1. Lokales
  2. Aachen

Aachen: Großer Andrang beim Büchermarkt im Pressehaus-Kasino

Aachen : Großer Andrang beim Büchermarkt im Pressehaus-Kasino

Jede Menge Lesestoff, jede Menge Interessenten: Ein großer Andrang herrschte an Samstag beim ersten Büchermarkt im Pressehaus-Kasino des Zeitungsverlages Aachen.

iEn uariengfcmshe Atenobg an anlte dun rnmedneo cDeekrknuwr eetwrta auf ercehdfürunBe dnu lemSmra, nutre neaderm ehrcüehaAn-cB nud ansrquiistcAh.e lnlAerdha evwtelrlo tüScek anwre aüfdr esnpgdtee rndwe.o nA ned stelheigAcsaun urewd ßfigeil tetrlebätg dun ugea.wlstäh oS mcnshea phncäphSenc ekonnt bdeai cthegam ewdrn.e Zetrsu kanme rov llane ingDen er,malSm eid gtizele tuhnsc.e nDan raeb acuh velie rseeh,uBc eid chis Ztie eeßinl an den .Tsnehci oS ermchna ging rcswhe tbckpae imt Büehcnr dewrie e.gw eEnigi tzneest ishc nnda ovr der ürT ni ied ennoS dun ättternleb ritked in irneh nunee B.hcünre reD lörEs eds tmürekahrcBse ßiltfe üebr ned riVnee hnsencMe„ felnhe ”hnesnecM iwenäghltot Zwecekn u.z