1. Kultur
  2. Buch

Lesebiografie von Elke Heidenreich: Eine Krise? „Bücher können helfen!“

Lesebiografie von Elke Heidenreich : Eine Krise? „Bücher können helfen!“

Elke Heidenreich über Bücher von Frauen, ihren neuen Wegweiser durch den Dschungel der Literatur und warum sie Gendersprache ablehnt. Nun liest die Literaturkritikerin und Autorin in Wegberg.

ieS ist Dedtcuhasnsl ktbtneeneas ki:tuLtriirneitkrera lEek rc.nHedheiie nI ierhm neuen ucBh iHre„ ge’hst !lagn Mit hcBenür von aFuner scurhd enebL“ hcbriebtse ied -ä7gJeirh,8 chleew Anotrniuen eis prtgäge behan – onv rdAsti rdiLngen rbeü nsauS nStgao bis ogegnIrb .nhBaancm mI crpsäheG mit Craneiol Whiosswtriykc rreätv ies ,auch elcwseh uhBc ereni rauF edjer naMn seneegl ahnbe l.loset Ekel hieecidHnre rwid ma owthct,iM .29 mebret,Spe 19 ,Uhr bei den Wrebeegrg ttLnigetarraue rih hucB rMn„näe in Kähae“lnamtrmlaen 202)(0 etvelo,lnsr ni edm sie krzu„e snehciGtche büre edlreiK dnu “deoM älez.hrt erhI gseuLn ist esteirb rfaskutv.aeu

rauF d,hicHerieen hrI ueens chuB ethßi Hire„ gth’es l!g“an udn dthre shic um Bürhec ovn e.urFna Sbecrhnei reFuan readns?

eEkl ndiieehrceH: Ja dnu ni.ne nueraF bnseciher üreb ied ,elWt wei sei sei eshne udn n,knnee und räMnen heseirnbc erüb dei tWel usa rihem Biwklcleink – ad gbit se ecUieshdrtne nud nenusÜg.dicberehn sE tis mit chitSehrie mi Tno dnu ni dne fraugrhEnen ein chsbnies rdens,a erab sad thßie nithc seerbs dreo cclerhseth.

hlseeWc uBhc niere ruFa tlsloe erdje nanM elneesg ahenb?

rhindei:eHec iDe„ nW“ad onv leManr Hr.sefuoah Wlei ads inee ruaF its, dei shre ietf ni hisc itihg,sneabt in hire sneÄ,tg in erih mei.nkatiEs aDs uch,B asd itm Mniaart ceGkde irtflevm ud,erw älthzre mhlcsbisyo ied shciethGce rneie Frua mi da,Wl in dem töhclpzli eeni Wnad äswt.ch eSi tlner zu ,belübreen msüGee napna,enflzzu esi frtift reeTi – ma nEed htcrib rttBuatilä in ihr eebLn ine in Form esnei nMae,sn rde uahc in isdmee aldW eübltrbe t.ha aWrum sti sda ?os Wamru knnenö rwi nrindeae cnhit afu nöuegAheh bneeneg?g aDs sit hres egewe.dnb

nI red eehiönftflcn eebDatt dwri sda hmaTe itgihGghrnlcbeceeu nteur eerdman an erd renteehgngderce ceparSh semteg.haftc Wruam nteecizvrh eiS in Imher hucB sauf tehnrsereGnnced?

eerhiei:dcnH aDs eetsGdenrrnnhec dwir se slnimea bie mir bne.ge Ihc nfdie se eeni goreß Hestiyre itm rde terehcgedeegnrn eprSach, eine nugae clesho reHtsiye ewi imt der uF,aoqnreteu frü eid chi uach nie war – se olls red eeBts end obJ ,mhcean eagl ob nnMa orde Frau, os eitw lltsneo iwr hcod nienhwizsc sie.n enWn enajmd in nmeei exetT drnntesheGecenr ennifüge reü,wd düewr cih rmi ennie snRlwachttae .hmnene eBi mir wrid cihtn dte.ggeern

iWe abneh eSi die rBehcü frü eHri„ eg’ths a“!ngl uwlä?ehgats

eiHheicedr:n cIh nbi na mineem eeeignn Leebn nleagaggenn.nget slA ich ine dniK aw,r hnbae ednMcäh eäMdcnbhürech ngseele nud nnugeJ Jnbn.greüehuc nnWe amn in ide ebPträtu mmot,k dann lstie man emeLaose,rnbi ehäncMd blegau hic rhme asl ,nJengu eis ssene nrPnelia nud sneel Ag“lueiqén„ erod .ehlsnichÄ Udn nianrdwgne llwi nma sal auFr edi Wtle auhc lam tmi edn nuAge nvo nnMneär heesn nud ätnfg an, onareänmnerM zu el,sen das tsi nei znag ranoelrm nrgegÜab: rtsE hsutc mna hics resebl in rde rttLaurei dun dnna sad ernead.

sE ehgt um ceBhrü onv tno,Anueinr edi Irh eeLnb tgepgär bneah – nud ad hteg es itm den rhdrneinbeüKc der 5er0 Jrhae ,slo dei nei aiortzsvkveseern aediunrFlb rneatitotepsnr.r sWa enednk ei,S nwne eSi theeu hcrud heürBc ewi ckui„“P erod fp“rtTozk„o e?bnltträ

H:cinerhdeie hIc nedek gar inhtcs össBe rb,üedar ide eZti awr ldaasm anhicfe .os Ich inb rde ieugnMn nov h,oetGe der ensißmäng aegtsg :hta ieW eolstl ine Buch neine neeshMnc remh vbednrere las das igätcleh eeLnb udn lal edi keSeinhtgctcle,ih die wir um nus remuh nse?eh riM ath iedes eLüektr htcin ethdaegcs, hci habe hmci aj nringwenda odnva gwe elcktneiwt nud e:mregkt oS eevrgl,no bdriee dun gisßepi ist ide Wtel ni kikWtrlicieh arg .incth

slA hrI beuhsneLbc cnizhebeen Sei K„ein .rtO igdnNes“r onv Chaitsr folW – amrw?u

:Hrehciendie strahCi flWo iscedhlrt ide ekvitfi egBunggen dre rKinaole nov drdoeen,ürG ied lsa Faur ni dre mkitRnoa nihct edicnht fterud, mti cihnrHie nov slKtei, erd in ied Aerem tue,mss um Glde zu nnrveee.di Dsa Buhc csiredlth die uglntlSe des srKtslüen ni rde lshe,alestfGc udn sad ist ja neim ßroegs m:eaTh Wei ndewer dei ,tlKüenrs erdgea zejtt eib ,anroCo nalthe?deb Ist Kutsn mlarestenystve redo nhcit? navoD eehbsgane its se engälnzd .einbesegcrh

iSdn arFuen im ernonedm eertbiLitbeutrra elgi?egchhttbcrie

:heeHrendcii Ja, das sdni sie ugnbn.dite eiD Vrgleae ecdrnku ,ueranF ied eeLrs neles aenruF, die zlielfeannni Beedgingunn idsn auf beiedn tSeine t,ug da gibt es ekneni dscnUhteier rmeh zu hseen.

sWlceeh eFaidlnurb ntiefd ihcs hIerr Mnneigu anch in rde gzitenehöiscenss rtuL?artei

hHedncerii:e Das nnka nam rnu rseh wcehsr sng.ea znGa velei Feuarn artenibe cihs aj mremi nhoc ba na red eie,ngatrhgneV na nhier eür,Mntt na der itignreos.egerKan Dauz memokn edi eneliv aerFnu uas gEuirlt,änkwnncdnles edi ieen reneom arfKt hb,ena dei Bhrceü icehebnsr nkneön aus hiemr beElenr in nihre däLnne.r nEi tisesnigeei diaebrlunF os ewi daamsl – arbv n,ies in red cheüK isne ndu den duMn laneth – dsa itbg es ehaburtüp itnch e.hmr

In Irehm cBuh nsbhrceei Sei hua,c dssa rIh esstre etlsbs eugftaeks Buch von mneei annM wr:a inKleer„ anMn – aws ?“nnu ovn saHn al.laadF entzseiB ieS ads realmEpx ochn?

cn:iheeidHer iNacütlrh aebh ihc sad n!ohc iDe ,reBühc edi hcmi ni ennime geunjn aeJnrh gtebteeil a,nbeh bahe cih alle aetw,rrvh ied ebah hic cduhr mein eenbL emotnmin.meg Ihc beeg wrza eeslvi nvo den enenure rüenBhc g,we wiel ich ewß,i dass ich sda tcnhi emiazlw lsee – hic gbee se hrannäensKkeru rdoe emtAehleinn eord tsleel se ni die c,krnäüeBhhresc ied rellbüa in edn dnäteSt ths.een hcI bhea rmeim mi urlF ienen eaplsResnite neseth, und eal,l edi hicm ecbe,nuhs eünssm nei para hmntm.ieen rebA nvo den ,cheBnrü edi chi rhickwil i,lbee entnre hic chim .esaimnl

tfeGuka baneh Sei das uBhc 196,5 nud Sie e,enrihcsb ssad iSe maalsd iatnreZteg uechgtar .bnhea ?rkihlcWi Mti ?31

chHeedienri: aJ, nemi taerV hta vlei tch,gerau und re hatte inee atenlTkl,es an dre ihc urnguemtl,re nwen mieen rtteMu rt,aeteibe dun re ath rim otf neei nvo esenni eZtrigtane gbene.ge lasmaD wderu cthni os ine ertThea um tnehiGudse tchgea.m chI baeh itm fwzöl nngegnaef,a enelznei egaiteZrtn zu rceu,ahn asu euirtciteiWhg, mit 51 aehb cih nnad ticirgh curh,taeg tmi 23 heba hic für 02 aeJhr höaetu.fgr tJzte ecaurh cih ab udn zu mal eein uas nuGss,e chna emein tentfe nEses teaw – neei Pgacunk cehirt irm d,eir vrie Wnohec. Es tsi ien esuns,G ewi nie h.häsencSncp rlunfVetee aelss ich rmi ads .nchti

rH„ie g’hets “lagn! silte hsic swetllsneeie ewi eien iubAoeigrtofa in cührenB…

iniederHc:eh sE its ieen eegisor,Lbeifa einek Aigo.firbeatou Es oemnkm aj reedw nieme scctLbheeeishgien ocnh tnsso swa ardin ,vro sordenn es ethg m:aurd asW sit tmi mir als iLrense espasi?tr Wei abeh chi neenmi Wge cdruh edn neshuDgcl dre tLuitaerr uedfgnne, ndu wsa tah mnie uGitiunmtskidserma udza erigget?bnae oS gtu iwe rag nxi. e„riH egsth’ nla“!g tsi oshnissrmicai eint,meg se sllo nie gWeirwese nesi dhcru eid eWtl der ,ecBrhü in dme hic med sreeL gas:e neWn irh in eurem nLbee rKneis ahbt roed ,nehiieictSkewgr neknnö üBerch hcue elhnfe – edeis rihe ebanh imr hogen.efl znaG kitvbejsu.