TV-Serienspecial „Die Kanzlei“: Ein Kuss als akrobatisches Highlight

TV-Serienspecial „Die Kanzlei“ : Ein Kuss als akrobatisches Highlight

„Die Kanzlei – Reif für die Insel“: Serienstar Sabine Postel über das Special zur Erfolgsserie, den Dreh in Corona-Zeiten und warum sie den „Tatort“ nicht mehr regelmäßig schaut.

rrhüFe war eis lsa otKio„missn“rrT-amta in rBemen auf d,Gnjgauera tzejt pftmkä sei asl Awnätiln für ermA ndu u:Aereßniest rsFnertaseh beaSni oPetls tha lsa rumbHgrae snturiiJ Isa nov eedBr in edr eSeir „Die lzn“Kaei iveel Mttoan,er rbae ads zHer fau emd retehcn .cFlek mI üi0ten9i-gmn lafSlciseleipmpi ei„D eiKzaln – iRef rfü ide “lsneI rr5a.2(,bFeu AR,D 2015. r)hU hgscrvtelä es sIa nvo erBed ndu ihr neiatmelaKz auf iene etlienOses,s ow sei tmppro keemllinir aMtenhnecchfas aufdkeenc und ine Giisehnem mu sIas eaFimli tfgüelet dwri. Ciornlae ywsihsktWirco tah tmi eibanS Plsote .eropceshng

Fura esP,lto wegne des ßgenro Egrlfso red Serei „ieD “aKleniz ibtg es jtzet ine epcmli.lpsfaSiiel Was htcam ied iSeer os bet?elbi

Sebnia Pol:est inE Frtkoa sit ilrhcic,esh sads breretH uaKnp udn hci sla nGsenap tgu ümn.borremek ieD smitene echuruZsa eerin nohelsc eSrie dsin aj lrbese neeik 20 hJrea ,mehr ied eerfnu h,ics nenw ise ihsc in ned aHgrfiuuntpe rmäaigßslte ,enedrkeenirwne nwne rfahrbeesleenen secneMhn ni end rlneualHpto engrai.e iEn rnardee gciirehwt nrduG: Es igtb zieturz ja lkwiicrh rimsKi nhoe dneE mi sFen,hrene liugeczh tis srneue ettiRaäl mi nMtmoe srhe ltnsad,ebe ndu ad hsene ide tuLee energ neie ,eiSer die rwaz eeinn ertishnelaics Ahrscnpu ,ath eabr uaf lmorohuevl Atr cdoh mmire uz emien unteg nEde mto.km

 Udn dsa sau dme Mudn eiern eSahnupscrle,ii ide eliev eharJ galn brlese ot„“srK-niaTsmmraiot a?rw

ote:lsP ,chA chi ekerm ads ochd an imr e.lersb mI mne,oMt wo wir tmi so ivnlee robmenlPe uz näkepfm benha – se bgit a,ronCo die ltieihtloswcpe eLag gäter asu den enug,F ide caeeGhtsslfl taselpt hisc. Da liwl ich odch edasnb hnac end hehrinNatcc nchit nhoc uelingtb ordM nud oaghtlcsT shen,e inem mLiit tis ad acahmmnl ece.rthir Ihc mga dann hinefca hctni rhm,e dun so ehtg se uebagl ich eiev.ln

rso opAp :Caoorn eneWg esd nrstee skoncLowd nntkeo erd nFi“Ka„ie-lzml nitch wei gaenptl mi aFhrrhüj 0220 drthgee rew dn…e

:tePosl c,iRihgt wir nehab nnad im tmeSrpebe 0220 eh.dgret riW rwnea leal hllbucgainu chhpriesu,o sdsa riw rewied aebrtien detn,rfu ads tah snu etlee,sb es awr iene uawenbedrr mnuSmgti am S.et rnUes eofrnreoarbtatCagu wra srhe tsen,gr re hta afu esdie rAt nehtdr,riev sasd se uz nAecntsuekgn a,km bear imt nsieer hiVcrtos ralihüctn nlchmmaa auch reitavek eePrsozs vd.hinetrre rE iggn mrmei itm senemi ßbManda hsdwceniza nud agtes: Das snid earb kinee ,015 Mtree abAn,dst os trfüd irh sda nthci ehrn!de Eien Ks-seenz,Su eid hic mi ilFm ebah, arw ine oetihsbacaskr g,hihtHlig iwr dfeurtn snu aj chtin tmi ned nreüMnd reürbnh,e se toelsl rbae os ueheassn las bo. Ich beulga aerb, amn teihs se mi lmFi inh,tc was riw da rüf nkereuVrgnne mathcge eh.nab

nab He iSe sEilnusf uaf dei sglenulRtotenagl bie sIa von reB?ed

:lotPes iDe enaVrogl isdn so tg,u ad htael chi himc rüzkcu. ebAr tbiemetms ,cakeMn die eesdi Frau h,ta ide uneitecohsrn ,lfläAne irh Pahn,zuwt ihre ie,nllP rih thserschyies siAebnhcw nov blä,nceOerhf sda eahtt hci mri gcrusnphrüli bleesr .üwencshgt iedreL tha uns ied elaätiRt da böse ieelg:nhot ühreFr bhane ied eetLu egahclt, ad wra sad kri,srul sasd sIa vno redBe enike eüTnriklk t,asnsfa enho ihcs nachad ider Sennutd die eäHnd uz nsaecwh. In entiZe von nCraoo tis asd hntic hmre gilstu, edablhs beahn irw se tzetuzl cauh zri.rutede

Im lFmi rhanfree snFa edr eriSe, uwrma Ias nov seBedr älVtenrhsi uz rierh trtueM os tseögtr tsi udn iwe wehscr iher eKhditni wa.r iWe nirrneen iSe hsic nnde na rehI eeengi iihde?tnK

tlseoP: cIh atteh emrim nie nagz lotsel rniVltähes uz nemnie elEtrn. Ihc raw ine lEindkizen ndu eis nheab mri alel entieihreF und lale hilnecötMeikg hectnks.eg cIh nib tim 18 ahnc mde Abi ichgle afu ide ues,hcsilhSuapelc ihc aehb zu eienm nZutkiept die eiamlFi sneavs,rle ow alle ihsc unr traiurg ni dne mAern .lnage iWr disn rmiem esrh lilvboele iinedrantme ueegggma,nn und asd its hnsziwce irenem rMeutt ndu irm isb uehte so beeni.lbeg Mnie raeVt tlbe aj lrdeei nciht hrem. sreUn esrlea ttnertVlorrhsceMTte-uäih- sti ads Genteelig vno edm, was da mi Film adeegilbtb ts.i

dSni iSe uach so eeni egicferkaaiittenkirGnesth ewi I?as

leso:Pt hIc bin ein hser aiezrlso hc,neMs os nib ihc oegnz.re hcI bni hsre teghteleecbidigseiknr dnu ni niseed emetMnno auch i.tmug aD echma ihc ihmc ktsar, zeets chmi frü Leetu i.en

  Bie clnweeh tinGengleeeeh zmu lee?pisiB

osP:tel In enemmi naegnl heerlDnbe heab chi hicm nochs fot ufa dei Heineiertnb gltt,eels nend embi tbenArei igtb es äizhnugle ti,otnanSuie ide ihctn utg fsrü aeTm dis.n rAbe urn hci las tpuHdiaestrneallr nakn ern,rodf dass aewst nrtegdäe rwid, asd nnak aj ndaenmi tn,u rde nru rfü wezi eTga imt biaed tsi dnu fohr i,ts end boJ bterpauüh etkreigg uz hna.be cIh hbae conhs fto eggnu uaf nde shiTc nh,euega nnwe eib urodetiknoPn na den fasnhecl telnleS spatreg uw.der Wnne twae sad igCaentr os hcsechtl ar,w sads hic sgtgea :hbae Das etgh rga chtin – wnne irh ide eutLe htra natbeeri tassl, ssmtü rih ies uach cigthir grikevn.öste ebrA nthci ebi der a„,zi“nleK ad ist das Ctergnai esupr ah()ltc.

orV iewz nreJha rneaw eiS umz nzeeltt aMl mi tr“oTat„ zu .esneh mniVrssee iSe eid llReo sla oimsnsKrmai agnI snüLer lnsi,ibewe ied Sei teis 9719 ieetsplg a?htnte

Poe:slt mA annAfg htinc .so zIhncwnies baeh hci eabr ncamhmla ien shcbines htsh,Snecu nnde es awr cdoh neei nglae napneS seinem eseb,nL dnu eid ceMnse,nh die ich üfr ied elFmi emziawl mi Jrah grnoeetff abeh ndu ufa die hci mchi mreim tgerfeu b,hea hlefen .rmi tosAennns war se lgbeau ich erd hierictg Zktetpniu örhf,nueuza ufa dem Z,eint wo riw riklhciw hers biblete nud eid uteonQ eupsr w.raen

ehnaSuc eSi hcno elßägegimr otTr?at

loPst:e imlegRßäge hin,ct aber e.egrn hIc fidne ailnerdlsg das agzne rnregemiKi imteeieltrwl watse i,falonnritä nud amn nank aj chua asd adR nchit une rdeneinf, ebi ennmcha encihcehGts kedne :cih aDs ebahn wir hcdo hscon eimadrl etrhz,äl asd nneek hci co.hns Ihc gceuk hlinrctüa uahc denrsa. hcI ßewi augne: nWen ni rneie nbhsrciae nthci os ngrßoe loRle eien irgthocheaäk Kgilolen edro ien cgkhäroariteh egKolel von rmi afuhtatcu, nand ist dsa erd ,dMreör osnst htteä der die lRelo agr ihtnc naeemgnnmo ct.a(lh)

deüWrn ieS in enemi “t„rtToa neie olateGrls pe,lensi sla örindrMe zmu ei,slBepi wnne man eSi itbett?

lo:stPe asD dewür hci geren cn!ahme bAer dsa ewrned eid irm htcin os dlba teniben,a se susm hznscäut enggu Anasbtd vno rmi las isamimrnKos t.snenthee ntsSo ärew es für ied ehZurusac eivcthllie rie,driritne wnen hci im ot„“tarT in neire ngaz nearedn eRllo auaceh.uft