1. Freizeit
  2. Kino & Streaming

Interview mit Andra Day: Die Chancen auf einen Oscar stehen gut

Interview mit Andra Day : Die Chancen auf einen Oscar stehen gut

Schauspielerin Andra Day verkörpert in „The United States vs. Billie Holiday“ die Jazzlegende. Dafür ist sie als beste Hauptdarstellerin nominiert. Ein Gespräch über Rassismus und den Ausdruck von Schmerz der Musik.

Dne Gndole bloeG aht ndAra Day ietsbr.e In red leloR vno gelnezdazJe lBiiel ilHdoya wedru esi sla esteb resitanplrdutleHa ni eneim amaFrlimd uzehstceiang.e In dre ecenhgli aterKgoei its eis nnu uahc üfr enien rscOa nometriin udn die nhCecan eehsnt utg, sads Dya auch mti ireesd eTporäh emihnhege i.wdr Snelte tha djeanm itm reneis senllraeter eomlrillF eiKtkrir nud lkubimuP so rshe tedkuncbre.i iillhecVet ahcu roed eaedrg ilwe Day ilehecgint mti beiL ndu Sleee Sränineg si.t cI„h bechseir isawghninn reneg gsS“on, tasg sie im hsäGecpr tim ernesur .tiZneug brAe„ uzr tZei bin hci nazg dun rag ufa nmeine ilFm iosseu“rk.tf Dre iwrd nnu gtaidil firftvelhntöce – hctnkilüp zru Vurl-aOiscnrgehe am .25 rl.iAp

ssiM D,ay ninrrene eSi cihs ochn rda,na nawn iSe ads tesre Mal die kMuis onv lleBii Hdloyai egthör hben?a

rAnad y:Da ,aJ da ssum ihc elf droe wzlfö reaJh lta eesnweg eis.n cIh eftrga dmalas imenen eeehgrnarssGl cahn nnnr,äeinSge die hic uenitrdse ,lelso nud er lhafpme irm eliliB a.yHloid „rWe sti rde “ypT? rwa meien sreet egarF–  os iwgne hngnAu tthae .chi rbAe andn bahe cih esi rim ngöhetr,a stre ehinr noSg u“„gSr,a andn „rtneaSg “Fuirt. Ein bEsl,erni dsa eefnit kdrincEu ibe irm telisannehrs ha.t

uam?Wr

:aDy thZäsncu al,meni ewli mhci irhe meStmi ertiritri ha,t uaf eeni panesendn eies.W Sei aklgn incth ewi dei n,änngirnSee edi ich sotsn knan,et deewr eiw intWeyh utsoHon hocn wei ehAart Frlkinan. Areb hic awr nvo rih snnseimtde os slsetfege wei ich es nvo nedre emismnhntAseamu .awr lsA d,mjean der isb tehue liecnehitg edn lKang sinere enenegi tiSmem cihtn sedrebnos gm,a war chi dcbruntkiee dvo,na eiw sreh sie ishc ireh uz nieeg ha.mtce

erD enräethw goSn ret„nSag Fi“urt ethst unn achu im utrmnZe sde lmisF T„he dtnUei esStta s.v eBliil idy“lao.H In edm Ledi htge es um ied damals in end Stüsaentad hnoc lihcebü Pirasx des ncLynhes ovn zernhawcS nsnh,eceM dun die nuegrReig loewlt idHaloy b,netievre se uz eingsn, mu ineke trteoPse kaunemofm zu sse.lan

:ayD etnSlle ieS cihs dsa mla o:vr Der nzgae aaaaspatttSrp dre SAU ist rhneti enIhn re,h ßlob ewgen senie Ssong. leieisweT umss sda ewi ni emien Sgirrtlahpileeon genwees n.esi ieiBll akm anch ineem Atttfuir sau mde ucNabchtl dun anm cosshs uaf eid eifRen ierhs nWe,sga um unr nie ipeBslei zu .nnnene Als ich asd iedL mzu senter laM treö,h stewus ich cnitsh anodv dnu atvnsdre hcua ,cihtn owmru es da in mde txTe ni.gg Aebr ich enotkn ilhörcfm örhe,n eiw thgiciw rih iseder Snog wra. ndU sasd sei tmdia enie Art pOref hcre.abt Es awr onklvmelom a,krl sasd ies ürf genr„taS “uiFrt eeinsgi fauenbuzeg btieer .wra

ramWu hteeeratc die gegneiuRr dioHyla ndu edn ngoS eienltighc lsa haer?fG

Day: In seesgwir eeWsi raw Billei alodHiy ein olbSym rde eireFith nud rov ellam edr giekt.iiEn Sei theat zawrSech ewi eeißW anFs dnu wra niee edr rtesen nee,lKnnitünsr edi ni erd egeaCrin allH rvo mniee ticnh chan aanferHbtu trgnentnee biumkluP r.tfauta nUd ad,s edmhcan ise eagrde rets uas emd gnfiäsGen eneasltsn rnoewd .awr aemndJ iew esi sleolt igieeclhtn eknerelii siusElnf haebn, hcdo ies aetth .ihn eiWl ise tmi ierhr rulsshgnAtua eid eshennMc rztaeeanumbhc.sm eiS tzenu ehir tra,ftomlP um rhssticnsesia rroreT dun sda cynnLhe uz hmts.ireeanite asDs ise das tat ndu bneeienb dne ttauSs uqo ,uacabfrh eib med sda aitmtlsbehEsn Scraezwh ruKltu stebueetau ndu zewhsrSac beneL rdrkcütten,ue tmchea esi ürf dei iieOktrbg olhw lchhr.doeib Dass deise eSrchawz uarF es ishc ase,mrhuhan nstrsee teure Pezle uz ntearg ndu wiztenes dei eneesthebdn hseäerVtsnli zrreade,rufshnou onkntne iigene cinth ugt venrrteag.

iBleenb wri chno zurk ibe eSgtran„ F:ut“ri iWe tis es Inenh adebi a,rngenge ndesei lmntoueenanm goSn ürf ned iFlm uz esgn?in

a:Dy Ihc httea inh hcosn enliam Jaher vouzr es,eunngg eib nreei arnVlanugtets edr Elauq ieutcsJ ieatniIvit onv anryB tSnoen.vse Da rweud eni meDklna rüf ide cpfOLreyn-h ni Mmyeogtn,ro alaabA,m lltütnhe. eDr iutrtAtf raw brae alüchrint nru ieen oHgamem na Blleii ilaHdoy udn sda elGfhü ein gzan rd,nease las sd,a was hic t,thae sla ihc ni dei loRel hfgsteüplc wa.r sDa Leid uz nsgnie, erdnähw chi sqiua iiBell r,wa iggn irm afu eien gazn neerad Weise cruhd rMak nud Bin.e

hiäN?lmc

aD:y Zmu enine nsga ihc se in edm si,nseW sads eidse ,Fuar dei ich da eekerrpvö,r ldab tesrneb e.drüw saD hat swtae imt mri camheg,t dme nzneaG iene ezilelesp ierkhDitnilgc enegb.eg dnU chi bahe mhic gatrg,fe iwe etssbwu chsi lelBii ldioHya bsltse lohw hrrie tcktelhiiSebr aw.r iWe lviee nnkaeeGd ise ihsc hlow deabürr mcheagt ebhan rdwüe, eienn ühernf oTd zu .trnseeb Ntcih rnu newge ierrh eroghs,cutDn droesnn bnee u,ach ewil ise bsltes mal ied eogrS räeutgeß ,ehtta assd dei nriegReug sie ugbneinrm nknet.ö eEin naeedr hScea, die ihc bemi gnineS meirm mi pKfo etha,t war eid n,Bfhreütguc dsas dnmaje kndeen ö:tknen oh iew öh.scn aDs ltolwe ihc fau einnke Fl.la aDs sti kein cösrehn oS,gn rensndo ineer voellr rmecShz und Hsl.ätiikhecs Ich hbea nih nihct eggeun,ns madit denajm dsa thör dnu cshi rnaad eeurt,rf sndneor taidm re ennrdaetvs idrw nud cshi das htfmecSzhaer ä.gtbrrüte

eFli es hennI tehil,c eid egnintö ootnenEmi eunibzfrunga rfü den itfutArt mi ?Fmli

a:Dy e,niN asd awr ieen crhiewegis Engrrauhf udn hta huscdrua nhw.aetge nA nde orHorr sed enncLhys zu enenkd ecierht ich,tn um iedesn eifetn cmheSrz uz pserün. cuhA ntih,c na all edn ssauimRss zu eknn,ed edr nseure sflclehGseta sib theeu net,ehicz edro ifnheca n,raad saw se mti chsi rg,tbin enei wazSrche Frau ni edn SUA zu nise. chI utsems an einem nöenlrpehsic atmaraT,u an neiemn azng enienge cmherzS ,eekdnn um edn vno iBllei dlHaoyi nadlsrlete uz enn.knö Dsa fand ihc lcms,mhi ndne nam lsteol e,mienn adss edr enkdeGa an ennei ydhncLmro ecreashuin tllso,e um bsi sin kMar rseüthtertc uz e.nis Abre fiodfgnnkeu disn iwr las crSehwaz ahuc ehuet nohc zu ttrervau mit eshnocl ,eTdaingör imt sdeeir aeGlwt und üenifhtcrlrhec nreVutles. aDs raw rfü cihm niee tnihc eerrcüsb,denah arbe dcoh rtetibe rtnEn.iksen

Its se nnhIe fnghelc,ewealrs os san ngtEechiaem uz heneg dun sqaiu Ireh leeeS eloeßbulng?z sAl ninSgräe emcahn Sei doch eielcgthin nlhä?cshie

y:Da mI rdneGu tnhicrlaü nsohc, brae dei tsneItäitn bei The„ ntieUd tastSe .sv eBilil iHdlao“y arw noshc eeni aeenrd asl in edr iksuM. Shonc nelil,a eliw ied iDnetbehrera echtlidu näeglr inds sla ein oKrtnze. Bie meine iuttAtrf nnka ihc krietd dhnaca lale oeeitlamon ntäitsetnI llnaef snea,sl sad hat tafs eswta iRigedn.esne iEn ermhliFd annk rhiicleshc uhca eeni esuthrhateiecp ukWginr enha,b arbe amn ussm na dem hScezmr nrgläe het.tasnfel asD lhtüttsec amn dnan ncthi lma so bene a,b nneodsr da etbbil eein Nareb uzükrc. zGan zu ghnesewic avdon, sasd ich mieb mFli eneb thnic run mei,en reodsnn uach nhoc iseliBl eSlee l.oeeßlbg aDs its mi denGru eine lpopdete rwVnartou.entg

angsBli ttnaeh Sie ekneriiel aEenufrrghn sla pliuc.eirheSnas Wie enhab Sie chsi afu eieds gefuaAb ?itoeeterbrv

:ayD hcI inb ien sreh eusriplrtiel hnsMe,c enesgewd werdü cih es,gna adss ienm uableG mri sher ieb erd iVeurbgoernt glohnfee ha.t ndU ovnda geesbahen awr se evli athre rb.Aeti Aerb eeni rbtAe,i ide ich nallbcuiguh nsnsoege ehba. Mcih onv gemsnro isb enbads mit cisnht las lBliie oilaHyd dun rehir skuiM zu neestbfäigch dun meinne teGis mit meirh uz eerel,mvczhns arw ürf hmci ein ersenom Vengeg.rün hcI bhae ellsa übre esi nglee,se was ihc in ide nieFrg am,bek aebh ihcm tim hierm cecdgaehMsmko gaenuso fgstchietäb wei itm iernh mnpLrilb.süefiasg hIc haeb mir rieh Frursi ervnspesa ,ssenla abeh tim mnemei nritreiamtSm geratetieb ndu iesineg an Gwihcte veolrern. nUd ansotenns bahe hci svuhce,tr leeGalfn am cFhelnu uz .ifdenn Denn iiseBll oVreebil üfadr its mir ehlrsicnöp eoausgn rfen iew irh nagH uz ohAolkl udn nZragtie.et