1. Lokales
  2. Düren
  3. Hürtgenwald

Drei auf einen Streich: Von einem Leben mit Drillingen

Drei auf einen Streich : Von einem Leben mit Drillingen

Am 3. März sind in Vossenack drei Mädchen auf die Welt gekommen. Nichts Besonderes, meinen Sie? Von wegen! Dana, Celina und Bella sind Drillinge. Wir haben mit ihren Eltern über ihren Start ins Leben gesprochen.

Am .3 Mzrä 1220 aht hcsi dsa bLnee onv nnrtnhaAiK- nud anedlxrAe eaBmhc mvlloekomn gender.ät Am 3. ,zMrä aosl ovr nfeülhfinab Mantn,oe ndsi ide hrs-PcwteeOS ndu rde tetsrbliBeieer mzu retnse aMl ltErne .gewrnoed sDa lelnia tis chosn etwsa hrse oes,deBensr brae An-rnnihKta emacBh ath Drliligne ruz eltW atrhgc.be ndU smetedi ehtdr ihcs aslle um ,anaD allBe dun enliCa.

Die edir ändcMhe sind lbeouast Wrhunidnksec ndu gmnsieihe hnteta nhiKAatnnr- nud xAedrlaen hcBmae cauh tadmi r,cngeehet gresniMelrtnhel uz drnw.ee e„Mni aVtre und eraldsAenx ueMttr dnis ilig,w“nleZ tsag nhn-tKnAiar Bachem. s„Das wri igwZlniel n,mbemoke war slao tihcn lihcahisuncewhr.n zJett snid es erid Kdiren weo.deg“rn

eursZt hta tnAhni-arnK heacmB ibe eemni rrhie necbzseruartuFaeh rnfraeh,e asds sei egwsahnrc is,t imbe necsnä,ht sads es lZwilnegi nerdwe ndu imbe ttrinde l,aM ssad ies ieclgh ifreached Mama ri.dw s„Da raw frü chmi cshon rde tkuPn, an edm hci rhi gaegst ab,eh eis lsol ncah dem hcnsnetä imreTn baer ithcn imt eriv rideKnn anhc uesHa ,mnko“em satg raedAxnel hmcaeB dun e.nhtcuzsml

nEi paar Teag heba se tare,degu sib ise die ,chcriaNht srDllgetliirenn uz dw,ener dtaveru t.hnäte eAb„r gnSroe baeh ihc irm huca ahdcan chno gtacme,“h asgt enrlaxAed e.Bmcah m„U ide edsuiGtnhe eiemnr Fura und ide duetiseGnh red “K.eidnr nUd rhantnniAK- aBemhc eztrgä:n hI„c ebah irm am hufenitgäs edi Fgera t,tglelse wei ich sad nnaaegm lo:ls rdei Bsbya tmi zeiw dännHe n“eesr.ogvr

Irhe cStnsahwhefrcga ies shre ennrasdgnte ng.wesee e„niM hcuBa awr im vreetni tMnao nhocs os ogrß iew ebi enanedr im ie.nbtes ndU cih tussme hers fhür sher ivle geile.“n Am .3 Mräz sdin edi hnMdcäe afu ied tlWe kenoemmg – nuen coeWhn uz fhrü udn epr tietiortasnshkNc mi tS. -ialarstnpMoeHi in .keosirrdfB c„hI rwa in red .13 egnofchtsawahwcSc“ersh, hzälrte nthnnra-KAi cBahem. nUd„ dei rezÄt abenh emirm g,gaste sdas elals ab edr 3.0 ehcoW akoy “ti.s Im aleraKßis ecsrerhht na dem gaT e:heibHtrbco ireD z,rrKeätdeni rdie st,wekeKecdkniarsnrernnh dier anmbeHme, weiz ne,Aetsänhtsis eien e-wtOSPr,echs ien rzretOba nud eni itsasnztr,ezAs salo nmtaegsis 41 uteL,e beanh üfrad eogstgr, sdas bei snDaa, eilnsaC udn asBell bturGe llsae ttgal ngeluefa .tsi

nUd sei nbeah neeni lolten Job .hctmgae Die hdcäeMn nearw izewcsnh 0310 nud 1014 mmaGr rhsecw nud um edi 04 trietZemen rg.oß uteHe rbengni sei szehnciw vhblraineei udn banfhfüneli lmmrigoaK ufa edi ageaW dun nids dnur 20 etiZmrneet .gßörre aa„Dn theat lihtcee eSrgtnawesthr.eticiik Sie tah ichnt osftor ti,ne“egw ezältrh edi mgnm.isiarlDla ebAr„ ihdzutsglnärc arw von gnnaAf na aells ug,t ndu die drei abhen isch tphrgäci n“cli.eetktw ieD däMnhec utssemn fnfü enhoWc mi aksnKhunrae i,bleenb am 1.0 pilrA ingg es cnha eHuas anhc sosV.aknce nI der hieZwectsizn tatneh die lrtEen ellas revteebitor. Dei Fiailem tonhw in eniem a.eohshgnueeanrntriMe itM Alaxneedr ecasmhB rtuMte uderw ied geaEt gaht,setuc iewl im gsosEscdehr ehrm lPzat .its eJ„ttz nbhea riw wezi d,r“eemimKnzir agst red .ciaaDaphferp s„Da ehctir umdei,snzt sbi edi nhMdceä in dre lechuS “sd.ni

ndU wie ist sad nLebe tmi eird gägue?inlnS nI„ red netrse ta,Nch las ied enhMädc uz euHas wnae,“r netirnre icsh hainnrnKtA- ,aBmche nbhae„ riw gra hintc as.cehnlfge irW aenbh rmeim atehucgs, bo lkrwhici aslle tgu sit, edro ob se eceivtllih end Krniend zu mwra dero uz altk si.t asD wra cshon erhs uf“nra.eedg noV ngfaAn na nnekton ied sBmchea fua eeni eirsieg gznnustertütU onv eiFalmi ndu ennudreF u.bane ndiw„gIere raw immer enire ad, der irm gefeonhl at,“h astg ied uret.tM sDa„ raw osnch cteh l“ol.t

ueetH wtppu ide Mretut end gAatll mit Blael, Dana ndu Cenlia in eßnrog ieTlne l.enail mU„ chses rhU gtbi se ads esret cl.häscehFn anaDch engeh iwr inseemst eni uegst cSünhnetd ezape.si“rn saW os hfanice g,ktlni tsi enie igscihoelst etsstueini.rMegl sBi lela drie cäednhM ihr chFäehnscl emebknom ehab,n teduar se sntesdmein 06 n.nteMui dnU hcau Wcsaehn dun zhAennei tsi inthc lam neeb tloft r.tgeiled pann„oSt ienen Afugslu zu ahmenc, tehg aredge tin,ch“ atgs lxeardeAn acmhe.B „iWr arhebunc hscno zeihciml lvei “.rouVlfa

Udn huac eveli iennt.ieUsl ,rKla dass im suaHe hecmaB llase edrfciah vnnheorda tis. dxeanrlAe echBam: nMa„ ussm eid ingeD nlvokemlom u,en in endnera inDenienmos endnk.e Kew,anniredg lsla,Lftua liWkdckeomeom, haranärdgFhaern – tmi dne armneonl nchSea mkoemn wir rga hinct we.te“ri ,hAuc wsa eid Wnielnd a,genht idns edi ecsBmah tmelwteierli nkrGueod.ßn 24 cüStk thbracu dei amFleii mi Shnctti pro aT.g tahMc urdn 072 mi oMant ndu 7086 mi aJh.r

sDa te:Gu egeGn 18 Uhr nahlsfec die lerigDlin dnu sda enmtsesi cuah hsonc veir ibs fnüf dntnSue ma S.ktcü ,etessin„“M tgas drAnaeexl mhceaB udn a,lcth nids„ wir cuha tetsäspsne um 91 hrU mi .ttBe Mnmchlaa aellnf imr rgoas cshno eimb cbendhhe-nAcFslä eid Aguen zu.“

Bei alenl euouasgenrrHferdn dun lnBeasneugt disn Da,na lBlea und lCneai frü rehi eEnrtl vor mella nise: ine nieserresoßg G.clkü eSi„ shictpo tsanzieer,uuhnenldaa tsi üfr nus inke Plb,“eorm gtsa ihKtrAa-nnn .acemhB Ae„br es tsi vor elaln gDnein iighnnasnw ncösh zu s,enhe wie die Mdeächn cshi iecelwnntk udn swa ies onsch tzetj für eneni ingeene trCherkaa aeh.n“b Blela esi ied ,ghReiu Claine lzcmeihi eckk udn aDna eid Cltreees.v -tinarKnAhn cem:Bha Sei„ gutck cshi lelsa eshr eunga an, ebrvo sie estwa hcmt.a cIh alugeb, eis hta se fucsdktai tnheir ned Oenh.“r eUnrt nhier nhcrö,Tet dsin die Elnrte begüuz,tre crrehehs ieen rebeednso gnrb.diVeun n„Wne ich sie lnh“ieg,e atgs urtteM aninKn,tA-rh „dann rnthcsue ies ineerdgiw eimmr imt enhir Köpfen aenuzm.sm Sie shcuen nde Kotnkat iau.ndnze“er