1. Lokales
  2. Düren

Auch mit 80 noch auf Tournee: Peter Kraus über den Rock’n’Roll, sein Leben und die Fans

Kostenpflichtiger Inhalt: Auch mit 80 noch auf Tournee : Peter Kraus über den Rock’n’Roll, sein Leben und die Fans

Weiter, immer weiter. Am Montag wird Peter Kraus 80 Jahre alt, doch der Mann, der einst als Teenager den Rock’n’Roll in den deutschsprachigen Raum brachte, denkt gar nicht da­ran, sich aufs Altenteil zurückzuziehen.

Lerbei tesrtü er isch üfr nseei snhetcä goerß oTeun.er Am .25 vNmbereo riwd er in dre anrAe Kreis rnDeü etuenf.tar mI rhäcpeGs imt fStneef ühtR hmcat re inene sher dhrtgna,ie genila und uwgetcnfkaee crn.kiduE eDr ckhlSa tstzi ihm utignedei anch wei rov im N.acken

rreH asurK, rvo üfnf Janhre noerttu eSi unert emd ottoM „aDs eBtes mkmto umz Ssuh.“cls etJzt fgtlo ie„D eGorß bosJ“iluurumät auf erd Baiss Ihres sgmrmaPor hScö„n rwa ied eitZ! eiD tishuKtl rde nwidel re50 & “6e.0r Hebna eiS es agegunfebe, ernIh ceidAsbh onv erd nehüB zu nveken?dür

etPre as:Kur ieD sFan lsnsae hmic ithcn föeunahr! Vor fünf arnhJe taeth cih hcrliikw end aG,deenkn es aansmlg eaisulnkng zu asln.es rebA adnn kam ide eI,de neie oneTeur itm eeinnm tsbnliee sealiKsnrk sua end 50er nud r06e aJhern uz hn,ecam naredrut nisd ctküSe vno lBli mya,sRe oTm Jenso erod iVoc nToirrai ndu ilrantcüh ahcu iegine vno .mir sE hmtca rmi nnwigahsin veli Sßap, eid elatn diLere uz ngi.nse mI grmraPmo wednre irw cauh eD„i eßSatr rde sVeenr“enesg bnh,ea dsa sti red etser ,goSn dne ihc buhtüpear ni imeenm enebL fmenungmoea .aebh aDs awr .6519

bAre os hirigtc trnefhtas lonelw eSi auch agr htcni chlSssu eh,mcan e?dro

:Karus Nin,e inelcgieth ic.thn nI iemnem tAler nkan rimme saw e,ensrpias und wenn chi es ufa der hBneü nihct rhme ngbre,i end tscühgHufwn nciht hemr pecak, ndan heör hci ihrwckli uf.a Nur ürafd ebuwdtner uz re,ndew honc redage shenet zu kenön,n das its cihtn nmei Z.eil tetzJ euref ich mihc nelfedal,sj dei netla mnmrueN enufleab zu esns.al

Sdin erIh Fnsa so tla wei eS?i

:usrKa Egiein ohncs. eVeli rnedoafaHcsr inds seti mhre sal mneei lbnhae radJthnruhe abide. Areb uz imr ktmmo eni tirvael sjunge Publmu.ik saD its mir acuh igciw.ht ieD usikM war rfhreü iaehcnf tg.u ieS wra tenrfhcaie,ectre und cih difne se önsh,c nde juneng nteLeu eieds idreLe zäeeri.nbnhnrug asW ethue irezodputr iwdr, tis tfo srhe leeitihnihc, ssebdoenr ni rde eclh.Srtalwge

Sie henba rvo fnüf Jerhan eni tuDte itm eleHen Fsihrec nmum,feegona „Wrä’ ueht mine rzlttee “Tga theiß dre S.gon Gtil ehrI iKkirt hcua für sei?

:Ksrau ei,nN eHelen sreFcih tis niee orßreatigg Kneilnsr.üt sE ist hacisftsna,t os emeanjdn uz ben.ah ieS thmca sad eshr cg,ctsheik enmdi eis igeängg Smcaklrshgiue srhe erowitgchh dun vlglzaoln ufteei.tebra eeleHn ahctm ßegors iK.no

rWe insd dnne eIhr naoadecHr?fsr

rsu:Ka aDs disn tchhchsipaälu a.ureFn

Ist sad ühlGef rfü iSe da nbeo ufa erd hBeün onhc lesasbed wie tmi ?17

ausr:K .Ja asD ednräervt hcis nhtci. uZ niesng ndu in ide Ghescteri chgellirück nruFae uz beilcnk, sad tsi tim 08 guaones öhsnc wei lsa an.egereT sE efilnge orgsa chon rhpüclfeS fau dei hnBe.ü In nella declhenrinek ßneröG h()lact.

Wrnndue Sei hcis nlmac,amh eiw ecllsnh die ieZt nrveeggan ts?i

:Karsu a,J brae ich nank agnes, asds ihc nime Leebn sib erihhni kicliwhr sugesatoetk beah. Ich habe lkhriciw viel reel.bt Das eneLb rwa dun sit hres .bntu

iSe raenw in end 5re0 haenrJ imt dfüra c,wlhatvinroert sdas erd kocRR’’llno hacu ni lacsntDhude uoprlpä udrwe. asW rwa der ’kcloRl’Rno üfr e?Si

aruK:s Eni rrciighet tfu.sAnad Enei utiRolenv.o hlztcPöil tssnmeu rwi ithnc erhm dei suMik rrsneue nrtEel önhre, dsnrnoe nttahe enerus enniege i.stH hIc ehba den loclkn’’RRo imt 51 cnetkedt ndu raw stoofr itbstreg.ee Mit 61 otwell ihc nmzmesua tmi nreFdeun eien adBn eürdgn.n Es gba onhc cnthi mla -ae,tiErrnG lsoa beah cih irm iemne rstee eriGrat sletsb se,tetgabl tmi eemni umz trresräVke bgmuaeetun aiRo.d asD awr nie s.isnaRepße nanD amk edi ,ieiulseraphSec nud cinigethle wleotl cih aj ma iebntsle usRiegsre drenw.e Dsas hic im ireenf tAler nohc ufa der ühneB hesten dnu oslloknRoR’gc’n-S isnnge er,wüd aht hics saadlm eknire oselnvtlre öneknn – hic auch hc.itn Dcoh ihc ibn irmme ereiwd zu sderei kMsiu eunezorümg,kcmk und achn wie rov gletlfä sei mir rsbese als elasl ren.ade

Wrid ide mRuokicsk mit nnehI tla?

:urKas chI ehes ads nchit os iadr.mstahc sE tigb mirme hcno levei gjenu ,tLuee edi in abRnodskc epnelsi. rDe ol’c’oRkRnl its uehte neei tlibateere kituhcisgMrnu iew ulBes udn az.zJ reAsusntbe iwrd er ishcer hin.ct

Wsa ultfä ieb Inhne mi touA rfü kM?sui

Krsau: raG ie!kne chI aknn mich ebmi röMekunish nthci fua deanre Digen entnk.rniroeez kumrsUlntamuisegn äftlu bei snu zu Haseu i,tcnh dnu im utoA sohnc gra htn.ci Ihc mga u.heR cIh eedmi auhc rhsäfu,aueK in nneed nma mti uiksM tseelerbi r.idw

sAol mssu rhIe Faru aeekunnfi egnhe?

s:uraK Die mga sda auhc hicnt tc.ah(l)

umraW snid os leiev rLeied uas erd laendgmai ieZt elKarsiks n?drogewe

Ksu:ra neMi ztPeuordn gesta emirm Ene„in tHi tnrnkese ud anrd,a sdsa ud nhi hcau afu miene amKm absnel sk“tnan. heürFr awr eid dMeloei das tdd,ehcnesieEn tuhee geht es orv lemla um nnechchseti .farlzeFin sAell sums Rimimmedem s,ine alge, ob gesrotostnP erod uhlscizgen able.dbsleeaLi

Ahcu rhIe Keolenlg wie oTm nsJe,o fClif ,riadhcR dRo tSeratw redo ardoAni eonnelatC sind ncha wei vor kiavt. auWmr mhatc uhEc sad ererlnwÄted os inewg uas?

:aKsur iWr nids etgu gäghJ.near cwhfseeunaAg itm elvi nSuhgcw und emien oenitivps seehnLügbfe.l rDe erKgi awr chon cthin lgnae v,breio wri lnwteol awtse funabeau dnu mit z,igherE ieFlß dnu slnipiizD lvei .creiehren ieD Ausmbcguhutfinrm in den r05e hnarJe tah mhic ktras g.ätprge

iSe eansg m“rfbstciumuhg,A„un htuee pcirhts nam uhca tof vmo if„“eM edr iF.ünzregf eiW ehnab eiS dsa menepfdun?

Ksua:r Es ßtehi ja uethe of,t ied rüngfizeF eensi drpüe newge,se rabe ads isttmm t.hicn iWr ntheat rseuenn Sa.pß nMa tha eneb unr hctin lelas na edi ßegor olckGe ghtge,än serdonn ncafihe den Mund egalenh.t hürrFe abg se hnco iseinmh.eeGs ueHte weiß ja wenge nretneIt ndu ynHda rmiem orofts eedrj erbü laesl Bhisd.cee ikle.crccShh ls,oA ide Fegüiznfr ernwa iene dwlie .iZte

Eni mruaT frü nenei ,enagreeT so ien eneLb iwe .rIhes

ura:sK aJ, cho.sn cIh bahe dsa s.ensoegn eeutH sath du aj chosn ,eähgjrnueNi dei enrdew uaf Ytebuou hswrecerhc.i Areb aamsld rwa os eeni reaerKir rfü ienne g1rJinäeh-6 iene tanesoS.ni Ihc abhe so lviee cnheös unEni,rernnge cuah an ienme Abitre sal ras.heepulicS Gnreßö ewi Hzine hnmRüna udn naHs lbesAr wenra rswmßneeagies eemni Lereh.r

eiS ewdrne am .18 äMzr 80, ndu ma .1 otbOkre nieerf eSi elnGeod tozHchie mit Ihrre auFr rIg.din foWura eunrfe eSi hcsi h?mer

srua:K o,Asl 05 eJahr hietrearetv uz inse, ads sit hnosc abcci,hthel doe?r eineM rauF ebotmmk einne dnerO.

rWofü aht sei end trieevnd? tIs se os cshwer imt ehn?In

su:Kra neieM ruaF hta se tmi mir hewrecrs als chi tim i.rh sDa ietngdb inem eBfru. dnU ochd: rUnees Ehe lutfä ,gut dun wri ndsi nhca iwe rvo eiw die netla.brueutT rgIidn tsi für himc da ndu htilf ni erdje ntt:Souiia eSi ist ,auEfher M,tetur eetlGib,e lsale in ieenr .esoPrn Als rwi rathetgeei anebh udn der kiycM uzr Welt amk 913(7 wrued nohS Mike gbeeron, .nmA .d d.)eR, tha eis nireh ufreB sla odFtoleolm na den aNgel gntäegh dun sit afEuhre und Hurufsaa e.gnrweod Das ath hisc aj eetuh sreh rdnevtäe,r Ihc bgulea, se chstwerre eeni ,eEh nwne dbeei arePntr eta.nbrei

nFüreh ieS inee lostedamhci ?hEe

:uasKr In rde romF o.hsnc Es rwa neie readen .etZi

eiW läth se ein iedwlr lnkRe’’lrRooc tmi edr ntug,e tlena nelceiehh reT?ue

rKs:ua slA hic imt red Ingrdi kszamemm,anu eatth chi ihcm rhiwilck buoe.gtsta saD rwa ine esröchn ctiesthbbLensna ,wseeegn reba chi war sad uhca nei bishnsec di.el tsawE rsnedae tuesms ,rhe eien ftese ig.zhueeBn eiD ehE rwa ine lrkraedia tnSchti rfü ,cihm ise tha laels ndgtere,ä cih theat nnu ieamilF und nei neesu eb.Lne Ihc neenk esMhcn,en die seuch,ervn rih anzegs beenL os uz nginve,erbr als eisen sie .20 Dsa rwa ein mnei hc.nWsu Vrunngäerdeen cnmaeh asd eLnbe ocdh erst n.tasrentise

eiW lnebe eiS nedn uhete?

sKrua: Dme rtleA e.saspnagt cIh ebel ma renugaL eSe udn ni azilGmt ni red er,ürStdmsaiek hicldüs vno arGz na red zneGer zu wSoine.eln Dort ahbne rwi enein ofrnueBah itm Tieenr nud innee Wegb.iern cIh ueba nenemi eginnee ieWn trdo am chgaLtiebrsb n,a red tmckhces resp.u

Sndi eSi eni Winnken?ree

Ksura: ennKer ti,nhc rbea e.Lrbhibea neMie ruaF tknne hsic eebssr sau, sei hta eenin eenfin .chGsckmae aDrfü evegtrar cih he.mr

sWa sit mti tafs 80 sebser las imt ?04

K:uasr cIh mrüeekm mchi vlei skeätrr lsa feührr mu nmeei Fnfrcdtesehnua.

loeHn eiS ad huac was ac?nh

uKs:ar eNe, os vilee Fernedu ovn üferhr dnsi arg thnic ermh da erdo zu üdme. tasF aell eeinm eeFnurd dins etueh tchlweneis gerüjn lsa hic. obeiW ich ihtcn sda efGühl ,heab adss ied üergnj .sdin

Sei lehant tgu ?tim

ursa:K J.a Ich cmeha ersh ilve prSot, fearh ma bitelnes ikS – fau dem Wessra und mi e.chSen

ieS nsehe clikwrih fit aus.

urKsa: aDs nib hic .achu Mneie inreen Uruhne erbitt imhc n.a chI sums emmri aws uz tun hb.aen enbuÜgn im Fiustdtsineso dnsi rim zu ngiaglw.iel seraiWssk tsi ja hgeciitlen nie ütcreerrvk dnu lvrtiea hfrgeärehcli opSrt, und sad sseWar nnka remh weh ut,n sal nma agbt.lu t:meoTdrz cIh elbei ds.a aWs mihc uhac rstit,eebge tsi ads iBEk.-e In der Srrktdmiesaeü habne wri rihcigt hscnö nikkgcea gBer.e

Kennön eiS ucha mal ennie bdAne fau dem oSfa sin?ezt

sKau:r Nru, enwn nei enepndssan lußlblpFaeis fält.u

ieW ebrvnginre eiS hreI ?ireFeizt

u:saKr cIh heab ticnh mrhe den a,nrDg die leWt zu rbeorne dun ießw tGot nhowi uz nafe.rh chI eegßine beirel das, was ihc .eahb Meien trie,lOmd mieen bybo,Hs nmeei i.emiaFl hIc shuarecb ergne na nmeein outAs r,hmue und nhco irlebe erfha cih ise aus.

lWseehc sit Ihr iO-iigdmnleltrbLs?e

:Kursa niE AC sltoiBr .„r“bCao Eni eicglhnrse wgpnerSoat ahBjuar 9195, iwlwetet uewdnr nru 250 kSüct gu.tbae