Werr wore em Zoo

Werr wore em Zoo

Hujo, säät Hännes förr mech, winne wors du de lääste Kier em Zoo? Ech sach, minne leeve Hännes, dat es all övver dressech Johr häer. Mosse dech bloß enns fottdoon, säät Hännes, ech wor noch vörreje Wäek em Zoo. Dä Jöngste va osse Matthes, dä kleene Peter, hät so lang jebäddelt, bös Oppa en Omma möt dr leeve Jong no Duisburch nom Zoo jefahre sind.

Et Morjes tösche nüeje Uhr sind werr hey fottjefahre on wore all angerhalv Stond laater am Zoo en Duisburch. Pitterke koosch et koom noch avwaade, öm en dä Zoo erenn de komme - denn buute huete werr all de Löwe brölle on de Papajeie spektakele. Et öschte sind werr no de Elefante jejange. Son jruete Deeres hot dä Kleen noch nie jesien. Möt dÔr uope Mongk stong dä do on wor ant jaape. Als eene van die Elefante dÔr Rüssel op oss heel, fong hä vör Angst an de schreie. De längste Tiet hant werr oss en et Aapehuus opjehalde. Do koosch man de Aape höppe on spränge sien.

De Jorillas suote jant kusch en een Eck on wore sech ant kratze on jucke. Weil et bey die Hetz en dat Raubtierjehehe bey de Löwe on Tijer so ärch jestonke hät, sind werr flöck witterjetrocke - on als werr bey de Jiraffe aankoeme, wore werr all övver twiee Stond em Zoo erömjetalpt. Övver dä Kleen han ech mech an dä Daach rechtech ameseert. Als werr vör dat Zebrajeheje stonge - meenet hä - Oppa, wie döx em Johr wäede die Zebras aanjestrieeke on wä deet dat? No veer Stond Zoo wore werr et dann ävver och satt.

On weil min Frau on och dat Pitterke so jäer Picknick maake, hot min Schweejerdauter oss enne alde Kibbel möt Äepelschlaat parat jemäck on e paar dubbele Botteramme on noch jätt förr de Drenke mötjejäeve. Henger Duisburch - en de Wedau - hant werr dann e schönn Picknickplätzke jefonge on lecker jejäete. Donoh jing et op Heem aan. Pitterke hät noch en janze Wäek Zoo jespellt. Hä ding jaape wie de Aape, brölle wie de Löwe on höppte wie de Kängeruhs.