1. Freizeit
  2. Kino & Streaming

Interview: Bully Herbig über „LOL: Last One Laughing“

Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Show von Bully Herbig : Wenn Humorprofis nicht lachen dürfen

Wer zuletzt lacht, lacht am besten – und wer es zu früh tut, scheidet aus: Michael Bully Herbigs neue Comedyshow „LOL: Last One Laughing“ überrascht mit einem ungewöhnlichen Konzept. Im Interview spricht der Komiker über seine neue Show, seine Art von Humor und seine Lieblingssendung.

reD e-ig2jhr5ä teinEatrren hat frü ied elhetsecgiis Swoh LOL:„ Lats enO nhLgg“iua (ab .,.14 zoAnma riPme edo)iV remotniemer lneoKgel wei enkA kegeEnl, gidaWl nnog,iB Calionr uskebKe orde Ktru eKrmrö ni eemni uamR ,etesramvml wo eid ßcrSahpema sda ,utn swa ise ma bntsee nöknen – acuhtsQ hecman dun sgGa lnaf.breei Dei ndateKdnai eüfdrn eojdch eübr die tiPneon udn hktcSee erd elsejiw rnaeend fua nkieen llaF c,nealh udn wer sihc thinc bencererhsh nna,k tsi tMr.aauisn r eWber hta shci tim caliMhe lyuBl birgHe brüe esnei neeu ho,Sw nsiee Atr nvo rmouH und eensi dLilegusinsnengb l.neunathtre

reHr rHegb,i dsa clehnguwönehi otoMt eIrrh sgescleehitin hemwCdsyoo ateult „Wre lt,cha tlifeg asu.“r taH erd heucruZsa odtrzmte aws uz l?cahen

ihceMal Blylu r:eigbH eg,tnUnbid was ienahfc tmi nde uaafnssbnre oteCdnlnymaete uz ntu hat, die shci da eumntlm. Wenn naortadyenmCge eiw umz pBeilise Anke E,lkeegn Ktru emöK,rr olainrC skebueK dore aMx mriaennG lngolese ndu ide enernad fnedür afu ineken lFla ardeürb ehnlca, sit dsa nealiel oscnh muz ellünBr. deJre tha cdoh snohc aml ienSaituton rebe,lt ni nende nam hsic ads cehanL neniefrkev ,smutse in red chu,Sle ni erd criehK dore tossn wo – nwen nam hctin aneclh draf, sit der izRe uagen asd zu ntu arebeektmannßn omsu g.ößrre

Der eziR rüf den eZusurcha hsetbet salo iadr,n annedteesg fumoriHosrp eabid uz obet,eahbnc wei sei shic das henaLc e…iennekfvr

r:egibH euaG,n ndu das tsi ukma ncho uz ponep.t Es tis auf der ieenn eiSet lnmcheuiih gtuisl ansne,heuizmt saw ied golleKen os bifrl,eean aebr fast noch eulgitrs is,t wie edi eaendnr ggene nde elxR,fe thusllaa acehsnzu,oll eafnn.mkäp Da sthauc edi ieen eestaggnntr gew, ad tapmvkferr chis mbei nedrena ide m,ikiM dydTe nlrTbaeceh ath csih rimme weeidr mti dre lbteaglen uatsF fau nde csbhlkereeOn hegea,gcsln um ein Lhcnea uz .ennhreirdv Ihc habe mihc in meenim l,outmrnrKaol nov dme sua ihc lsela oebcenathb ur,detf hisgweeesgmn.cs asD neazG ngig ja ebür hcess tduSnen, nud hci beha shocn nhca fnüf itnMeun hgdtac,e sda redwü cih nihct er.ü nbeelb

sE bgti aj hcsint Scmslehemir ürf neein Korim,ek als ennw cthni gehalct wrdi. ebnHa ieS sda ni rrIeh elgnna rieKerra mal elr?bte

Hbrg:ie ,traNüihlc dnu dsa ist ien anzg ctuafsrrbeh hlü.eGf irW henba aj rhfüer ucha ivSectkh-eeL ni der -TSVwho e„aruplldab“y vor ikbumuPl geezautf,heicn dnu da kma es ncsoh mla orv, ssda eeni itnoeP tchni iew lgtpaen tdgneezü .hat erAb ilwe irw mreim velei Fsan im udoSti ahtt,en dweru etims auch eib edn ncethcselh aGgs edcfihrnlu ahltcge hcl.t)(a Frü innee Ceadonim sti es ien A,brmtaul nwne thnic lahegct .idrw roV ,lmeal ennw man seerlb nte:kd ramuW ecnhal edi ch,int asd awr odch ‘ne ngmszätieeßpi Poit.en

iWe hegt anm mtdai mu?

ibge:Hr nGza chnelsl mzu äshtnnce a.gG Es bitg bseniügr uach edi eeiteggienlg rrg:Enhufa uD stnrbgi enine gaG, vno emd du rga ithcn so gerüuebtz tisb, ndu leal cisnemßhe shic e.wg esiDe urnhErgaf aehb hic cnsho ads ien dero eadren lMa m­ehctg,a wnen ich hmci isn nioK cgniecehlhs a,ehb mu edi teioaknR red huucrasZe ufa eienm elmFi zu aeohnbeb.ct aD rdeuw hin ndu iwdere ahcu an etlenSl gtsol,lreblü dei ich rga ictnh so nelneugg dfna – nud bie einemn rteavFnoi mka nur laeetevnhrs cGirek.eh Das nank sngiebrü cahu nov ikubPulm zu mkbuP­iul olriagen ireeschedvn iens. erbÜ nleeS,lt na neden ichs eid eeinn he,pnpaccaslhl eknnnö edi enedanr urn gnirsne – orde tum.eerhkg

In der wSoh ütrsp man chua wstae onv rde rotinrtIai red mo,ednsCai wnne bie mhier itftutrA hcitn ealhgct wdr,i hoowbl ads ja umz epSil grhö.et

Hgbr:ei Auhc liew lpzöltihc ads mniTgi tichn rhme .tmtism Du nsechebetr bie eiren rNmmeu eid pnceasLahu ntiitviu tim ine, udn nnew in eeidsn rapa nudnekSe beapüturh sichnt airss,pet tis asd rset mal mltotepk irdeitnr.ier maDti mssu nam sret aml n.eu gmeh

eWr ovn edn gonKelle hta eiS ma nemsite tceürbra?sh

rg:ibeH Ihc arw nov eTydd nlhTarbeec lmeuihcihn atbrc.ürseh riW abehn ovr rde zcehAunufnig eejdm tgea,gs nma stlloe so dei,r ievr Nrenumm mi kGäpec eb.hna rBteteie hinecaf was vro, swa ehuc fegll.tä hcI hatte den idku,Enrc ydeTd hta uakm aewst bt,eroivtere rde sti enfahci aginennegerg ndu ath hsic ag:gets Oky,a chi eesmiivoiprr mihc da ru.hcd ebiaD ist enie omFr nov ihrAcane needna,ntst die ich rmi ffrtohe teht,a udn edi emeni nrtnwuegarE twie ünboreefftr ta.h asD rwa ianfche l.tol irW ahentt icefnah laesl ma a:tStr moV tirzwWto sneie rtTnseo tSerätr sbi mzu iscatkSpl onv Mcrio tnohNc.esw

sWa nnfdei eSi nedn pirecnslöh sgutilre – nelltieuneletlk Wwzroitt erod tonöeetrbrkpe kKomi sau med stinItnk hus?rae

i:egrHb Kann hci rag thinc so agune g,eans cih bni nilzippleri lmael erbgnegüe hesr eoffn. Huaethapcs ,tiulgs eüdwr hic as.nge Wnen der mlIups uz ehclna sögatesul ri,wd tis dhoc sllea .gut

dnU swa enmög iSe arg it?nch

eg:Hbir nWne es renrebüebti cihnyzs dirw oedr inemeg, nnew ceMnhesn eildiebtg e.redwn anDn knan ich inefahc ictnh so teibrfe afu.lhance eWibo mri osnch rlak t,si ssda jdree esdie Semrczeenrgzh ürf hcsi sredna drfniiete – saw dre eeni hocn gstuli fie,ntd tegh ebim rnaened rag i.nhtc iDe eganoesnnt leüliietnrG ägrtt edr niee eobn ma Hsla dun rde nderae aht ies ma ecnhlöK. Wnne ihc mri mzu ipseilBe die psnachjeai roVnesi rrneesu erSie so …nacgkue

aWs ecnham dei saannichpje elonlKeg dnne snr?dea

bH:gier Die dnsi uenmigen :rihlcaab Da wird gsh,eneirc dei eenhiz hcau mal nblak dun eknecchsr osagr vor echelint änhScleg ncith czrüku )(tlahc. oS lenlotw wri es jnsleefald ctnhi ehabn: Uernes gndeSnu its luaobst lhfauce,timinilga da annk ien geähZirjhrne asunego üebrrd hcalen iwe nie äir0.r-J9egh

O„L“L tis achn gärleenr iteZ Irhe etsre briAte üfsr s.eehrFnne aruWm ebhna eiS os egnal uaeip?srt

reig:Hb nI serret iLni,e iewl hci mti neemin etkjKoinreopn cheistfbtgä .raw bieWo ich uengzeb su,ms ssad rim cuha ied zddüneen Idee frü neei owFehhrenss ftl.hee cIh feuer mchi ,esrh ssda riw deise wohS itm emd aeengaeSttrinmirb nzaoAm eeaisnlrrie ,nkntoen ihc ehtät sei aebr uhca im aikhsslnsce Fhnernese tmhaeg,c wnne hsci das egantoben .tehät

ieS genhöer uz dne ut,eneL ied edn momdoCeoyb in edn uezrngeniN tmi getnlteeors hb.aen Sind ieS dfreznuei, wei chsi eid edynsmzeoCe mi neehrFnse ctikwetenl aht?

eb:Hrig hIc hbea edn ikncu,Erd dsas es ichs dei twcelioraVnhertn amnhamlc nei hcensbis uz eahfnci e.hncma reAb es gtbi ahuc ine apar cihgtri gteu hnSec.a

hWclee ?denn

:Hrigbe ieD owhS ovn Jan Bhönmraemn zmu elBpiis.e aD hsitrcp eerni eien bleha etSnud nalg in dei Kmarea udn anm ftrag hcsi, bo das tezjt conh o,dymeC areiSt redo ohscn smloriunsJua .tis indF cih .serup

räWe asd tseaw üfr i?eS

e:Hbrig neiN, ubrhtpeaü i.hnct sDa knna Jna nBmhmneraö nifidievt bssree.