetgr, .3 areb:ruF eTc„rk dhrcu dei S”,dtta :fTerf 9 ,hUr uB.ohrf”„g t,amsSag 5. aFebrru: 20 hUr trK,nziusgzu h.ufg”r„Bo Sntnoa,g .6 :areFrub eoTcnrejg„k - hneägeJcl rhdcö et p”r;Dö rf:eTf 10 h,rU tsGetästta lza.aSwal gsneita,D .8 berru:aF 20 rUh bcslbsasuAhll „lbrt,Rt”ilae tesstätGta ciekscei„H.hn”r